Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Spis treści
Wyszukiwanie:
wpisz szukane słowo
wybierz sortowanie 
 


Spis treści biuletynu informacji publicznej:
DziałPozycja menuPodstrona
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicyGminny Program profilaktyki raka szyjki macicy ? szczepienia HPV na lata 2010 - 2013 Szczepień przeciwko wirusowi HPV »»
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZABiuro Współpracy Gospodarczej Województwa OpolskiegoBiuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego »»
FINANSEBudżet 2007 r.Budżet 2007 r. »»
FINANSEBudżet 2010r.Budżet 2010r. »»
FINANSEBudżet 2011r.Budżet 2011r. »»
FINANSEBudżet 2006rBudżet Gminy Dobrzen Wielki na rok 2006 »»
FINANSEBudżet 2008r.Budżet Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2008 »»
OGŁOSZENIAInformacja publicznaDowody osobiste - podstawowe informacje »»
DRUKI DO POBRANIADruki do pobraniaDruki do pobrania »»
OGŁOSZENIAWolne stanowiskaDyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrzeniu Wielkim ogłasza nabór na stanowisko Referenta »»
OGŁOSZENIAWolne stanowiskaDyrektor Zespołu Szkół w Chróścicach poszukuje pracownika na stanowisko konserwatora »»
FINANSEOświadczenia majątkoweDyrektorzy i Kierownicy Jednostek Gminnych - oświadczenia majątkowe »»
AKTY PRAWNEDzienniki Ustaw i Monitor PolskiDzienniki Ustaw i Monitor Polski »»
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZAElektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzyna Podawcza »»
JEDNOSTKIGminny Ośrodek KulturyGminny Ośrodek Kultury (GOK) »»
JEDNOSTKIGminny Ośrodek Pomocy Społecznej.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) »»
JEDNOSTKIGminny Zakład Gospodarki Komunalnej i MieszkaniowejGminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ( GZGKiM ) »»
JEDNOSTKIGminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół.Gminny Zespół - Ekonomiczno - Administracyjny Szkół (GZEAS) »»
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZAEwidencja działalności gospodarczejInformacja dla przedsiębiorców »»
OGŁOSZENIAWolne stanowiskaInformacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz Referatu Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim »»
OGŁOSZENIAWolne stanowiskaInformacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.) »»
OGŁOSZENIAWolne stanowiskaInformacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrzeniu Wielkim »»
OGŁOSZENIAWolne stanowiskaInformacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrzeniu Wielkim »»
OGŁOSZENIAWolne stanowiskaInformacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Gospodarki Gruntami i Mienia Komunalnego »»
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZAEwidencja działalności gospodarczejInformacja o zawieszeniu/wznowieniu działalności gospodarczej »»
OGŁOSZENIAWolne stanowiskaINFORMACJA w sprawie zakończenia I etapu naboru na stanowisko Specjalisty Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Dobrzeniu Wielkim »»
OGŁOSZENIAWolne stanowiskaINFORMACJA w sprawie zakończenia I etapu naboru na stanowisko Specjalisty Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Dobrzeniu Wielkim. »»
WyboryWybory do Parlamentu EuropejskiegoInformacje Państwowej Komisji Wyborczej »»
OCHRONA ŚRODOWISKAPlan Gospodarki OdpadamiInformacje Referatu Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska »»
OCHRONA ŚRODOWISKAPoczta e-mailInformacje Referatu Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska »»
OCHRONA ŚRODOWISKAUchwała o utrzymaniu czystości i porządkuInformacje Referatu Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska »»
OCHRONA ŚRODOWISKAZużyty sprzęt elektryczny i elektronicznyInformacje Referatu Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska »»
OCHRONA ŚRODOWISKAInformacja o środowisku i jego ochronieInformacje Referatu Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska »»
OCHRONA ŚRODOWISKAProgram Ochrony ŚrodowiskaInformacje Referatu Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska »»
OGŁOSZENIAInformacja publicznaInternetowy Portal Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki (IPU) »»
Kanały technologiczneKanały technologiczneKanały technologiczne - informacje »»
JEDNOSTKIPrzedszkolaKatolickie Przedszkole Niepubliczne w Chróścicach »»
FINANSEOświadczenia majątkoweKierownictwo Urzędu Gminy - oświadczenia majątkowe »»
ORGANYKomisje Rady GminyKomisje stałe Rady Gminy »»
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplnąKoncepcja zasilania miejscowości Dobrzeń Wielki w energię cieplną dostarczaną z gminnego systemu ciepłowniczegoKoncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną »»
OGŁOSZENIAWolne stanowiskaKonkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim »»
WyboryWybory do Parlamentu EuropejskiegoMiejsca przeznaczone do umieszczania obwieszczeń wyborczych. »»
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOPlany zagospodarowania przestrzennegoMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego »»
OGŁOSZENIAWolne stanowiskaNabór na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich »»
OGŁOSZENIAWolne stanowiskaNabór na wolne stanowisko w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej »»
OGŁOSZENIAWolne stanowiskaNabór na wolne stanowisko w Referacie Gospodarki Gruntami i Mienia Komunalnego »»
