Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zespół Niepublicznych Szkół w Kup
(JEDNOSTKI / Szkoły)
[opublikował(a): Izabela Kołodziej dnia 2010-12-07 08:15:34, dokument aktualny]


INFORMACJA OGÓLNA ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ W KUP
Zespół Niepublicznych Szkół jest placówką kształcenia specjalnego. Do zespołu przyjmowani są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i skierowanie ze Starostwa Opolskiego. Wszyscy uczniowie realizują podstawę programową i są objęci kompleksową opieką edukacyjną, terapeutyczną , diagnostyczną. Placówka zapewnia dostęp do podstawowej opieki medycznej. Każdy uczeń ma indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

W skład Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup wchodzą:
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kup
- Niepubliczne Gimnazjum w Kup
- Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Kup

FORMA ORGANIZACYJNO - PRAWNA
Zespół Niepublicznych Szkół w Kup jest jednostką organizacyjną powołaną i prowadzoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć razem” w Opolu . Zespół  działa na podstawie ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz 329)jako jednostka niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej.
Środki na prowadzenie Zespołu pochodzą z subwencji oświatowej przekazywanej miesięcznie na konto Zespołu Niepublicznych Szkół oraz z czesnego, darowizn i wpłat własnych członków stowarzyszenia.
Obsługę finansowo - księgową Zespołu Niepublicznych Szkół prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć razem”

SIEDZIBA
Zespół Szkół w Kup mieści się pod adresem:
46- 082 Kup, ul. Karola Miarki 6-10
tel. fax(077) 4695668

KIEROWNICTWO
Dyrektor – Elżbieta Sobolewska
Z-ca Dyrektora – Joanna Klubka-Baranowska

Statut Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych Dla dzieci z autyzmem i uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w Kup.pdf

SCHEMAT ORGANIZACYJNY ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ W KUP.pdf

 

Podmiot udostępniający: UG Dobrzeń Wielki
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Sobolewska
Data wytworzenia: 2010-12-07


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 868  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58