Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Mapa biuletynu
Zestawienie wszystkich podstron biuletynu:

 1. OGŁOSZENIA
  1. Informacja publiczna
   • Dowody osobiste - podstawowe informacje »»
   • Internetowy Portal Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki (IPU) »»
   • Ograniczenie prawa do informacji publicznej. »»
   • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej. »»
  2. Obwieszczenia Wójta
   • Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska »»
   • Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w Chróścicach »»
   • OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Dobrzeń Mały, Brzezie i Borki oraz terenów użytków rolnych we wsi Dobrzeń Wielki i Dobrzeń Mały »»
   • Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania wsi Czarnowąsy »»
   • Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budowy drogi użytku publicznego w Chróścicach, od drogi wojewódzkiej nr 457 do granicy gminy Dobrzeń Wielki »»
   • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki »»
   • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki »»
   • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach »»
   • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach »»
   • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 kwietnia 2011 roku »»
   • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2011 roku »»
   • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 czerwca 2010 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej obrębu Krzanowice »»
   • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 sierpnia 2011 roku »»
   • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 maja 2011r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Brzezie »»
   • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 kwietnia 2011 roku »»
   • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 kwietnia 2011 roku »»
   • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach »»
   • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach »»
   • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2011 roku »»
   • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach »»
   • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach »»
   • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 września 2011 roku »»
   • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 lipca 2011 roku »»
   • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 lipca 2011 roku »»
   • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach »»
   • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach »»
   • OBWIESZCZENIE WÓTJA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzanowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko »»
   • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rolniczej zabudowy produkcyjnej w Świerklach »»
   • Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki »»
   • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym udzielono pomocy publicznej w roku 2010 »»
   • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2010 roku »»
   • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2009 »»
   • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2009r »»
   • Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej »»
   • Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej. »»
   • Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej. »»
  3. Ogłoszenia
   • Obwieszczenia Regionlanego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu »»
   • Ogłoszenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska »»
   • Ogłoszenie Gminnego Biura Spisowego w sprawie naboru na rachmistrzów spisowych »»
   • OGŁOSZENIE o aktualizacji numerów porządkowych ustalonych dla ulic Brzozowa (numery parzyste), Krzyżowa i Studzienna w obrębie Czarnowąsy oraz Koszykarzy w obrębie Chróścice gmina Dobrzeń Wielki. »»
   • Ogłoszenie o przyjmowaniu Obywateli w sprawach skarg i wniosków »»
   • Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Chróścicach »»
   • Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2011 »»
   • Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2011 »»
   • Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2011 »»
   • Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2011 - Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy oraz podnoszenie poziomu sportowego w środowisku wiejskim »»
   • Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011 »»
   • WYKAZ NIERUCHOMOŚĆI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDŻY »»
   • Zarządzenie nr 0050.1.1.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Czarnowąsy »»
   • Zarządzenie nr 0050.1.4.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kup. »»
   • Zarządzenie nr 0050.1.6.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 marca 2011r. w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich. »»
   • Zarządzenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Chróścicach »»
   • Zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dot. planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola »»
  4. Przetargi
   • Ogłoszenia o zamówieniach publicznych aktualnych i zakończonych »»
  5. Stypendia
   • Stypendia szkolne o charakterze socjalnym. »»
  6. Wolne stanowiska
   • Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrzeniu Wielkim ogłasza nabór na stanowisko Referenta »»
   • Dyrektor Zespołu Szkół w Chróścicach poszukuje pracownika na stanowisko konserwatora »»
   • Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz Referatu Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim »»
   • Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.) »»
   • Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrzeniu Wielkim »»
   • Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrzeniu Wielkim »»
   • Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Gospodarki Gruntami i Mienia Komunalnego »»
   • INFORMACJA w sprawie zakończenia I etapu naboru na stanowisko Specjalisty Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Dobrzeniu Wielkim »»
   • INFORMACJA w sprawie zakończenia I etapu naboru na stanowisko Specjalisty Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Dobrzeniu Wielkim. »»
   • Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim »»
   • Nabór na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich »»
   • Nabór na wolne stanowisko w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej »»
   • Nabór na wolne stanowisko w Referacie Gospodarki Gruntami i Mienia Komunalnego »»
   • Ogłoszenie Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrzeniu Wielkim w sprawie zakończenia I etapu naboru na stanowisko Referenta Gminnego Zespołu Ekonomiczno ? Administracyjnego Szkół w Dobrzeniu Wielkim. »»
   • OGŁOSZENIE Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrzeniu Wielkim z dnia 21.01.2011r.w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta »»
   • Ogłoszenie Dyrektora GZEAS w sprawie kandydatów, którzy zgłosili sie do naboru na wolne stanowisko referenta »»
   • Ogłoszenie Gminnego Biura Spisowego w sprawie naboru na rachmistrzów spisowych »»
   • Ogłoszenie w sprawie kandydatów na stanowisko młodszego referenta »»
   • Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie kandydatów, którzy zgłosili sie do naboru na wolne stanowisko młodszego referenta »»
   • OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim »»
   • Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim »»
   • Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie kandydatów, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich »»
   • Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie kandydatów, którzy zgłosili się naboru na wolne stanowisko inspektora w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. »»
   • Regulamin naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim »»
   • Wyniki naboru na stanowisko inspektora w Ref. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej »»

