Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki 2004r - 2005r.
(AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
[opublikował(a): Izabela Kołodziej dnia 2006-05-22 09:26:41, dokument aktualny]


Rok 2004

137. Uchwała Nr XIV/137/2004 z dnia 22.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 Uchwała Nr XIV-137-2004.rtf
138. Uchwała Nr XIV/138/2004 z dnia 22.01.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XIV-138-2004.rtf
139. Uchwała Nr XIV/139/2004 z dnia 22.01.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XIV-139-2004.rtf
140. Uchwała Nr XIV/140/2004 z dnia 22.01.2004r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników Urzędu Gminy uchwała Nr XIV-140-2004.rtf
141. Uchwała Nr XIV/141/2004 z dnia 22.01.2004r. w sprawie zamiaru przejęcia zadania Powiatu Opolskiego w zakresie zakładania i prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr XIV-141-2004.rtf
142. Uchwała Nr XV/142/2004 z dnia 18.03.2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy za rok 2004 Uchwała Nr XV-142-2004.rtf
143. Uchwała Nr XV/143/2004 z dnia 18.03.2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała Nr XV-143-2004.rtf
144. Uchwała Nr XV/144/2004 z dnia 18.03.2004r. w sprawie uchylenia uchwały Uchwała Nr XV-144-2004.rtf
145. Uchwała Nr XV/145/2004 z dnia 18.03.2004r. w sprawie uwzględnienia nakładów poniesionych na remont lokalu mieszkalnego stanowiącego własnośc gminy Uchwała Nr XV-145-2004.rtf
146. Uchwała Nr XV/146/2004 z dnia 18.03.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XV-146-2004.rtf
147. Uchwała Nr XV/147/2004 z dnia 18.03.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XV-147-2004.rtf
148. Uchwała Nr XV/148/2004 z dnia 18.03.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy uchwała Nr XV-148-2004.rtf
149. Uchwała Nr XV/149/2004 z dnia 18.03.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XV-149-2004.rtf
150. Uchwała Nr XV/150/2004 z dnia 18.03.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XV-150-2004.rtf
151. Uchwała Nr XV/151/2004 z dnia 18.03.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XV-151-2004.rtf
152. Uchwała Nr XVI/152/2004 z dnia 22.04.2004r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji przedmiotowej Gminnego Zakładu Gospodarki KOmunalnej i Mieszkaniowej w Kup za rok 2003 Uchwała Nr XVI-152-2004.rtf
153. Uchwała Nr XVI/153/2004 z dnia 22.04.2004r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2003 Uchwała Nr XVI-153-2004.rtf
154. Uchwała Nr XVI/154/2004 z dnia 22.04.2004r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za dizałalność związaną z wykonaniem budżetu gminy w roku 2003 Uchwała Nr XVI-154-2004.rtf
155. Uchwała Nr XVI/155/2004 z dnia 22.04.2004r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w domu pomocy społecznej Uchwała Nr XVI-155-2004.rtf
156. Uchwała Nr XVI/156/2004 z dnia 22.04.2004r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Uchwała Nr XVI-156-2004.rtf
157. Uchwała Nr XVI/157/2004 z dnia 22.04.2004r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gmine Dobrzeń Wielki Uchwała Nr XVI-157-2004.rtf
158. Uchwała Nr XVI/158/2004 z dnia 22.04.2004r. w sprawie okreslenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów i nauczycieli pełnioących inne stanowisko kierownicze Uchwała Nr XVI-158-2004.rtf
159. Uchwała Nr XVI/159/2004 z dnia 22.04.2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy za rok 2004 Uchwała nr XVI-159-2004.rtf
160. Uchwała Nr XVI/160/2004 z dnia 22.04.2004r. w sprawie sprzedazy w trybie bezprzetargowym nieruchomośći stanowiącej własność Gminy Dobrzeń Wielki uchwała Nr XVI-160-2004.rtf
161. Uchwała Nr XVI/161/2004 z dnia 22.04.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XVI-161-2004.rtf
