Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2002 - 2003
(AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
[opublikował(a): Izabela Kołodziej dnia 2006-05-16 11:09:21, dokument aktualny]


ROK 2002

1. Uchwała Nr I-1-2002 z dnia 18 XI 2002r. w sprawie wyboru Przewodniczćego Rady Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr I-1-2002 z dnia 18 XI 2002r w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki.doc
2. Uchwała Nr I-2-2002 z dnia 18 XI 2002r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr I-2-2002 z dnia 18 XI 2002r w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.doc
3. Uchwała Nr I-3-2002 z dnia 18 XI 2002r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Uchwała nr I-3-2002 z dnia 18 XI 2002r w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.doc
4. Uchwała Nr I-4-2002 z dnia 18 XI 2002r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr I-4-2002 z dnia 18 XI 2002r w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Dobrzeń Wielki.doc
5. Uchwała Nr I-5-2002 z dnia 18 XI 2002r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Uchwała Nr I-5-2002 z dnia 18 XI 2002r w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy.doc
6. Uchwała Nr I-6-2002 z dnia 18 XI 2002r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2002 Uchwała Nr I-6-2002 z dnia 18 XI 2002 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2002.doc
7. Uchwała Nr II-7-2002 z dnia 9 XII 2002r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała Nr II-7-2002 z dnia 9 XII 2002r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.doc
8. Uchwała Nr II-8-2002 z dnia 9 XII 2002r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów Uchwała Nr II-8-2002 z dnia 9 XII 2002r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.doc
9. Uchwała Nr II-9-2002 z dnia 9 XII 2002r. w sprawie podatku rolnego Uchwała Nr II-9-2002 z dnia 9 XII 2002r w sprawie podatku rolnego.doc
10. Uchwała Nr II-10-2002 z dnia 9 XII 2002r. w sprawie ustalenia opłaty
targowej i opłaty administracyjnej Uchwała Nr II-10-2002 z dnia 9 XII 2002r w sprawie ustalenia opłaty targowej i opłaty administracyjnej.doc
11. Uchwała Nr II-11-2002 z dnia 9 XII 2002r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr II-11-2002 z dnia 9 XII 2002r w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy.doc
12. Uchwała Nr II-12-2002 z dnia 9 XII 2002r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr II-12-2002 z dnia 9 XII 2002r w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy.doc
13. Uchwała Nr II-13-2002 z dnia 9 XII 2002r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr II-13-2002 z dnia 9 XII 2002r w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy.doc
14. Uchwała Nr II-14-2002 z dnia 9 XII 2002r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr II-14-2002 z dnia 9 XII 2002r w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy.doc
15. Uchwała Nr II-15-2002 z dnia 9 XII 2002r. w sprawie nabycia nieruchomości na własnośc gminy Uchwała Nr II-15-2002 z dnia 9 XII 2002r w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy.doc
16. Uchwała Nr II-16-2002 z dnia 9 XII 2002r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr II-16-2002 z dnia 9 XII 2002r w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrzeń Wielki.doc
17. Uchwała Nr II-17-2002 z dnia 9 XII 2002r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr II-17-2002 z dnia 9 XII 2002r w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrzeń Wielki.doc
18. Uchwała Nr II-18-2002 z dnia 9 XII 2002r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr II-18-2002 z dnia 9 XII 2002r w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrzeń Wielki.doc
19. Uchwała Nr II-19-2002 z dnia 9 XII 2002r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Dobrzeń Wielki na lata 2003 - 2005 Uchwała Nr II-19-2002 z dnia 9 XII 2002r w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Dobrzeń Wielki na lata 2003 - 2005.doc
20. Uchwała Nr II-20-2002 z dnia 9 XII 2002r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2003 Uchwała Nr II-20-2002 z dnia 9 XII 2002r w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2003.doc
21. Uchwała Nr II-21-2002 z dnia 9 XII 2002r. w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2003 Uchwała Nr II-21-2002 z dnia 9 XII 2002r w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2003.doc
22. Uchwała Nr II-22-2002 z dnia 9 XII 2002r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2002 Uchwała Nr II-22-2002 z dnia 9 XII 2002 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2002.doc
23. Uchwała Nr II-23-2002 z dnia 9 XII 2002r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała Nr II-23-2002 z dnia 9 XII 2002r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.doc
24. Uchwała Nr II-24-2002 z dnia 9 XII 2002r. w sprawie wyboru osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Związku Gmin Dolna Mała Panew z ramienia Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr II-24-2002 z dnia 9 XII 2002 w sprawie wyboru osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Gmin Związku Gmin Dolna Mała Panew z ramienia Gminy Dobrzeń Wielki .doc
25. Uchwała Nr II-25-2002 z dnia 9 XII 2002r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrzeń Wielki na lata 2003 - 2007 Uchwała nr II-25-2002 z dnia 9 XII 2002r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrzeń Wielki na lata 2003 - 2007.doc
26. Uchwała Nr II-26-2002 z dnia 9 XII 2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr II-26-2002 z dnia 9 XII 2002r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrzeń Wielki.doc
27. Uchwała Nr III-27-2002 z dnia 28 XII 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 - treść uchwały opublikowano pod hasłem Budżet Gminy.
