Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Druki do pobrania
(DRUKI DO POBRANIA / Druki do pobrania)
[opublikował(a): Izabela Kołodziej dnia 2011-08-30 13:59:20, dokument aktualny]


1. Wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc

2. Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu.pdf

3. Wniosek o wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego dla działki.doc

4. Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.doc

5. Wniosek do USC o wydanie odpisu aktu urodzenia małżeństwa, zgonu lub wielojęzycznego.doc

6. Wniosek o najem lokalu mieszkalnego.doc

7. Nauka zawodu -Wniosek Pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia prac. młodocianych..doc

8. Nauka zawodu -Zgłoszenie zawarcia umowy z pracownikiem młodocianym.doc

9. Druk - powiadomienie o realizacji obowiązku nauki w szkole ponadgimnazjalnej.doc

10. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf

11.DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1.pdf

12. Deklaracja na podatek leśny.pdf

13. Informajca o nieruchomosciach i obiektach budowlanych, gruntach oraz lasach.pdf

14. Deklaracja na podatek rolny.pdf

15. wniosek o zaswiadczenie powodziowe.doc

16. Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf

17. WNIOSEK w sprawie dowozu do i ze szkoły lub przedszkola ucznia-dziecka niepełnosprawnego z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.pdf Terminarz zajęć ucznia.pdf

18. WNIOSEK w sprawie dowozu do i ze szkoły lub przedszkola ucznia-dziecka niepełnosprawnego z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.pdf Terminarz zajęć ucznia.pdf

19.Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników uprawnionym uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobe nie przekracza ustalonego kryterium dochodowego.pdf

20. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z n.pdf

21. Wniosek o przeznanie stypendium szkolnego.pdf

22.. Wniosek o przeznanie zasiłku szkolnego.pdf

23. Wniosek o przyznanie stypendium o charakterze motywującym.pdf

24. Wniosek o nadanie tytułu Dobrzeński Talent.pdf

25. Oświadczenie Wnioskodawcy - program UCZEŃ NA WSI.doc

26. wniosek dla osoby niepełnosprawnej - program UCZEŃ NA WSI .doc

27. Wniosek o dofinansowanie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków.pdf

28. WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA MODERNIZACJĘ OGRZEWANIA NA OGRZEWANIE PROEKOLOGICZNE LUB BUDOWĘ PROEKOLOGICZNEGO OGRZEWANIA.doc

29. Wniosek o przyznanie zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.pdf

30. Wniosek na wycinkę drzew i krzewów.pdf

31. Oświadczenie o własności działki.pdf

32. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf 

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 3963  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 25349

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58