Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim.
(JEDNOSTKI / Szkoły)
[opublikował(a): Izabela Kołodziej dnia 2011-04-11 09:28:47, dokument aktualny]


W skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim wchodzą:
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Dobrzeniu Wielkim,
- Publiczne Gimnazjum w Dobrzeniu Wielkim,
- Publiczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące  z/s w Dobrzeniu Małym,
- Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa z/s w Dobrzeniu Małym

FORMA ORGANIZACYJNO - PRAWNA
Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim jest jednostką organizacyjną gminy, utworzoną i działającą na podstawie ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz 329) w formie gminnej jednostki budżetowej.
Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15,poz.148) jednostka budżetowa gminy pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy , a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków (plan finansowy).
Obsługę finansowo - księgową Zespołu Szkół prowadzi Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół     w Dobrzeniu Wielkim(GZEAS)

SIEDZIBA
- Dyrekcja Zespołu Szkół , Publiczne Liceum Ogólnokształcące oraz Publiczne Gimnazjum mają siedzibę pod adresem:
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 94
tel. (077) 4032820, e-mail : zs_dobrzen@o2.pl

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Liceum dla Dorosłych  mają swoją siedzibę pod adresem:
Dobrzeń Mały, ul. Opolska 87, 46-081 Dobrzeń Wielki, tel.(077) 4032570, e-mail: zsz_dobrzen@op.pl

KIEROWNICTWO
Dyrektor – dr Dorota Gajda - Szczegielniak
Wicedyrektorzy : Małgorzata Świderska , Wanda Piętka, Gabriela Szmolke (siedziba w Dobrzeniu Małym)

ODDZIAŁY I PROFILE KLAS
W Publicznym Gimnazjum działają klasy o profilu:
- dwujęzyczny
- ogólny
- sportowy

W Publicznym Liceum Ogólnokształcącym działają klasy o profilu:
- uniwersyteckim
- społeczno – prawnym
-biologiczno – chemicznym
- językowo – sportowym

W Publicznej Szkole Zawodowej działają oddziały wielozawodowe z dwu i trzy - letnim cyklem kształcenia.
W oddziałach wielozawodowych proponowane są następujące specjalności zawodowe: blacharz samochodowy, cukiernik, elektronik, introligator, fryzjer, dekarz, krawiec, malarz-tapeciarz, mechanik samochodowy, monter - elektronik, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz, piekarz, sprzedawca, stolarz i inne.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronach internetowych : www.szkoladobrzen.pl
oraz www.dobrzenmaly.pl

Statut Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim.pdf
 
Schemat organizacyjny Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim.pdf

Akt założycielski Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzeniu Wielkim.pdf

Akt założycielski Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dobrzeniu Wielkim.pdf

Akt założycielski Publicznego Gimnazjum w Dobrzeniu Wielkim.pdf

Akt założycielski Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Dla Dorosłych w Dobrzeniu Wielkim.pdf

Akt założycielski Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Dla Dorosłych w Dobrzeniu Wielkim.pdf

Uchwała nr XLV/361/2006 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 października 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzeniu Wielkim Uchwała nr XLV-361-2006.pdf
Uchwała nr XLV/362/2006 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 października 2006r.w sprawie zmiany aktu o utworzeniu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim Uchwała nr XLV-362-2006.pdf

Wykaz sal.pdf

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1054  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 6913

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poprawiono schemat org. i statut szkoły
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58