28. Uchwała Nr III-28-2002 z dnia 28 XII 2002r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2002 Uchwała Nr III-28-2002 z dnia 28 XII 2002 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2002.doc
29. Uchwała Nr III-29-2002 z dnia 28 XII 2002r. w sprawie określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektachbudowlanych, gruntach oraz lasach Uchwała Nr III-29-2002 z dnia 28 XII 2002r w sprawie określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach oraz lasach.doc
30. Uchwała Nr III-30-2002 z dnia 28 XII 2002r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny Uchwała Nr III-30-2002 z dnia 28 XII 2002r w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny.doc

Rok 2003

31. Uchwała Nr IV-31-2003 z dnia 20 II 2003r. w sprawie powołania komisji doraźnej Uchwała Nr IV-31-2002 z dnia 20 II 2003r w sprawie powołania komisji doraźnej.doc
32. Uchwała Nr IV-32-2003 z dnia 20 II 2003r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2003 - treść uchwały opublikowano pod hasłem Budżet Gminy.
33. Uchwała Nr IV-33-2003 z dnia 20 II 2003r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 Uchwała Nr IV-33-2003 z dnia 20 II 2003r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.doc
34. Uchwała Nr IV-34-2003 z dnia 20 II 2003r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr IV-34-2003 z dnia 20 II 2003r w sprawie zmiany regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach gminy Dobrzeń Wielki.doc
35. Uchwała Nr IV-35-2003 z dnia 20 II 2003r. w sprawie uchwalenia regulaminu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń pieniężnych wypłacanych nauczycielom Uchwała nr IV-35-2003 z dnia 20 II 2003r w sprawie uchwalenia regulaminu obliczania wyngrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycielom.doc
36. Uchwała Nr IV-36-2003 z dnia 20 II 2003r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania dodatku funkcyjnego dyrektorom i nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach w gminie Dobrzeń Wielki Uchwała nr IV-36-2003 z dnia 20 II 2003r w sprawie zmiany regulaminu przyznawania dodatku funkcyjnego dyrektorom i nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach w gminie Dobrzeń Wielki.doc
37. Uchwała Nr IV-37-2003 z dnia 20 II 2003r. w sprawie nadania aktów założycielskich przedszkolom publicznym działającym na terenie gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr IV-37-2003 z dnia 20 II 2003r w sprawie nadania aktów założycielskich przedszkolom publicznym działającym na terenie gminy Dobrzeń Wielki.doc
38. Uchwała Nr IV-38-2003 z dnia 20 II 2003r. w sprawie zmiany statutu Stołówki Międzyszkolnej w Dobrzeniu Wielkim Uchwała Nr IV-38-2003 z dnia 20 II 2003r w sprawie zmiany statutu Stołówki Międzyszkolnej w Dobrzeniu Wielkim.doc
39. Uchwała Nr IV-39-2003 z dnia 20 II 2003r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego Uchwała Nr IV-39-2003 z dnia 20 II 2003r w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.doc
40. Uchwała Nr IV-40-2003 z dnia 20 II 2003r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr IV-40-2003 z dnia 20 II 2003r w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy.doc