 2. Wybory
  1. Wybory prezydenckie
   • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych. »»
   • Uchwała w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania »»
   • Wyniki głosowania z dnia 04.07.2010r. »»
   • Wyniki głosowania z dnia 20.06.2010r. »»
   • Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów »»
  2. Wybory ławników
   • Wybory ławników »»
  3. Wybory Samorządowe 2010
   • Wybory Samorządowe 2010 »»
  4. Wybory do Rady Gminy
   • Obwieszczenie Wójta o obwodach głosowania -granice i siedziby. »»
   • Obwieszczenie Wójta w sprawie okręgów wyborczych. »»
   • Podział gminy Dobrzeń Wielki na obwody głosowania. »»
   • Podział gminy Dobrzeń Wielki na okręgi wyborcze. »»
   • Wybory uzupełniające do Rady Gminy -16 grudnia 2007 r. »»
  5. Wybory do Sejmu i Senatu RP
   • O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 5 września 2011r.w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoli »»
   • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25.08.2011r. w sprawie dostosowania do stanu faktycznego opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych w gminie Dobrzeń Wielki oraz w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania »»
   • ZARZĄDZENIE nr 0050.1.35.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych w stałych obwodach głosowania w gminie Dobrzeń Wielki »»
   • ZARZĄDZENIE nr 0050.1.36.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskie »»
   • Zarządzenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki nr 0050.1.32.2011 z dnia 08.08.2011r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych »»
  6. Wybory do Parlamentu Europejskiego
   • Informacje Państwowej Komisji Wyborczej »»
   • Miejsca przeznaczone do umieszczania obwieszczeń wyborczych. »»
   • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o zarządzeniu przez Prezydenta RP wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych »»
   • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych »»
   • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie spisu wyborców »»
   • Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego »»

 3. ORGANY
  1. Organy gminy
   • Organy gminy : stanowiący i wykonawczy. »»
  2. Wójt i Zastępca Wójta
   • WÓJT i ZASTĘPCA WÓJTA »»
  3. Skład Rady Gminy
   • Skład Rady Gminy Dobrzeń Wielki »»
  4. Komisje Rady Gminy
   • Komisje stałe Rady Gminy »»
  5. Urząd Gminy - Informacje ogólne
   • Urząd Gminy - Informacje Ogólne »»
  6. Urząd Gminy - godziny pracy , telefony
   • Urząd Gminy - godziny pracy, telefony »»
  7. Urząd Gminy - Referaty i stanowiska
   • Urząd Gminy - referaty , stanowiska. »»
  8. Sołectwa i Sołtysi.
   • Sołectwa - jednostki pomocnicze gminy. »»
   • Sołtysi. »»

 4. AKTY PRAWNE
  1. Uchwały Rady Gminy
   • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki 2004r - 2005r. »»
   • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki 2006r. »»
   • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2002 - 2003 »»
   • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 »»
   • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2010-2014 »»
  2. Zarządzenia Wójta
   • Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2010r. »»
   • Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2011r. »»
  3. Konsultacje Społeczne
   • Projekt Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielkiw sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnoś »»
   • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 »»
   • REGULAMIN KONSULTACJI »»
  4. Statut gminy
  5. Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
   • Dzienniki Ustaw i Monitor Polski »»
  6. Regulamin organizacyjny
   • Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy »»