162. Uchwała Nr XVI/162/2004 z dnia 22.04.2004r. w sprawie opracowania programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami Uchwała Nr XVI-162-2004.rtf
163. Uchwała Nr XVII/163/2004 z dnia 27.05.2004r. w sprawie przystapienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych Uchwała Nr XVII-163-2004.rtf
164. Uchwała Nr XVII/164/2004 z dnia 27.05.2004r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Uchwała nr XVII-164-2004.rtf
165. Uchwała Nr XVII/165/2004 z dnia 27.05.2004r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Uchwała Nr XVII-165-2004.rtf
166. Uchwała Nr XVII/166/2004 z dnia 27.05.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy uchwała nr XVII-166-2004.rtf
167. Uchwała Nr XVII/167/2004 z dnia 27.05.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XVII-167-2004.rtf
168. Uchwała Nr XVII/168/2004 z dnia 27.05.2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2004uchwała Nr XVII-168-2004.rtf
169. Uchwała Nr XVII/169/2004 z dnia 27.05.2004r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego dla Gminy Dobrzen Wielki Uchwała Nr XVII-169-2004.rtf
170. Uchwała Nr XVII/170/2004 z dnia 27.05.2004r. w sprawie przystapienia do projektu "eurząd dla mieszkańców opolszczyzny"Uchwała Nr XVII-170-2004.rtf
171. Uchwała Nr XVII/171/2004 z dnia 27.05.2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała Nr XVII-171-2004.rtf
172. Uchwała Nr XVII/172/2004 z dnia 27.05.2004r. w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie gminy Dobrzeń Wielki w ramach procedury repatriacyjnej czteroosobowej rodziny polskiego pochodzenia Uchwała Nr XVII-172-2004.rtf
173. Uchwała Nr XVII/173/2004 z dnia 27.05.2004r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania pracowników niepedagogicznych i uzgodnienia wartości jednego punktu. Uchwała Nr XVII-173-2004.rtf
174. Uchwała Nr XVII/174/2004 z dnia 27.05.2004r. w sprawie zakresu i formy informacji o prebiegu wykonania budzetu za I półrocze Uchwała Nr XVII-174-2004.rtf
175. Uchwała Nr XVIII/175/2004 z dnia 01.07.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XVIII-175-2004.rtf
176. Uchwała Nr XVIII/176/2004 z dnia 01.07.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XVIII-176-2004.rtf
177. Uchwała Nr XVIII/177/2004 z dnia 01.07.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XVIII-177-2004.rtf
178. Uchwała Nr XVIII/178/2004 z dnia 01.07.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała NR XVIII-178-2004.rtf
179. Uchwała Nr XVIII/179/2004 z dnia 01.07.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XVIII-179-2004.rtf
180. Uchwała Nr XVIII/180/2004 z dnia 01.07.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XVIII-180-2004.rtf
181. Uchwała Nr XVIII/181/2004 z dnia 01.07.2004r. w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała Nr XVIII-181-2004.rtf
182. Uchwała Nr XVIII/182/2004 z dnia 01.07.2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2004 uchwała Nr XVIII-182-2004.rtf
183. Uchwała Nr XVIII/183/2004 z dnia 01.07.2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych uchwała Nr XVIII-183-2004.rtf
184. Uchwała Nr XVIII/184/2004 z dnia 01.07.2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała Nr XVIII-184-2004.rtf
185. Uchwała Nr XVIII/185/2004 z dnia 01.07.2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała Nr XVIII-185-2004.rtf
186. Uchwała Nr XVIII/186/2004 z dnia 01.07.2004r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew Uchwała Nr XVIII-186-2004.rtf
187. Uchwała Nr XVIII/187/2004 z dnia 01.07.2004r. w sprawie przystapienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych uchwała Nr XVIII-187-2004.rtf