41. Uchwała Nr IV-41-2003 z dnia 20 II 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wybudowanej sieci gazowej Uchwała Nr IV-41-2003 z dnia 20 II 2003r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wybudowanej sieci gazowej.doc
42. Uchwała Nr IV-42-2003 z dnia 20 II 2003r. w sprawie przyznania wójtowi dodatku specjalnego Uchwała Nr IV-42-2003 z dnia 20 II 2003r w sprawie przyznania wójtowi dodatku specjalnego.doc
43. Uchwała Nr IV-43-2003 z dnia 20 II 2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
44. Uchwała Nr IV-44-2003 z dnia 20 II 2003r. w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała Nr IV-44-2003 z dnia 20 II 2003r w sprawie nadania nazwy ulicy.doc
45. Uchwała Nr V-45-2003 z dnia 27 III 2003r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych w jednostkach budżetowych gminyUchwała Nr V-45-2003 z dnia 27 III 2003r w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych w jednostkach budżetowych gminy.doc
46. Uchwała Nr V-46-2003 z dnia 27 III 2003r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2003 - treść uchwały opublikowano pod hasłem Budżet Gminy
47. Uchwała Nr V-47-2003 z dnia 27 III 2003r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminyUchwała Nr V-47-2003 z dnia 27 III 2003r w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy.doc
48. Uchwała Nr V-48-2003 z dnia 27 III 2003r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminyUchwała Nr V-48-2003 z dnia 27 III 2003r w sprawie nabycia mieruchomości na własność gminy.doc
49. Uchwała Nr V-49-2003 z dnia 27 III 2003r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzeń WielkiUchwała Nr V-49-2003 z dnia 27 III 2003r w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki.doc
50. Uchwała Nr V-50-2003 z dnia 27 III 2003r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2002Uchwała Nr V-50-2003 z dnia 27 III 2003r w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2002.doc
51. Uchwała Nr V-51-2003 z dnia 27 III 2003r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji przedmiotowej Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kup za rok 2002Uchwała Nr V-51-2003 z dnia 27 III 2003r w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji przedmiotowej Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kup za rok 2002.doc
52. Uchwała Nr V-52-2003 z dnia 27 III 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychUchwała Nr V-52-2003 z dnia 27 III 2003r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.doc
53. Uchwała Nr V-53-2003 z dnia 27 III 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnegoUchwała Nr V-53-2003 z dnia 27 III 2003r zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.doc
54. Uchwała Nr VI-54-2003 z dnia 24 IV 2003r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za działalność związaną z wykonaniem budżetu gminy na rok 2002Uchwała Nr VI-54-2003 z dnia 24 IV 2003r w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za działalność związaną z wykonaniem budżetu gminy w roku 2002.doc
55. Uchwała Nr VI-55-2003 z dnia 24 IV 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobrzeń Wielki - treść statutu została opublikowana pod hasłem Statut Gminy.
