Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ( GZGKiM )
(JEDNOSTKI / Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej)
[opublikował(a): Kornelia Lauer - Konecka dnia 2003-08-14 14:21:56, dokument aktualny]


Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z/s w Kup, w skrócie GZGKiM, działający w obecnej formie, został utworzony przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki w 1997 r. Uchwała Nr XIX-140-97 w sprawie utworzenia Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.tif

KIEROWNICTWO
Dyrektor - NORBERT KAPS
Zastępca Dyrektora - STANISŁAW OLCHOWY
Główny księgowy - BEATA SOWADA

SIEDZIBA
ul. Rynek 4, 46-082 Kup
tel. (077) 4695556, fax 4696645

FORMA ORGANIZACYJNO - PRAWNA
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z/s w Kup jest gminną jednostka organizacyjną, działającą w formie
zakładu budżetowego gminy.
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) zakład budzetowy :
a) odpłatnie wykonuje powierzone zadania
b) pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych.
Zakład może otrzymywać dotację przedmiotowa jak również podmiotową i celową na dofinansowanie inwestycji.Łączne dotacje dla zakładu nie mogą przekroczyć 50%jego wydatków (warunek ten nie dotyczy dotacji inwestycyjnych).
Nadwyżki środków obrotowych ustalone na koniec okresu rozliczeniowego zakład wpłaca do budżetu gminy.
Dotacje dla GZGKiM są ustalane corocznie przez Radę Gminy w uchwale budżetowej.

ZADANIA
- zarządzanie powierzonym mieniem gminy, w tym budynkami i lokalami mieszkalnymi, stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy oraz innymi budynkami komunalnymi,
- wywóz komunalnych odpadów stałych i płynnych, w tym selektywna zbiórka odpadów,
- zarządzanie gminnym wysypiskiem odpadów,
- tworzenie i utrzymywanie zieleńców gminnych
- utrzymanie czystości na terenach będących własnością gminy
- świadczenie innych usług w ramach działalności statutowej (Statut gminy jest załącznikiem do Uchwały o utworzeniu ZGKiM ) Uchwała Nr XIX-140-97 w sprawie utworzenia Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.tif
- inne zadania wykonywane na zlecenie gminy

WYSYPISKO ODPADÓW
GZGKiM zarządza gminnym wysypiskiem odpadów komunalnych w Chróścicach (ul. Polna), tel. 4200795
Wysypisko odpadów jest czynne:
-od poniedziałku do piątku : od godz 7.oo do godz.15.oo
-w I i III sobotę miesiąca : od godz. 7.oo do godz.13.oo

Za informację odpowiada Kornelia Lauer -Konecka


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 11877  |  pokaż szczegóły załączników >>Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58