Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
ZARZĄDZENIE nr 0050.1.36.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskie
(Wybory / Wybory do Sejmu i Senatu RP)
[opublikował(a): Izabela Kołodziej dnia 2011-09-05 14:09:13, dokument aktualny]


 

 
ZARZĄDZENIE nr 0050.1.36.2011
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 26 sierpnia 2011r.
 
w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
 
 
            Na podstawie art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, zm: Dz.U. Nr 26,poz.134, Nr 94, poz. 550, Nr102, poz. 588, Nr 134, poz.777 oraz 
Nr 147, poz. 881), Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zarządza, co następuje:
§ 1
Wyznacza się Obwodową Komisję Wyborczą nr 4 w Dobrzeniu Wielkim, z siedzibą
w Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Namysłowska 20, 46-080 Dobrzeń Wielki, jako właściwą dla realizacji zadań związanych z umożliwieniem wyborcom niepełnosprawnym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
§ 2
Wyborca niepełnosprawny, który zgłosi Wójtowi do dnia 19 września 2011r. zamiar głosownia korespondencyjnego, zostanie umieszczony w spisie wyborców właściwym dla Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 Dobrzeniu Wielkim.
§ 3
Informacja o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz o wyznaczeniu do tego celu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Dobrzeniu Wielkim, zostanie zamieszczona w Obwieszczeniu Wójta w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
9 października 2011r.
  
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega upublicznieniu poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.dobrzenwielki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
 
                                                                                                                                 Wójt
                                                                                                                                                                Henryk Wróbel
  
 
 

Podmiot udostępniający: UG Dobrzeń Wielki
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Kornelia Lauer-Konecka
Data wytworzenia: 2011-09-05

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 625
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58