Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwała w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania
(Wybory / Wybory prezydenckie)
[opublikował(a): Jolanta Mikuła dnia 2010-04-30 13:13:09, dokument aktualny]


Uchwała XLV/345/2010
Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 22 kwietnia 2010r.
 
w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2009 r.
 
Na podstawie art. 22 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 67, poz. 398; zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188; z 2004r. Nr 25, poz. 219; z 2006r. Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 112, poz. 766; z 2008r. Nr 171 , poz. 1056; z 2009r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547 i Nr 213, poz. 1651 i Nr 213, poz. 1652) w związku z wnioskiem Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 kwietnia 2010r. Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:
 
§ 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. tworzy się dwa dodatkowe, obwody głosowania :

  1. Obwód głosowania Nr 12 w Dobrzeniu Wielkim dla wyborców, którzy
    w dniu wyborów przebywać będą w Domu Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, ul. Kościelna 11,
  2. Obwód głosowania Nr 13 w Kup, dla wyborców , którzy w dniu wyborów przebywać będą w Szpitalu w Kup, ul.  Miarki 14.

§ 2.    Numery i granice obwodów, o których mowa w § 1 oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych przedstawia poniższa tabela:
 
Numer
obwodu głosowania
Granica obwodu głosowania
Siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej
 
12
 
 
Dom Pomocy Społecznej
w Dobrzeniu Wielkim,
ul. Kościelna 11
 
Dom Pomocy Społecznej
w Dobrzeniu Wielkim,
ul. Kościelna 11
 
 
13
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno -Reumatologicznych
z siedzibą w Kup
ul. Miarki 14
 
Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno -Reumatologicznych
z siedzibą w Kup
ul. Miarki 14
 
§ 3.    Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy (www.bip.dobrzenwielki.pl), w gazecie gminnej „Głos Dobrzenia” oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w siedzibach obwodowych komisji wyborczych, podanych w § 2 niniejszej uchwały (patrz tabela).
§ 4.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                           Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                         Norbert Słabik
                                                                 

 

Podmiot udostępniający: Jolanta Mikuła
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Kornelia Lauer Konecka
Data wytworzenia: 2010.04.30


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 733
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58