Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zespół Szkół w Czarnowąsach
(JEDNOSTKI / Szkoły)
[opublikował(a): Izabela Kołodziej dnia 2011-03-17 08:29:06, dokument aktualny]


W skład Zespołu Szkół w Czarnowąsach wchodzą:
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnowąsach
- Publiczne Gimnazjum w Czarnowąsach

FORMA ORGANIZACYJNO - PRAWNA
Zespół Szkół w Czarnowąsach jest jednostką organizacyjną gminy, utworzoną i działającą na podstawie ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz 329) w formie gminnej jednostki budżetowej.
Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15,poz.148) jednostka budżetowa gminy pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy , a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy.Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków (plan finasowy).
Obsługę finansowo - księgową Zespołu Szkół prowadzi Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Dobrzeniu Wielkim(GZEAS).

SIEDZIBA
Zespół Szkół w Czarnowąsach mieści się pod adresem:
46-020 Czarnowąsy, ul. Jakuba Kani 1
tel. (077) 4691178

strona internetowa: www.zs-czarnowasy.pl

poczta elektroniczna:sekret@zs-czarnowasy.pl

KIEROWNICTWO
Dyrektor - EWA DROP
Z-ca Dyrektora - HALINA WOSZ

Schemat organizacyjny Zespołu Szkół w Czarnowąsach.pdf

Statut Zespołu Szkół w Czarnowąsach.pdf

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkól w Czarnowąsach.pdf

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum w Zespole Szkół w Czarnowąsach.pdf

Szczegółowe kryteria oceny zachowania w Zespole Szkół w Czarnowąsach.pdf

Akt założycielski Zespołu Szkół w Czarnowąsach.pdf

uchwała nr XXV-242-2005 w sprawie likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Świerklach.pdf

WYKAZ SAL LEKCYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W CZARNOWĄSACH 
Stara szkoła
• Sale dydaktyczne  - 5
• Świetlica - 2
• Pracownia komputerowa - 1
Nowa szkoła
• Sale dydaktyczne -  11
• Sala gimnastyczna – 1
• Sala do gimnastyki korekcyjnej – 1
• Biblioteka – 2
• Stołówka - 1
   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 999  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 4149

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58