188. Uchwała Nr XIX/188/2004 z dnia 30.08.2004r. w sprawie załozenia i prowadzenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzeniu Wielkim Uchwała Nr XIX-188-2004.rtf
189. Uchwała Nr XIX/189/2004 z dnia 30.08.2004r. w sprawie załozenia i prowadzenia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzeniu Wielkim _zalacznik397
190. Uchwała Nr XIX/190/2004 z dnia 30.08.2004r. w sprawie zmiany aktu o utworzeniu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim Uchwała nr XIX-190-2004.rtf
191. Uchwała Nr XIX/191/2004 z dnia 30.08.2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała Nr XIX-191-2004.rtf
192. Uchwała Nr XIX/192/2004 z dnia 30.08.2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2004 Uchwała Nr XIX-192-2004.rtf
193. Uchwała Nr XIX/193/2004 z dnia 30.08.2004r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobrzeń Weilki Uchwała Nr XIX-193-2004.rtf
194. Uchwała Nr XIX/194/2004 z dnia 30.08.2004r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobrzeń Weilki Uchwała Nr XIX-194-2004.rtf
195. Uchwała Nr XIX/195/2004 z dnia 30.08.2004r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobrzeń Weilki Uchwała Nr XIX-195-2004.rtf
196. Uchwała Nr XIX/196/2004 z dnia 30.08.2004r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobrzeń Weilki Uchwała Nr XIX-196-2004.rtf
197. Uchwała Nr XX/197/2004 z dnia 30.09.2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany okreslenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkole Uchwała Nr XX-197-2004.rtf
198. Uchwała Nr XX/198/2004 z dnia 30.09.2004r. w sprawie skargi na działalność Kierownika Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim _zalacznik406
199. Uchwała Nr XX/199/2004 z dnia 30.09.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XX-199-2004.rtf
200. Uchwała Nr XX/200/2004 z dnia 30.09.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XX-200-2004.rtf
201. Uchwała Nr XX/201/2004 z dnia 30.09.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XX-201-2004.rtf
202. Uchwała Nr XX/202/2004 z dnia 30.09.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XX-202-2004.rtf
203. Uchwała Nr XX/203/2004 z dnia 30.09.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XX-203-2004.rtf
204. Uchwała Nr XX/204/2004 z dnia 30.09.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XX-204-2004.rtf
205. Uchwała Nr XX/205/2004 z dnia 30.09.2004r. w sprawie zamiany gruntów Uchwała Nr XX-205-2004.rtf
207. Uchwała Nr XX/207/2004 z dnia 30.09.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XX-207-2004.rtf
208. Uchwała Nr XX/208/2004 z dnia 30.09.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XX-208-2004.rtf
209. Uchwała Nr XX/209/2004 z dnia 30.09.2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2004 uchwała Nr XX-209-2004.rtf
210. Uchwała Nr XXI/210/2004 z dnia 27.10.2004r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego "Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z/s w Kup" w jednostke budżetową gminy Uchwała Nr XXI-210-204.rtf
211. Uchwała Nr XXI/211/2004 z dnia 27.10.2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wilekim i nadania statutu tej jednostce Uchwała Nr XXI-211-2004.rtf
212. Uchwała Nr XXI/212/2004 z dnia 27.10.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXI-212-2004.rtf
213. Uchwała Nr XVIII/213/2004 z dnia 27.10.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XVIII-213-2004.rtf
214. Uchwała Nr XXI/214/2004 z dnia 27.10.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXI-214-2004.rtf
215. Uchwała Nr XXI/215/2004 z dnia 27.10.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXI-215-2004.rtf
216. Uchwała Nr XXI/216/2004 z dnia 27.10.2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2004 Uchwała Nr XXI-216-2004.rtf