56. Uchwała Nr VI-56-2003 z dnia 24 IV 2003r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych - załącznik nr 2 nie publikowany z uwagi na obszernośćUchwała Nr VI-56-2003 z dnia 24 IV 2003r w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.doc
57. Uchwała Nr VI-57-2003 z dnia 24 IV 2003r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy w drodze zamianyUchwała Nr VI-57-2003 z dnia 24 IV 2003r w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy w drodze zamiany.doc
58. Uchwała Nr VI-58-2003 z dnia 24 IV 2003r. w sprawie sprzedaży nieruchomośći stanowiących własność Gminy Dobrzeń WielkiUchwała Nr VI-58-2003 z dnia 24 IV 2003r w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrzeń Wielki.doc
59. Uchwała Nr VI-59-2003 z dnia 24 IV 2003r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzeń WielkiUchwała Nr VI-59-2003 z dnia 24 IV 2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki.doc
60. Uchwała Nr VI-60-2003 z dnia 24 IV 2003r. w sprawie nadania nazw ulicomUchwała Nr VI-60-2003 z dnia 24 IV 2003 w sprawie nadania nazw ulicom.doc
61. Uchwała Nr VI-61-2003 z dnia 24 IV 2003r. w sprawie przyjęcia zadań należących do Powiatu Opolskiego z zakresu nadzoru nad melioracjami szczegółowymi i spółką wodnąUchwała Nr VI-61-2003 z dnia 24 IV 2003r w sprawie przyjęcia zadań należących do Powiatu Opolskiego z zakresu nadzoru nad melioracjami szczegółowymi i spółką wodną.doc
62. Uchwała Nr VI-62-2003 z dnia 24 IV 2003r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2003 - trreść uchwały została opublikowana pod hasłem Budżet Gminy
63. Uchwała Nr VI-63-2003 z dnia 24 IV 2003r. w sprawie utworzenia obwodów głosowaniaUchwała Nr VI-63-2003 z dnia 24 IV 2003r w sprawie utworzenia obwodów głosowania.doc
64. Uchwała Nr VI-64-2003 z dnia 24 IV 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysomUchwała Nr VI-64-2003 z dnia 24 IV 2003r zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom.doc
65. Uchwała Nr VI-65-2003 z dnia 24 IV 2003r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnegoUchwała Nr VI-65-2003 z dnia 24 IV 2003r w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.doc
66. Uchwała Nr VI-66-2003 z dnia 24 IV 2003r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowegoUchwała Nr VI-66-2003 z dnia 24 IV 2003r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.doc
67. Uchwała Nr VII-67-2003 z dnia 12 VI 2003r. w sprawie nadania statutu Zespołu Szkół w ChróścicachUchwała Nr VII-67-2003 z dnia 12 VI 2003r w sprawie nadania statutu Zespołu Szkół w Chróścicach.doc
68. Uchwała Nr VII-68-2003 z dnia 12 VI 2003r. w sprawie nadania statutu Zespołu Szkół w CzarnowąsachUchwała Nr VII-68-2003 z dnia 12 VI 2003r w sprawie nadania statutu Zespołu Szkół w Czarnowąsach.doc
69. Uchwała Nr VI-69-2003 z dnia 12 VI 2003r. w sprawie nadania statutu Zespołu Szkół w KupUchwała Nr VII-69-2003 z dnia 12 VI 2003r w sprawie nadania statutu Zespołu Szkół w Kup.doc
70. Uchwała Nr VII-70-2003 z dnia 12 VI 2003r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodęUchwała Nr VII-70-2003 z dnia 12 VI 2003r w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.doc
71. Uchwała Nr VII-71-2003 z dnia 12 VI 2003r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminyUchwała Nr VII-71-2003 z dnia 12 VI 2003r w sprawie nabycia nieruchomości na własnośc gminy.doc
72. Uchwała Nr VII-72-2003 z dnia 12 VI 2003r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy w drodze zamianyUchwała Nr VII-72-2003 z dnia 12 VI 2003r w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy w drodze zamiany.doc
73. Uchwała Nr VII-73-2003 z dnia 12 VI 2003r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Dobrzeń WielkiUchwała Nr VII-73-2003 z dnia 12 VI 2003r w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki.doc
74. Uchwała Nr VII-74-2003 z dnia 12 VI 2003r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminyUchwała Nr VII-74-2003 z dnia 12 VI 2003r w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy.doc
75. Uchwała Nr VII-75-2003 z dnia 12 VI 2003r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2003 - treść uchwały opublikowano pod hasłem Budżet Gminy
76. Uchwała Nr VII-76-2003 z dnia 12 VI 2003r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnegoUchwała Nr VII-76-2003 z dnia 12 VI 2003r w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.doc
77. Uchwała Nr VII-77-2003 z dnia 12 VI 2003r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowegoUchwała nr VII-77-2003 z dnia 12 VI 2003r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.doc
