Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Druki do pobrania
(DRUKI DO POBRANIA / Druki do pobrania)
[opublikował(a): Izabela Kołodziej dnia 2011-08-30 13:59:20, dokument aktualny]


1. Wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc

2. Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu.pdf

3. Wniosek o wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego dla działki.doc

4. Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.doc

5. Wniosek do USC o wydanie odpisu aktu urodzenia małżeństwa, zgonu lub wielojęzycznego.doc

6. Wniosek o najem lokalu mieszkalnego.doc

7. Nauka zawodu -Wniosek Pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia prac. młodocianych..doc

8. Nauka zawodu -Zgłoszenie zawarcia umowy z pracownikiem młodocianym.doc

9. Druk - powiadomienie o realizacji obowiązku nauki w szkole ponadgimnazjalnej.doc

10. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf

11.DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1.pdf

12. Deklaracja na podatek leśny.pdf

13. Informajca o nieruchomosciach i obiektach budowlanych, gruntach oraz lasach.pdf

14. Deklaracja na podatek rolny.pdf

15. wniosek o zaswiadczenie powodziowe.doc

16. Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf

17. WNIOSEK w sprawie dowozu do i ze szkoły lub przedszkola ucznia-dziecka niepełnosprawnego z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.pdf Terminarz zajęć ucznia.pdf

18. WNIOSEK w sprawie dowozu do i ze szkoły lub przedszkola ucznia-dziecka niepełnosprawnego z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.pdf Terminarz zajęć ucznia.pdf

19.Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników uprawnionym uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobe nie przekracza ustalonego kryterium dochodowego.pdf

20. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z n.pdf

21. Wniosek o przeznanie stypendium szkolnego.pdf

22.. Wniosek o przeznanie zasiłku szkolnego.pdf

23. Wniosek o przyznanie stypendium o charakterze motywującym.pdf

24. Wniosek o nadanie tytułu Dobrzeński Talent.pdf

25. Oświadczenie Wnioskodawcy - program UCZEŃ NA WSI.doc

26. wniosek dla osoby niepełnosprawnej - program UCZEŃ NA WSI .doc

27. Wniosek o dofinansowanie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków.pdf

28. WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA MODERNIZACJĘ OGRZEWANIA NA OGRZEWANIE PROEKOLOGICZNE LUB BUDOWĘ PROEKOLOGICZNEGO OGRZEWANIA.doc

29. Wniosek o przyznanie zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.pdf

30. Wniosek na wycinkę drzew i krzewów.pdf

31. Oświadczenie o własności działki.pdf

32. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf 

 