JEDNOSTKIPrzedszkolaNiepubliczne Przedszkole dla dzieci z autyzmem w Kup »»
JEDNOSTKIPrzedszkolaNiepubliczne Przedszkole w Dobrzeniu Małym »»
REJESTRY PUBLICZNEWykaz Rejestrów Pulicznychnowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka) »»
WyboryWybory do Sejmu i Senatu RPO B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 5 września 2011r.w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoli »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaObwieszczenia Regionlanego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu »»
OGŁOSZENIAObwieszczenia WójtaObwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska »»
OGŁOSZENIAObwieszczenia WójtaObwieszczenie o przystapieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w Chróścicach »»
OGŁOSZENIAObwieszczenia WójtaOBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Dobrzeń Mały, Brzezie i Borki oraz terenów użytków rolnych we wsi Dobrzeń Wielki i Dobrzeń Mały »»
OGŁOSZENIAObwieszczenia WójtaObwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania wsi Czarnowąsy »»
OGŁOSZENIAObwieszczenia WójtaObwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budowy drogi użytku publicznego w Chróścicach, od drogi wojewódzkiej nr 457 do granicy gminy Dobrzeń Wielki »»
WyboryWybory do Parlamentu EuropejskiegoObwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o zarządzeniu przez Prezydenta RP wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych »»
OGŁOSZENIAObwieszczenia WójtaObwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki »»
OGŁOSZENIAObwieszczenia WójtaObwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki »»
WyboryWybory do Parlamentu EuropejskiegoObwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych »»
WyboryWybory prezydenckieObwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych. »»
WyboryWybory do Parlamentu EuropejskiegoObwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie spisu wyborców »»
OGŁOSZENIAObwieszczenia WójtaObwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach »»
OGŁOSZENIAObwieszczenia WójtaObwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach »»
OGŁOSZENIAObwieszczenia WójtaObwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 kwietnia 2011 roku »»
OGŁOSZENIAObwieszczenia WójtaObwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2011 roku »»
OGŁOSZENIAObwieszczenia WójtaObwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 czerwca 2010 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej obrębu Krzanowice »»
OGŁOSZENIAObwieszczenia WójtaObwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 sierpnia 2011 roku »»
OGŁOSZENIAObwieszczenia WójtaOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 maja 2011r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Brzezie »»
OGŁOSZENIAObwieszczenia WójtaObwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 kwietnia 2011 roku »»
OGŁOSZENIAObwieszczenia WójtaObwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 kwietnia 2011 roku »»
OGŁOSZENIAObwieszczenia WójtaObwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach »»
OGŁOSZENIAObwieszczenia WójtaObwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach »»
OGŁOSZENIAObwieszczenia WójtaObwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2011 roku »»
OGŁOSZENIAObwieszczenia WójtaObwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach »»
OGŁOSZENIAObwieszczenia WójtaObwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach »»
OGŁOSZENIAObwieszczenia WójtaObwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 września 2011 roku »»
OGŁOSZENIAObwieszczenia WójtaObwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 lipca 2011 roku »»
OGŁOSZENIAObwieszczenia WójtaObwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 lipca 2011 roku »»
OGŁOSZENIAObwieszczenia WójtaObwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach »»
OGŁOSZENIAObwieszczenia WójtaObwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach »»
WyboryWybory do Rady GminyObwieszczenie Wójta o obwodach głosowania -granice i siedziby. »»
WyboryWybory do Rady GminyObwieszczenie Wójta w sprawie okręgów wyborczych. »»
OGŁOSZENIAObwieszczenia WójtaOBWIESZCZENIE WÓTJA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzanowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko »»
OGŁOSZENIAPrzetargiOgłoszenia o zamówieniach publicznych aktualnych i zakończonych »»
OGŁOSZENIAWolne stanowiskaOgłoszenie Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrzeniu Wielkim w sprawie zakończenia I etapu naboru na stanowisko Referenta Gminnego Zespołu Ekonomiczno ? Administracyjnego Szkół w Dobrzeniu Wielkim. »»
OGŁOSZENIAWolne stanowiskaOGŁOSZENIE Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrzeniu Wielkim z dnia 21.01.2011r.w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta »»
OGŁOSZENIAWolne stanowiskaOgłoszenie Dyrektora GZEAS w sprawie kandydatów, którzy zgłosili sie do naboru na wolne stanowisko referenta »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaOgłoszenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaOgłoszenie Gminnego Biura Spisowego w sprawie naboru na rachmistrzów spisowych »»
