Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIE



wyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki 2006r.
(AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
[opublikował(a): Izabela Kołodziej dnia 2006-11-03 14:15:02, dokument aktualny]


ROK 2006

312. Uchwała Nr XXXV/312/2005 z dnia 02.02.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2006 Uchwała Nr XXXV-312-2006.rtf
313. Uchwała Nr XXXV/313/2005 z dnia 02.02.2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych Uchwała Nr XXXV-313-2006.rtf
314. Uchwała Nr XXXV/314/2005 z dnia 02.02.2006r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXXV-314-2006.rtf
315. Uchwała Nr XXXV/315/2005 z dnia 02.02.2006r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXXV-315-2006.rtf
316. Uchwała Nr XXXV/316/2005 z dnia 02.02.2006r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Uchwała Nr XXXV-316-2006.rtf
317. Uchwała Nr XXXV/317/2005 z dnia 02.02.2006r. w sprawie akceptacji uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego, zmianie umowy Spółki i wyrażenia zgody na objęcie udziałów Międzygminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji "PROWOD" Spółki z ograniczona odpowiedzialnością w Czarnowąsach Uchwała Nr XXXV-317-2006.rtf
318. Uchwała Nr XXXV/318/2005 z dnia 02.02.2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysów Uchwała Nr XXXV-318-2006.rtf
319. Uchwała Nr XXXVI/319/2005 z dnia 23.02.2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Uchwała Nr XXXVI-319-2006.rtf
320. Uchwała Nr XXXVI/320/2005 z dnia 23.02.2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzanowice Uchwała Nr XXXVI-320-2006.rtf Zal do uchwały Nr XXXVI-,320-2006jpg.jpg
321. Uchwała Nr XXXVI/321/2005 z dnia 23.02.2006r. w sprawie zmiany uchwały o likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chróścicach Uchwała Nr XXXVI-321-2006.rtf
322. Uchwała Nr XXXVI/322/2005 z dnia 23.02.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2006 Uchwała Nr XXXVI-322-2006.rtf
323. Uchwała Nr XXXVI/323/2005 z dnia 23.02.2006r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie odbioru ścieków sanitarnych Uchwała Nr XXXVI-323-2006.rtf
324. Uchwała Nr XXXVII/324/2005 z dnia 30.03.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2006 Uchwała Nr XXXVII-324-2006.rtf
325. Uchwała Nr XXXVII/325/2005 z dnia 30.03.2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała Nr XXXVII-325-2006.rtf
326. Uchwała Nr XXXVII/326/2005 z dnia 30.03.2006r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXXVII-326-2006.rtf
327. Uchwała Nr XXXVII/327/2005 z dnia 30.03.2006r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXXVII-327-2006.rtf
328. Uchwała Nr XXXVII/328/2005 z dnia 30.03.2006r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Dobrzeń Wielki Uchwała Nr XXXVII-328-2006.rtf
329. Uchwała Nr XXXVII/329/2005 z dnia 30.03.2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr XXXVII-329-2006.rtf
330. Uchwała Nr XXXVIII/330/2005 z dnia 27.04.2006r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za działalność związaną z wykonaniem budżetu gminy w roku 2005 Uchwała Nr XXXVIII-330-2006.rtf
331. Uchwała Nr XXXVIII/331/2005 z dnia 27.04.2006r. o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr XXXVIII-331-2006.rtf Zal do Uchwały Nr XXXVIII-331-2006.jpg
332. Uchwała Nr XXXVIII/332/2005 z dnia 27.04.2006r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 Uchwała Nr XXXVIII-332-2006.rtf
333. Uchwała Nr XXXVIII/333/2005 z dnia 27.04.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2006 Uchwała Nr XXXVIII-333-2006.rtf
334. Uchwała Nr XXXVIII/334/2005 z dnia 27.04.2006r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GOK za rok 2005 Uchwała Nr XXXVIII-334-2006.rtf
335. Uchwała Nr XXXVIII/335/2005 z dnia 27.04.2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Uchwała Nr XXXVIII-335-2006.rtf
336. Uchwała Nr XL/336/2006 z dnia 25.05.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2006 Uchwała Nr XL-336-2006.rtf
337. Uchwała Nr XL/337/2006 z dnia 25.05.2006r. w sprawie nabycia nieruchmości na własność gminy Uchwała Nr XL-337-2006.rtf
338. Uchwała Nr XL/338/2006 z dnia 25.05.2006r. w sprawie zamiany gruntów Uchwała Nr XL-338-2006.rtf
339. Uchwała Nr XLI/339/2006 z dnia 29.06.2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń wielki Uchwała nr XLI-339-2006.rtf
340. Uchwała Nr XLI/340/2006 z dnia 29.06.2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Regulamin dostarczania wody i odprowadzania Ścieków.rtf
341. Uchwała Nr XLI/341/2006 z dnia 29.06.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 20006 Uchwała Nr XLI-341-2006.rtf
342. Uchwała Nr XLI/342/2006 z dnia 29.06.2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia gimnazjum w Chróścicach Uchwała Nr XLI-342-2006.doc