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Terminarz zajęć ucznia.pdf (rozmiar 22,48 KB)
  [Izabela Kołodziej dnia 2011-08-30 13:56:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • WNIOSEK w sprawie dowozu do i ze szkoły lub przedszkola ucznia-dziecka niepełnosprawnego z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.pdf (rozmiar 33,52 KB)
  [Izabela Kołodziej dnia 2011-08-30 13:56:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • WNIOSEK w sprawie dowozu do i ze szkoły lub przedszkola ucznia-dziecka niepełnosprawnego z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.pdf (rozmiar 34,49 KB)
  [Izabela Kołodziej dnia 2011-08-30 13:56:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o dofinansowanie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków.pdf (rozmiar 28,46 KB)
  [Izabela Kołodziej dnia 2011-07-12 12:46:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA MODERNIZACJĘ OGRZEWANIA NA OGRZEWANIE PROEKOLOGICZNE LUB BUDOWĘ PROEKOLOGICZNEGO OGRZEWANIA.doc (rozmiar 42,00 KB)
  [Izabela Kołodziej dnia 2011-07-07 13:29:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (rozmiar 123,80 KB)
  [Izabela Kołodziej dnia 2011-07-04 14:58:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z n.pdf (rozmiar 181,34 KB)
  [Izabela Kołodziej dnia 2011-07-04 14:27:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników uprawnionym uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobe nie przekracza ustalonego kryterium dochodowego.pdf (rozmiar 204,05 KB)
  [Izabela Kołodziej dnia 2011-07-04 14:21:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Oświadczenie o własności działki.pdf (rozmiar 73,60 KB)
  [Marcin Włodarczyk dnia 2011-01-18 13:57:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek na wycinkę drzew i krzewów.pdf (rozmiar 61,92 KB)
  [Marcin Włodarczyk dnia 2011-01-18 13:56:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o nadanie tytułu Dobrzeński Talent.pdf (rozmiar 26,25 KB)
  [Izabela Kołodziej dnia 2010-09-08 14:41:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o przyznanie stypendium o charakterze motywującym.pdf (rozmiar 30,68 KB)
  [Izabela Kołodziej dnia 2010-09-08 14:41:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o przyznanie zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.pdf (rozmiar 554,63 KB)
  [Marcin Włodarczyk dnia 2010-07-01 12:56:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu.pdf (rozmiar 24,56 KB)
  [Izabela Kołodziej dnia 2010-06-30 12:37:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi.pdf (rozmiar 188,71 KB)
  [Izabela Kołodziej dnia 2010-06-25 08:34:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników uprawnionym uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza ustalonego kryterium dochodowego.pdf (rozmiar 204,89 KB)
  [Izabela Kołodziej dnia 2010-06-25 08:31:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • wniosek o zaswiadczenie powodziowe.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Izabela Kołodziej dnia 2010-05-25 14:54:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o refundację kosztów zakupu urządzeń grzewczych wytwarzających ciepło z energii słonecznej.pdf (rozmiar 50,44 KB)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-10-21 12:26:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW MODERNIZACJI-BUDOWY PROEKOLOGICZNEGO OGRZEWANIA.pdf (rozmiar 52,36 KB)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-10-21 12:26:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.pdf (rozmiar 51,99 KB)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-10-21 12:26:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • wniosek dla osoby niepełnosprawnej - program UCZEŃ NA WSI .doc (rozmiar 898,99 KB)
  [Jolanta Mikuła dnia 2009-08-10 14:12:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Oświadczenie Wnioskodawcy - program UCZEŃ NA WSI.doc (rozmiar 31,00 KB)
  [Jolanta Mikuła dnia 2009-08-10 14:08:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników.doc (rozmiar 39,00 KB)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-07-30 12:46:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników.doc (rozmiar 39,00 KB)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-07-30 08:17:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o przeznanie stypendium szkolnego.pdf (rozmiar 1 726,11 KB)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-07-24 09:19:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o przeznanie zasiłku szkolnego.pdf (rozmiar 1 397,14 KB)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-07-24 09:17:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • WNIOSEk w sprawie dowozu ucznia-dziecka niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola.doc (rozmiar 43,50 KB)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-07-23 12:24:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • WNIOSEk w sprawie dowozu ucznia-dziecka niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola.doc (rozmiar 43,00 KB)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-07-22 12:58:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek do USC o wydanie odpisu aktu urodzenia małżeństwa, zgonu lub wielojęzycznego.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Marcin Włodarczyk dnia 2009-03-03 14:45:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1.pdf (rozmiar 1 961,14 KB)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-01-14 10:08:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf (rozmiar 4 215,95 KB)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-01-14 10:08:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Deklaracja na podatek leśny.pdf (rozmiar 1 131,83 KB)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-01-14 10:01:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • Informajca o nieruchomosciach i obiektach budowlanych, gruntach oraz lasach.pdf (rozmiar 3 354,06 KB)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-01-14 10:01:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Deklaracja na podatek rolny.pdf (rozmiar 2 061,61 KB)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-01-14 10:00:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (rozmiar 2 196,56 KB)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-01-14 10:00:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Druk - powiadomienie o realizacji obowiązku nauki w szkole ponadgimnazjalnej.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Izabela Kołodziej dnia 2008-01-09 18:00:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zasiłek szkolny - wniosek o przyznanie.doc (rozmiar 70,00 KB)
  [Kornelia Lauer - Konecka dnia 2007-10-11 09:27:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Stypendia szkolne - wniosek o przyznanie.doc (rozmiar 98,00 KB)
  [Kornelia Lauer - Konecka dnia 2007-10-11 09:26:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Nauka zawodu -Zgłoszenie zawarcia umowy z pracownikiem młodocianym.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Kornelia Lauer - Konecka dnia 2007-10-11 09:14:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Nauka zawodu -Wniosek Pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia prac. młodocianych..doc (rozmiar 32,00 KB)
  [Kornelia Lauer - Konecka dnia 2007-10-11 09:11:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o najem lokalu mieszkalnego.doc (rozmiar 47,50 KB)
  [Izabela Kołodziej dnia 2007-06-12 10:51:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Izabela Kołodziej dnia 2007-01-10 12:19:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.doc (rozmiar 20,00 KB)
  [Izabela Kołodziej dnia 2007-01-10 08:59:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego dla działki.doc (rozmiar 20,00 KB)
  [Izabela Kołodziej dnia 2007-01-10 08:59:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (rozmiar 45,50 KB)
  [Izabela Kołodziej dnia 2007-01-10 08:52:06, dokument aktualny]   więcej >>

  Usunięte załączniki/zdjęcia:
 • Wniosek o przyznanie zasiłku powodziowego na cele deukacyjne.pdf (rozmiar 161,20 KB)
  [Izabela Kołodziej dnia 2010-06-25 08:27:58 do 2010-07-01 13:00:12]
  [załącznik usunął Marcin Włodarczyk]
     więcej >>
 • Nauka zawodu -Wniosek Pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia prac. młodocianych..doc (rozmiar 32,00 KB)
  [Kornelia Lauer - Konecka dnia 2007-10-11 09:12:59 do 2007-10-11 09:13:18]
  [załącznik usunął Kornelia Lauer - Konecka]
     więcej >>
 • Wniosek do USC o wydanie odpisu aktu urodzenia małżeństwa lub zgonu.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Izabela Kołodziej dnia 2007-03-01 13:44:35 do 2009-03-03 14:46:52]
  [załącznik usunął Marcin Włodarczyk]
     więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 3950
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 25313

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>  Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
  tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
  e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
  strona www: www.dobrzenwielki.pl
  NIP: 754 113 77 31
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58