217. Uchwała Nr XXI/217/2004 z dnia 27.10.2004r. w sprawie określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach oraz lasach Uchwała Nr XXI-217-2004.rtf
218. Uchwała Nr XXI/218/2004 z dnia 27.10.2004r. w sprawie określenia wzorów na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny uchwała Nr XXI-218-2004.rtf
219. Uchwała Nr XXI/219/2004 z dnia 27.10.2004r. w sprawie podatku rolnego Uchwała Nr XXI-219-2004.rtf
220. Uchwała Nr XXI/220/2004 z dnia 27.10.2004r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2004/2005 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umozliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego dla których organem prowadzącym jest Rada Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr XXI-220-2004.rtf
221. Uchwała Nr XXI/221/2004 z dnia 27.10.2004r. w sprawie wysokości i podziału specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowowcze oraz ustalenia kyteriów i trybu przyznawania nagród organu prowadzącego szkoły i dytektora szkoły zatrudnionych w szkołach i przedszkolach gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXI-221-200.rtf
222. Uchwała Nr XXII/222/2004 z dnia 13.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 Uchwała Nr XXII-222-2004.rtf
223. Uchwała Nr XXII/223/2004 z dnia 13.12.2004r. w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2005 Uchwała Nr XXII-223-2004.rtf
224. Uchwała Nr XXII/224/2004 z dnia 13.12.2004r. w sprawie wystapienia gminy z Międzygminnego Związku "Trias Opolski" Uchwała Nr XXII-224-2004.rtf
225. Uchwała Nr XXII/225/2004 z dnia 13.12.2004r. w sprawie skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wilekim Uchwała Nr XXII-225-2004.rtf
226. Uchwała Nr XXII/226/2004 z dnia 13.12.2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2004 Uchwała Nr XXII-226-2004.rtf
227. Uchwała Nr XXII/227/2004 z dnia 13.12.2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesiecznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników oraz uzgodnienia wartości jednego punkta Uchwała Nr XXII-227-2004.rtf
228. Uchwała Nr XXII/228/2004 z dnia 13.12.2004r. w sprawie okreslenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach oraz lasach Uchwała Nr XXII-228-2004.rtf
229. Uchwała Nr XXII/229/2004 z dnia 13.12.2004r. w sprawie okreslenia wzory deklaracji na podatek od nieruchomości Uchwała Nr XXII-229-2004.rtf
230. Uchwała Nr XXII/230/2004 z dnia 13.12.2004r. w sprawie stanowiska dotyczącego konieczności budowy zbiornika przeciwpowodziowego "Racibórz Dolny" Uchwała Nr XXII-230-2004.rtf
232. Uchwała Nr XXIII/232/2004 z dnia 30.12.2004r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych Uchwała Nr XXIII-232-2004.rtf

ROK 2005

 233. Uchwała Nr XXIV/233/2005 z dnia 10.02.2005r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego budowy drogi uzytku publicznego w Chróścicach, od drogi wojewódzkiej nr 457 do granicy gminy DObrzeń Wielki Uchwała Nr XXIV-233-2005.rtf Zal1 do Uchwały Nr XXIV-233-2005.jpg
234. Uchwała Nr XXIV/234/2005 z dnia 10.02.2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Uchwała Nr XXIV-234-2005.rtf
235. Uchwała Nr XXIV/235/2005 z dnia 10.02.2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Uchwała Nr XXIV-235-2005.rtf
236. Uchwała Nr XXIV/236/2005 z dnia 10.02.2005r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Integracji i polityki Społecznej na lata 2005-2015 oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 Uchwała Nr XXIV-236-2005.rtf
237. Uchwała Nr XXIV/237/2005 z dnia 10.02.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2005 Uchwała Nr XXIV-237-2005.rtf zal1 do Uchwały Nr XXVI-237.jpg Zal2 do Uchwały Nr XXIV-237.jpg