OGŁOSZENIAWolne stanowiskaOgłoszenie Gminnego Biura Spisowego w sprawie naboru na rachmistrzów spisowych »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaOGŁOSZENIE o aktualizacji numerów porządkowych ustalonych dla ulic Brzozowa (numery parzyste), Krzyżowa i Studzienna w obrębie Czarnowąsy oraz Koszykarzy w obrębie Chróścice gmina Dobrzeń Wielki. »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaOgłoszenie o przyjmowaniu Obywateli w sprawach skarg i wniosków »»
OGŁOSZENIAObwieszczenia WójtaOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rolniczej zabudowy produkcyjnej w Świerklach »»
OGŁOSZENIAWolne stanowiskaOgłoszenie w sprawie kandydatów na stanowisko młodszego referenta »»
OGŁOSZENIAObwieszczenia WójtaOgłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki »»
OGŁOSZENIAWolne stanowiskaOgłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie kandydatów, którzy zgłosili sie do naboru na wolne stanowisko młodszego referenta »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaOgłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Chróścicach »»
OGŁOSZENIAWolne stanowiskaOGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim »»
OGŁOSZENIAWolne stanowiskaOgłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim »»
OGŁOSZENIAWolne stanowiskaOgłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie kandydatów, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich »»
OGŁOSZENIAWolne stanowiskaOgłoszenie Wójta Gminy w sprawie kandydatów, którzy zgłosili się naboru na wolne stanowisko inspektora w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. »»
OGŁOSZENIAInformacja publicznaOgraniczenie prawa do informacji publicznej. »»
ORGANYOrgany gminyOrgany gminy : stanowiący i wykonawczy. »»
FINANSEPodatki i opłatyPodatki i opłaty »»
WyboryWybory do Rady GminyPodział gminy Dobrzeń Wielki na obwody głosowania. »»
WyboryWybory do Rady GminyPodział gminy Dobrzeń Wielki na okręgi wyborcze. »»
OCHRONA ŚRODOWISKAProgram usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrzeń WielkiPROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY DOBRZEŃ WIELKI »»
AKTY PRAWNEKonsultacje SpołeczneProjekt Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielkiw sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnoś »»
AKTY PRAWNEKonsultacje SpołeczneProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 »»
JEDNOSTKIPrzedszkolaPrzedszkole Publiczne w Czarnowąsach »»
FINANSEOświadczenia majątkowePrzewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki »»
JEDNOSTKISzkołyPubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim »»
JEDNOSTKIPrzedszkolaPubliczne Przedszkole Nr 1 w Dobrzeniu Wielkim »»
JEDNOSTKIPrzedszkolaPubliczne Przedszkole w Brzeziu. »»
JEDNOSTKIPrzedszkolaPubliczne Przedszkole w Chróścicach »»
OCHRONA ŚRODOWISKAPrzeterminowane lekiPunkty zbierania przeterminowanych leków »»
FINANSEOświadczenia majątkoweRadni Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006-2010 - oświadczenia majątkowe »»
FINANSEOświadczenia majątkoweRadni Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2010-2014 - oświadczenia majątkowe »»
AKTY PRAWNEKonsultacje SpołeczneREGULAMIN KONSULTACJI »»
OGŁOSZENIAWolne stanowiskaRegulamin naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim »»
AKTY PRAWNERegulamin organizacyjnyRegulamin Organizacyjny Urzędu Gminy »»
ORGANYSkład Rady GminySkład Rady Gminy Dobrzeń Wielki »»
WyboryWybory do Parlamentu EuropejskiegoSkłady osobowe obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego »»
ORGANYSołectwa i Sołtysi.Sołectwa - jednostki pomocnicze gminy. »»
ORGANYSołectwa i Sołtysi.Sołtysi. »»
FINANSESprawozdania z wykonania budżetu.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki »»
AKTY PRAWNEStatut gminyStatut Gminy »»
OGŁOSZENIAStypendiaStypendia szkolne o charakterze socjalnym. »»
FINANSEBudżet 2008r.Uchwała nr 524/2007 z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Dobrzeń Wielki »»
FINANSEBudżet 2009r.Uchwała Nr XXVIII/199/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok »»
WyboryWybory prezydenckieUchwała w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyUchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki 2004r - 2005r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyUchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki 2006r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyUchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2002 - 2003 »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyUchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyUchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2010-2014 »»
WyboryWybory do Sejmu i Senatu RPUchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25.08.2011r. w sprawie dostosowania do stanu faktycznego opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych w gminie Dobrzeń Wielki oraz w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania »»
ORGANYUrząd Gminy - godziny pracy , telefonyUrząd Gminy - godziny pracy, telefony »»
ORGANYUrząd Gminy - Informacje ogólneUrząd Gminy - Informacje Ogólne »»
ORGANYUrząd Gminy - Referaty i stanowiskaUrząd Gminy - referaty , stanowiska. »»
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZAEwidencja działalności gospodarczejWażne adresy dla przedsiębiorców »»
