URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
 
OGŁOSZENIA
 Ankieta ubezpieczeniowa
 Zamówienia publiczne - profil nabywcy
 Przetargi
 Przetargi do 14000 euro
 Sprzedaż nieruchomości
 Obwieszczenia o sesji Rady Miejskiej
 Nabór
 Konkursy
 Informacja publiczna
 Kontrole zewnętrzne
ORGANY
 Burmistrz
 Rada Miejska
 Komisje Rady Miejskiej
 Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
AKTY PRAWNE
 Statut
 Regulamin organizacyjny
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia
 Strategia rozwoju
 Plan rozwoju lokalnego
 Projektowanie aktów normatywnych
ZAŁATWIANIE SPRAW
 REFERATY I STANOWISKA
 URZĄD STANU CYWILNEGO
 WYDZIAŁ FINANSOWO -BUDŻETOWY
 WYDZIAŁ KOMUNALNO -INWESTYCYJNY
 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNY
 WYDZIAŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA
 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
 PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE
OCHRONA ŚRODOWISKA
 AZBEST
 Wykazy
 Zawiadomienia
FINANSE
 Sprawozdania
 Odroczenia - ulgi - umorzenia
 Budżet
 Podatki i opłaty
 Oświadczenia majątkowe
JEDNOSTKI
 Postępowania kwalifikacyjne
 GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
 GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
 USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.
 Jednostki pomocnicze
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Miejski Ośrodek Kultury
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Środowiskowy Dom Samopomocy
 Dom Dziennego Pobytu
 Zarząd Oświaty Kultury i Sportu
 Przedszkola
 Szkoły Podstawowe
 Gimnazja
PRZEJRZYSTA POLSKA
 INFORMACJE
 KODEKS ETYCZNY
 KARTY USŁUG
WYBORY I REFERENDA
 Wybory Samorządowe 2010
 Wybory Prezydenta RP - 2010
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
 Przedterminowe wybory Burmistrza Głubczyc 27-01.2008
 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 Wybory samorządowe 2006
SPISY POWSZECHNE
 Narodowy Spis Powszechny 2011
 Powszechny Spis Rolny 2010
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
2009 ROK
(OGŁOSZENIA / Zamówienia publiczne - profil nabywcy)
[opublikował(a): Jadwiga Myśliwy dnia 2009-12-03 13:48:56, dokument aktualny]


2009-12-03 REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI POMORZWICE.

2009-11-25 ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE W RAMACH ZADANIA : REMONT ULICY POCZTOWEJ I PARKOWEJ W GŁUBCZYCACH.

2009-11-23 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ DREWNIANEJ Z ZACHOWANIEM DETALI ARCHITEKTONICZNYCH W BUDYNKU SZKOŁY W GROBNIKACH ETAP I

2009-11-09 PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH NR 1 I 2 W BUDYNKU PRZY UL.KOCHANOWSKIEGO 10 W GŁUBCZYCACH

2009-11-05 PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN.PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.KOCHANOWSKIEGO W GŁUBCZYCACH

2009-11-03 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 4.624.927 PLN DLA GMINY GŁUBCZYCE Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZA 2009 R.

2009-10-30 BUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA GŁUBCZYCE W OPARCIU O RADIOWĄ PLATFORMĘ PRZESYŁU.

2009-10-29 WYMIANA STOLARSKI OKIENNEJ ,WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH ORAZ WYKONANIE I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH.

2009-10-09 DOSTAWA OPAŁU DO URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH I SOŁECTW GMINY GŁUBCZYCE

2009-10-09 PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN.PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.KOCHANOWSKIEGO W GŁUBCZYCACH

2009-09-18 BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Z ZASILANIEM W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI GŁUBCZYCE SADY

2009-09-18 Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 w Głubczycach Etap I

2009-08-27 REMONT CHODNIKA ULICY POWSTAŃCÓW W GŁUBCZYCACH.

2009-08-24 BUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA GŁUBCZYCE W OPARCIU O RADIOWĄ PLATFORMĘ PRZESYŁU.

2009-08-13 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ,WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH ORAZ WYKONANIE I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH.

2009-07-29 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN. REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA GŁUBCZYCE

2009-07-24 SANITACJA DORZECZA RZEKI TROI - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH BOGDANOWICE, ZUBRZYCE, ZOPOWY

2009-07-17 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY KOCHANOWSKIEGO W GŁUBCZYCACH.

2009-07-16 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN. REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO SRÓDMIESCIA MIASTA GŁUBCZYCE.

2009-07-15 WYMIANA KOTŁÓW ORAZ REMONT UKŁADU TECHNOLOGICZNEGO W KOTŁOWNI GIMNAZJUM NR 1 W GŁUBCZYCACH

 2009-07-06 ZAKUP I DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO DO REMONTU DRÓG NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE.

2009-07-02 REMONT LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL.SŁOWACKIEGO 9 W GŁUBCZYCACH

2009-06-19 TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W GŁUBCZYCACH ETAP I :REMONT DACHU NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ

2009-05-28 REMONT LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL.SŁOWACKIEGO 9 W GŁUBCZYCACH.

2009-05-20 PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN.OCHRONA GRANICZNEJ RZEKI OPAWICY Z POLSKIEJ I CZESKIEJ STRONY.

2009-05-14 REMONT LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL.SŁOWACKIEGO 9 W GŁUBCZYCACH.

2009-05-07 BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W GROBNIKACH - ETAP III.

2009-04-21 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA BUDOWY II ETAPU KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI PIETROWICE GM. GŁUBCZYCE OBEJMUJĄCA WIEŚ CHOMIĄŻA, KRASNE POLE, LENARCICE I OPAWICA

2009-04-14 REMONT POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO PRZEDSZKOLA NR 2 ZLOKALIZOWANEGO W GŁUBCZYCE SADY.

2009-04-09 ZARZĄDZANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH.

2009-03-31 ZARZĄDZANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH.

2009-03-27 PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA :OCHRONA GRANICZNEJ RZEKI OPAWICY Z POLSKIEJ I CZESKIEJ STRONY

2009-03-16 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA BUDOWY II ETAPU KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI PIETROWICE GM.GŁUBCZYCE OBEJMUJĄCA WIEŚ CHOMIĄŻA ,KRASNE POLE, LENERCICE I OPAWICA.

2009-03-13 REWALORYZACJA PARKU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH.

2009-03-06 REMONT ULICY POCZTOWEJ I PARKOWEJ W GŁUBCZYCACH

2009-03-05 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI PIETROWICE,MOKRE KOLONIA WRAZ Z OŚRODKIEM WYPOCZYNKOWYM ORAZ BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

2009-02-18 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINY GŁUBCZYCE.

2009-02-16 WYKONANIE OPERATÓW W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI I INWENTARYZACJI POMIAROWYCH NIERUCHOMOŚCI W 2009 R. DLA POTRZEB URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH.

2009-01-28 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół w Lisięcicach

2009-01-16 BUDOWA DROGI ULICY SŁONECZNEJ W GŁUBCZYCACH.

2009-01-15 ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI W MIEŚCIE I GMINIE GŁUBCZYCE

2009-01-09 BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH DLA POJAZDÓW ZARZĄDU OŚWIATY KULTURY I SPORTU W GŁUBCZYCACH  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2981
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 16949

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
dodanie ogłoszenia
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14
tel.: (77) 485 30 21, faks: (77) 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl
NIP: 748-10-02-357
ostatnia modyfikacja zawartości: 2011-10-31 11:12:35