238. Uchwała Nr XXIV/238/2005 z dnia 10.02.2005r. w sprawie ustalenia nazw ulic Uchwała Nr XXIV-238-2005.rtf
239. Uchwała Nr XXIV/239/2005 z dnia 10.02.2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2005 Uchwała Nr XXIV-239-2005.rtf
240. Uchwała Nr XXIV/240/2005 z dnia 10.02.2005r. w sprawie zmiany uchwały własnej dotyczącej wieloletniego programu inwestycyjnego dla gminy Dobrzen Wielki Uchwała Nr XXIV-240-2005.rtf Zal nr 1 do uchwały XXIV-240--2005.jpg
241. Uchwała Nr XXV/241/2005 z dnia 17.03.2005r. w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Świerklach Uchwała Nr XXV-241-2005.rtf
242. Uchwała Nr XXV/242/2005 z dnia 17.03.2005r. w sprawie likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Świerklach Uchwała Nr XXV-242-2005.rtf
243. Uchwała Nr XXV/243/2005 z dnia 17.03.2005r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chróścicach Uchwała Nr XXV-243-2005.rtf
244. Uchwała Nr XXV/244/2005 z dnia 17.03.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2005 Uchwała Nr XXV-244-2005.rtf
245. Uchwała Nr XXV/245/2005 z dnia 17.03.2005r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobrn Wielki Uchwała Nr XXV-245-2005.rtf
246. Uchwała Nr XXV/246/2005 z dnia 17.03.2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr XXV-246-2005.rtf
247. Uchwała Nr XXV/247/2005 z dnia 17.03.2005r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Uchwała Nr XXV-247-2005.rtf
248. Uchwała Nr XXV/248/2005 z dnia 17.03.2005r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr XXV-248-2005.rtf
249. Uchwała Nr XXVI/249/2005 z dnia 21.04.2005r. w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki absolutorium za działalność związaną z wykonaniem budżetu gminy w roku 2004 Uchwała Nr XXVI-249-2005.rtf
250. Uchwała Nr XXVI/250/2005 z dnia 21.04.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2005 Uchwała Nr XXVI-250-2005.rtf
251. Uchwała Nr XXVI/251/2005 z dnia 21.04.2005r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Opola Uchwała Nr XXVI-251-2005.rtf
252. Uchwała Nr XXVI/252/2005 z dnia 21.04.2005r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXVI-252-2005.rtf
253. Uchwała Nr XXVI/253/2005 z dnia 21.04.2005r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXVI-253-2005.rtf
254. Uchwała Nr XXVI/254/2005 z dnia 21.04.2005r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXVI-254-2005.rtf
255. Uchwała Nr XXVI/255/2005 z dnia 21.04.2005r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXVI-255-2005.rtf
256. Uchwała Nr XXVI/256/2005 z dnia 21.04.2005r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXVI-256-2005.rtf
257. Uchwała Nr XXVI/257/2005 z dnia 21.04.2005r. w sprawie zamiany gruntów Uchwała Nr XXVI-257-2005.rtf
258. Uchwała Nr XXVI/258/2005 z dnia 21.04.2005r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXVI-258-2005.rtf
259. Uchwała Nr XXVI/259/2005 z dnia 21.04.2005r. w sprawie zgłoszenia kandydata Aleksandry Sędkowskiej na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu uchwała Nr XXVI-259-2005.rtf
260. Uchwała Nr XXVII/260/2005 z dnia 19.05.2005r. w sprawie wyboru Wójta Gminy Dobrzen Wielki Uchwała Nr XXVII-260-2005.rtf
261. Uchwała Nr XXVII/261/2005 z dnia 19.05.2005r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Uchwała Nr XXVII-261-2005.rtf
262. Uchwała Nr XXVII/262/2005 z dnia 19.05.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2005 Uchwała Nr XXVII-262-2005.rtf zal nr 1 do Uchwały Nr XXVII-262-2005.jpg
263. Uchwała Nr XXVII/263/2005 z dnia 19.05.2005r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2004 Uchwała Nr XXVII-263-2005.rtfs