343. Uchwała Nr XLI/343/2006 z dnia 29.06.2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Chróścicach Uchwała Nr XLI-343-2006.doc
344. Uchwała Nr XLI/344/2006 zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów i nauczycieli Uchwała Nr XLI-344-2006.doc
345. Uchwała Nr XLI/345/2006 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XLI-345-2006.doc Załącznik do Uchwały Nr XLI-345-2006.doc
346. Uchwała Nr XLII/346/2006 z dnia 13.07.2006r. w sprawie zmian w podziale gminy na okręgi wyborcze Uchwała Nr XLII-346-2006.doc
347. Uchwała Nr XLII/347/2006 z dnia 13.07.2006r. w sprawie stałych obwodów głosowania Uchwała Nr XLII-347-2006.doc
348. Uchwała Nr XLII/348/2006 z dnia 13.07.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2006 Uchwała Nr XLII-348-2006.doc
349. Uchwała Nr XLIII/349/2006 z dnia 31.08.2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych w gminie Dobrzeń Uchwała Nr XLIII-349-2006.doc
350. Uchwała Nr XLIII/350/2006 z dnia 31.08.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2006 Uchwała Nr XLIII-350-2006.doc
351. Uchwała Nr XLIII/351/2006 z dnia 31.08.2006r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedazy i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Dobrzeń Wileki Uchwała Nr XLIII-351-2006.doc
352. Uchwała Nr XLIV/352/2006 z dnia 28.09.2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych w Brzeziu, Czarnowąsach, Dobrzeniu Małym, Dobrzeniu Wielkim Uchwała Nr XLIV-352-2006.doc Załączniki do Uchwały Nr XLIV-352-2006.rtf
353. Uchwała Nr XLIV/353/2006 z dnia 28.09.2006 zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/264/2005 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30.06.2005r Uchwała Nr XLIV-353-2006.doc Załączniki do Uchwały Nr XLIV-353-2006.doc
354. Uchwała Nr XLIV/354/2006 z dnia 28.09.2006r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/278/2005 Rady Gminy Dobrzen wielki z dnia 27.07.2005r. Uchwała Nr XLIV-354-2006.doc Załącznik do Uchwały Nr XLIV-354-2006.doc
356. Uchwała Nr XLIV/356/2006 z dnia 28.09.2006r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XLIV-356-2006.doc
357. Uchwała Nr XLIV/357/2006 z dnia 28.09.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2006 Uchwała Nr XLIV-357-2006.doc Załącznik do Uchwały Nr XLIV-357-2006.doc
358. Uchwała Nr XLIV/358/2006 z dnia 28.09.2006r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmników województw, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r. Uchwała Nr XLIV-358-2006.doc
359. Uchwała Nr XLIV/356/2006 z dnia 28.09.2006r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania Uchwała Nr XLIV-359-2006.doc
360. Uchwała Nr XLV/360/2006 z dnia 19.10.2006r. w sprawie uchwalenie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie gminy Dobrzeń Wielki na rok 2007 Uchwała Nr XLV-360-2006.doc
361. Uchwała Nr XLV/361/2006 z dnia 19.10.2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształćącego w Dobrzeniu Wielkim Uchwała nr XLV-361-2006.doc
362. Uchwała Nr XLV/362/2006 z dnia 19.10.2006r. w sprawie zmiany aktu utworzenia Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim Uchwała Nr XLV-362-2006.doc
363. Uchwała Nr XLV/363/2006 z dnia 19.10.2006r. w spraiwe dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2006 Uchwała Nr XLV-363-2006.doc
364. Uchwała Nr XLV/364/2006 z dnia 19.10.2006r. w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała Nr XLV-364-2006.doc
365. Uchwała Nr XLV/365/2006 z dnia 19.10.2006r. w sprawie zamiany gruntów uchwała Nr XLV-365-2006.doc
366. Uchwała Nr XLV/366/2006 z dnia 19.10.2006r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Uchwała Nr XLV-366-2006.doc
367. Uchwała Nr XLVI/367/2006 z dnia 26.10.2006r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2007 Uchwała Nr XLVI-367-2006.doc Załącznik do uchwały Nr XLIV-367-2006.doc
368. Uchwała Nr XLVI/368/2006 z dnia 26.10.2006r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 01.12.2006r. do 30.11.2007r. Uchwała Nr XLVI-368-2006.doc
369. Uchwała Nr XLVI/369/2006 z dnia 29.10.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2006 Uchwała Nr XLVI-369-2006.doc Załącznik do uchwały Nr XLVI-369-2006.xls
370. Uchwała Nr XLVI/370/2006 z dnia 26.10.2006r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu zyta za pierwsze III kwartały 2006 r. Uchwała Nr XLVI-370-2006.doc




 

informację wytworzył(a): Izabela Kołodziej
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: 22-05-2006


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2920  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 5807

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
dodano uchwały z dnia 26.10.2006r.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>




Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58