 5. FINANSE
  1. Budżet 2011r.
   • Budżet 2011r. »»
  2. Budżet 2010r.
   • Budżet 2010r. »»
  3. Budżet 2009r.
   • Uchwała Nr XXVIII/199/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok »»
  4. Budżet 2008r.
   • Budżet Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2008 »»
   • Uchwała nr 524/2007 z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Dobrzeń Wielki »»
  5. Budżet 2007 r.
   • Budżet 2007 r. »»
  6. Budżet 2006r
   • Budżet Gminy Dobrzen Wielki na rok 2006 »»
  7. Zmiany budżetu 2006
   • Zmiany Rady Gminy do budżetu na rok 2006 »»
   • Zmiany Wójta do budżetu na rok 2006 »»
  8. Sprawozdania z wykonania budżetu.
   • Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki »»
  9. Podatki i opłaty
   • Podatki i opłaty »»
  10. Oświadczenia majątkowe
   • Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Gminnych - oświadczenia majątkowe »»
   • Kierownictwo Urzędu Gminy - oświadczenia majątkowe »»
   • Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki »»
   • Radni Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006-2010 - oświadczenia majątkowe »»
   • Radni Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2010-2014 - oświadczenia majątkowe »»
   • Wiceprzewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki »»

 6. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
  1. Ewidencja działalności gospodarczej
   • Informacja dla przedsiębiorców »»
   • Informacja o zawieszeniu/wznowieniu działalności gospodarczej »»
   • Ważne adresy dla przedsiębiorców »»
   • Wpis do ewidencji działalnosci gospodarczej »»
   • WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO AKTUALNOŚĆ WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ »»
   • Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej »»
   • Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej »»
  2. Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego
   • Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego »»
  3. Zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych
   • ZEZWOLENIA JEDNORAZOWE »»
   • ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH »»

 7. JEDNOSTKI
  1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
   • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ( GZGKiM ) »»
  2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
   • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) »»
  3. Gminny Ośrodek Kultury
   • Gminny Ośrodek Kultury (GOK) »»
  4. Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół.
   • Gminny Zespół - Ekonomiczno - Administracyjny Szkół (GZEAS) »»
  5. Szkoły
   • Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim »»
   • Zespół Niepublicznych Szkół w Kup »»
   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup »»
   • Zespół Szkół w Chróścicach »»
   • Zespół Szkół w Czarnowąsach »»
   • Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim. »»
  6. Przedszkola
   • Katolickie Przedszkole Niepubliczne w Chróścicach »»
   • Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z autyzmem w Kup »»
   • Niepubliczne Przedszkole w Dobrzeniu Małym »»
   • Przedszkole Publiczne w Czarnowąsach »»
   • Publiczne Przedszkole Nr 1 w Dobrzeniu Wielkim »»
   • Publiczne Przedszkole w Brzeziu. »»
   • Publiczne Przedszkole w Chróścicach »»

 8. SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
  1. Dowody osobiste
   • Zmiany w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych »»

 9. DRUKI DO POBRANIA
  1. Druki do pobrania
   • Druki do pobrania »»

 10. OCHRONA ŚRODOWISKA
  1. Informacja o środowisku i jego ochronie
   • Informacje Referatu Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska »»
  2. Program Ochrony Środowiska
   • Informacje Referatu Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska »»
  3. Plan Gospodarki Odpadami
   • Informacje Referatu Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska »»
  4. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrzeń Wielki
   • PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY DOBRZEŃ WIELKI »»
  5. Uchwała o utrzymaniu czystości i porządku
   • Informacje Referatu Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska »»
  6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
   • Informacje Referatu Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska »»
  7. Przeterminowane leki
   • Punkty zbierania przeterminowanych leków »»
  8. Poczta e-mail
   • Informacje Referatu Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska »»

 11. REJESTRY PUBLICZNE
  1. Wykaz Rejestrów Pulicznych
   • nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka) »»

 12. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
  1. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   • Elektroniczna Skrzyna Podawcza »»

 13. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  1. Plany zagospodarowania przestrzennego
   • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego »»

 14. Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
  1. Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy ? szczepienia HPV na lata 2010 - 2013
   • Szczepień przeciwko wirusowi HPV »»

 15. Kanały technologiczne
  1. Kanały technologiczne
   • Kanały technologiczne - informacje »»

 16. Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
  1. Koncepcja zasilania miejscowości Dobrzeń Wielki w energię cieplną dostarczaną z gminnego systemu ciepłowniczego
   • Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną »»
Brak opisów spraw.


Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58