264. Uchwała Nr XXVIII/264/2005 z dnia 30.06.2005r. w sprawie przystąpienia do sporzadząnia miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnicy na przebiegu drogi wojewódzkiej we wsi Czarnowąsy i Dobrzeń Wielki Uchwała Nr XXVIII-264-2005.rtf
265. Uchwała Nr XXVIII/265/2005 z dnia 30.06.2005r. o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr XXVIII-265-2005.rtf
266. Uchwała Nr XXVIII/266/2005 z dnia 30.06.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2005 Uchwała Nr XXVIII-266-2005.rtf Zal nr 1 do uchwały Nr XXVIII-266-2005jpg.jpg
267. Uchwała Nr XXVIII/267/2005 z dnia 30.06.2005r. w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania dotacji Uchwała Nr XXVIII-267-2005.rtf
268. Uchwała Nr XXVIII/268/2005 z dnia 30.06.2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki Uchwała Nr XXVIII-268-2005.rtf
269. Uchwała Nr XXVIII/269/2005 z dnia 30.06.2005r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania pracowników niepedagogicznych i uzgodnienia wartości jednego punkta Uchwała Nr XXVIII-269-2005.rtf
270. Uchwała Nr XXVIII/270/2005 z dnia 30.06.2005r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXVIII-270-2005.rtf
271. Uchwała Nr XXVIII/271/2005 z dnia 30.06.2005r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXVIII-271-2005.rtf
272. Uchwała Nr XXVIII/272/2005 z dnia 30.06.2005r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXVIII-272-2005.rtf
273. Uchwała Nr XXVIII/273/2005 z dnia 30.06.2005r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXVIII-273-2005.rtf
274. Uchwała Nr XXVIII/274/2005 z dnia 30.06.2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała Nr XXVIII-274-2005.rtf Zal Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII-274-2005.jpg
275. Uchwała Nr XXVIII/275/2005 z dnia 30.06.2005r. w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr XXVIII-275-2005.rtf
276. Uchwała Nr XXVIII/276/2005 z dnia 30.06.2005r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 25 września 2005 r. Uchwała Nr XXVIII-276-2005.rtf
277. Uchwała Nr XXVIII/277/2005 z dnia 30.06.2005r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 9 października 2005 r. Uchwała Nr XXVIII-277-2005.rtf
278. Uchwała Nr XXIX/278/2005 z dnia 27.07.2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czarnowąsy Uchwała nr XXIX-278-2005.rtf Zal Nr 1 do Uchwały XXIX-278-2005.jpg
279. Uchwała Nr XXIX/279/2005 z dnia 27.07.2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Dobrzeń Mały, Brzezie i Borki oraz dla terenów uzytków rolnych we wsi Dobrzeń Wielki i Dobrzeń Mały uchwała Nr XXIX-279-2005.rtf
280. Uchwała Nr XXIX/280/2005 z dnia 27.07.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2005 Uchwała Nr XXIX-280-2005.rtf 
281. Uchwała Nr XXIX/281/2005 z dnia 27.07.2005r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru Uchwała nr XXiX-281-2005.rtf
282. Uchwała Nr XXIX/282/2005 z dnia 27.07.2005r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością gminy Dobrzeń Wielki uchwała nr XXIX-282-2005.rtf
283. Uchwała Nr XXIX/283/2005 z dnia 27.07.2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy uchwała Nr XXIX-283-2005.rtf
284. Uchwała Nr XXIX/284/2005 z dnia 27.07.2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała Nr XXIX-284-2005.rtf
285. Uchwała Nr XXIX/285/2005 z dnia 27.07.2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania pracowników niepedagogicznych i uzgodnienia wartości jednego punktu Uchwała Nr XXIX-285-2005.rtf
286. Uchwała Nr XXX/286/2005 z dnia 15.09.2005r. w sprawie skargi Pani Marty Sonsalla Uchwała Nr XXX-286-2005.rtf
287. Uchwała Nr XXX/287/2005 z dnia 15.09.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2005 Uchwała Nr XXX-287-2005.rtf
288. Uchwała Nr XXX/288/2005 z dnia 15.09.2005r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy uchwała Nr XXX-288-2005.rtf