FINANSEOświadczenia majątkoweWiceprzewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki »»
OGŁOSZENIAInformacja publicznaWniosek o udostępnienie informacji publicznej. »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaWójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2011 »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaWójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2011 »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaWójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2011 »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaWójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2011 - Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy oraz podnoszenie poziomu sportowego w środowisku wiejskim »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaWójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011 »»
ORGANYWójt i Zastępca WójtaWÓJT i ZASTĘPCA WÓJTA »»
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZAEwidencja działalności gospodarczejWpis do ewidencji działalnosci gospodarczej »»
WyboryWybory ławnikówWybory ławników »»
WyboryWybory Samorządowe 2010Wybory Samorządowe 2010 »»
WyboryWybory do Rady GminyWybory uzupełniające do Rady Gminy -16 grudnia 2007 r. »»
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZAEwidencja działalności gospodarczejWYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO AKTUALNOŚĆ WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaWYKAZ NIERUCHOMOŚĆI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDŻY »»
OGŁOSZENIAObwieszczenia WójtaWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym udzielono pomocy publicznej w roku 2010 »»
OGŁOSZENIAObwieszczenia WójtaWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2010 roku »»
OGŁOSZENIAObwieszczenia WójtaWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2009 »»
OGŁOSZENIAObwieszczenia WójtaWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2009r »»
OGŁOSZENIAObwieszczenia WójtaWykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej »»
OGŁOSZENIAObwieszczenia WójtaWykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej. »»
OGŁOSZENIAObwieszczenia WójtaWykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej. »»
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZAEwidencja działalności gospodarczejWykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej »»
WyboryWybory prezydenckieWyniki głosowania z dnia 04.07.2010r. »»
WyboryWybory prezydenckieWyniki głosowania z dnia 20.06.2010r. »»
OGŁOSZENIAWolne stanowiskaWyniki naboru na stanowisko inspektora w Ref. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia WójtaZarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2010r. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia WójtaZarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2011r. »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaZarządzenie nr 0050.1.1.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Czarnowąsy »»
WyboryWybory do Sejmu i Senatu RPZARZĄDZENIE nr 0050.1.35.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych w stałych obwodach głosowania w gminie Dobrzeń Wielki »»
WyboryWybory do Sejmu i Senatu RPZARZĄDZENIE nr 0050.1.36.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskie »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaZarządzenie nr 0050.1.4.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kup. »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaZarządzenie nr 0050.1.6.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 marca 2011r. w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich. »»
WyboryWybory prezydenckieZarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów »»
WyboryWybory do Sejmu i Senatu RPZarządzenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki nr 0050.1.32.2011 z dnia 08.08.2011r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaZarządzenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Chróścicach »»
OGŁOSZENIAOgłoszeniaZawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dot. planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola »»
JEDNOSTKISzkołyZespół Niepublicznych Szkół w Kup »»
JEDNOSTKISzkołyZespół Szkolno-Przedszkolny w Kup »»
JEDNOSTKISzkołyZespół Szkół w Chróścicach »»
JEDNOSTKISzkołyZespół Szkół w Czarnowąsach »»
JEDNOSTKISzkołyZespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim. »»
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZAZezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowychZEZWOLENIA JEDNORAZOWE »»
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZAZezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowychZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH »»
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZAEwidencja działalności gospodarczejZmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej »»
FINANSEZmiany budżetu 2006Zmiany Rady Gminy do budżetu na rok 2006 »»
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGODowody osobisteZmiany w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych »»
FINANSEZmiany budżetu 2006Zmiany Wójta do budżetu na rok 2006 »»


Spis treści modułu informacyjnego o stanie załatwianych spraw:


Brak opisów załatwianych spraw.
Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58