289. Uchwała Nr XXX/289/2005 z dnia 15.09.2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała Nr XXX-289-2005.rtf
290. Uchwała Nr XXX/290/2005 z dnia 15.09.2005r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Dobrzeń Wielki" Uchwała Nr XXX-290-2005.rtf
291. Uchwała Nr XXXI/291/2005 z dnia 20.10.2005r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2006 Uchwała Nr XXXI-291-2005.rtf
292. Uchwała Nr XXXI/292/2005 z dnia 20.10.2005r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 01.12.2005r, do 30.11.2006r. Uchwała Nr XXXI-292-2005.rtf
293. Uchwała Nr XXXI/293/2005 z dnia 20.10.2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie gminy Dobrzeń Wielki na rok 2006 Uchwała Nr XXXI-293-2005.rtf
294. Uchwała Nr XXXI/294/2005 z dnia 20.10.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2005 Uchwała Nr XXXI-294-2005.rtf
295. Uchwała Nr XXXI/295/2005 z dnia 20.10.2005r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXXI-295-2005.rtf
296. Uchwała Nr XXXI/296/2005 z dnia 20.10.2005r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXXI-296-2005.rtf
297. Uchwała Nr XXXI/297/2005 z dnia 20.10.2005r. w sprawie zamiany gruntów Uchwała Nr XXXI-297-2005.rtf
298. Uchwała Nr XXXII/298/2005 z dnia 24.11.2005r. w sprawie dokonania zamian w budżecie gminy na rok 2005 Uchwała Nr XXXII-298-2005.rtf
299. Uchwała Nr XXXIII/299/2005 z dnia 22.12.2005r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Ochrony Środowiska" Uchwała Nr XXXIII-299-2005.rtf
300. Uchwała Nr XXXIII/300/2005 z dnia 22.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006 uchwałabudżetowa2006.doc
301. Uchwała Nr XXXIII/301/2005 z dnia 22.12.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2005 Uchwała Nr XXXIII-301-2005.rtf
302. Uchwała Nr XXXIII/302/2005 z dnia 22.12.2005r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad ponoszenia o zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu Uchwała nr XXXIII-302-2005.rtf
303. Uchwała Nr XXXIII/303/2005 z dnia 22.12.2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie gminy Dobrzeń Wielki na rok 2006 Uchwała Nr XXXIII-303-2005.rtf
304. Uchwała Nr XXXIII/304/2005 z dnia 22.12.2005r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXXIII-304-2005.rtf
305. Uchwała Nr XXXIII/305/2005 z dnia 22.12.2005r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXXIII-305-2005.rtf
306. Uchwała Nr XXXIII/306/2005 z dnia 22.12.2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Uchwała Nr XXXIII-306-2005.rtf
307. Uchwała Nr XXXIII/307/2005 z dnia 22.12.2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej gminy Uchwała Nr XXXIII-307-2005.rtf
308. Uchwała Nr XXXIII/308/2005 z dnia 22.12.2005r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXXIII-308-2005.rtf
309. Uchwała Nr XXXIV/309/2005 z dnia 29.12.2005r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków systemem kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na rok 2006 Uchwała Nr XXXIV-309-2005.rtf
310. Uchwała Nr XXXIV/310/2005 z dnia 29.12.2005r. w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków systemem kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na rok 2006 Uchwała Nr XXXIV-310-2005.rtf
311. Uchwała Nr XXXIV/311/2005 z dnia 29.12.2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2005 Uchwała Nr XXXIV-311-2005.rtf

 

informację wytworzył(a): Izabela Kołodziej
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: 16 maj 2006r.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2866  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 5557

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
dodano uchwały 301-311/2005
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58