78. Uchwała Nr VII-78-2003 z dnia 12 VI 2003r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowegoUchwała Nr VII-78-2003 z dnia 12 VI 2003r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.doc
79. Uchwała Nr VIII-79-2003 z dnia 18 VII 2003r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2003 - treść uchwały opublikowano pod hasłem Budżet Gminy
80. Uchwała Nr VIII-80-2003 z dnia 18 VII 2003r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnegoUchwała Nr VIII-80-2003 z dnia 18 VII 2003r w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.doc
81. Uchwała Nr VIII-81-2003 z dnia 18 VII 2003r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminyUchwała Nr VIII-81-2003 z dnia 18 VII 2003r w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy.doc
82. Uchwała Nr IX/82/2003 z dnia 11.09.2003r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 29.05.2003r. na działalność Wójta Gminy Dobrzeń WielkiUchwała Nr IX-83-2003 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11.09.2003r..jpg
83. Uchwała Nr IX/83/2003 z dnia 11.09.2003r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminyUchwała Nr IX-83-2003 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11.09.2003r..jpg
84. Uchwała Nr IX/84/2003 z dnia 11.09.2003r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminyUchwała Nr IX-84-2003 Rady Gminy Dobrzen Wielki z dnia 11.09.2003r..jpg
85. Uchwała Nr IX/85/2003 z dnia 11.09.2003r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminyUchwała Nr IX-85-2003 Rady Gminy Dobrzen wielki z dnia 11.09.2003r..jpg
86. Uchwała Nr IX/86/2003 z dnia 11.09.2003r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminyUchwała Nr IX-86-2003 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11.09.2003r..jpg
87. Uchwała Nr IX/87/2003 z dnia 12.06.2003r. w sprawie zamiany gruntówUchwała Nr VII-87-2003.jpg
88. Uchwała Nr IX/88/2003 z dnia 11.09.2003r. w sprawie zamiany gruntówUCHWAŁA Nr IX-88-2003 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 września 2003 r..doc
89. Uchwała Nr IX/89/2003 z dnia 11.09.2003r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2003Uchwała Nr IX-89-2003 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11.09.2003r..rtf
90. Uchwała Nr IX/90/2003 z dnia 11.09.2003r. w sprawie powołania komisji doraźnejUchwała Nr IX-90-2003 Rady Gminy Dobrzen Wielki z dnia 11.09.2003r..doc
91. Uchwała Nr X/91/2003 z dnia 16.10.2003r. w sprawie uwzględnienia zarzutu wniesionego przez Pana Piotra Malek i Pana Feliksa Roczek do projektu miejscowego poanu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń WielkiUchwała Nr X-91-2003 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 października 2003r..doc
92. Uchwała Nr X/92/2003 z dnia 16.10.2003r. w sprawie uwzględnienia zarzutu wniesionego przez Pana Jerzego Czecha do projektu miejscowego poanu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń WielkiUchwała Nr X-92-2003 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 października 2003r..doc
93. Uchwała Nr X/93/2003 z dnia 16.10.2003r. w sprawie uwzględnienia zarzutu wniesionego przez Państwa Genowefę i Jana Śniatałę do projektu miejscowego poanu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń WielkiUchwała Nr X-93-2003 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 października 2003r..doc
94. Uchwała Nr X/94/2003 z dnia 16.10.2003r. w sprawie uwzględnienia zarzutu wniesionego przez Państwa Krystynę i Alfreda Białas, Panią Krystynę Czech, Panią Monikę Galus, Pana Alojzego Gacka, Pana Piotra Małek do projektu miejscowego poanu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń WielkiUchwała Nr X-94-2003 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 października 2003r..doc
95. Uchwała Nr X/95/2003 z dnia 16.10.2003r. w sprawie uwzględnienia zarzutu wniesionego przez Panią martę Galus i Panią Monikę Galus
do projektu miejscowego poanu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń WielkiUchwała Nr X-95-2003 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 października 2003r..doc
96. Uchwała Nr X/96/2003 z dnia 16.10.2003r. w sprawie uwzględnienia zarzutu wniesionego przez Państwa marię i Jana Świtałę do projektu miejscowego poanu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń WielkiUchwała Nr X-96-2003 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 października 2003r..doc
97. Uchwała Nr X/97/2003 z dnia 16.10.2003r. w sprawie uwzględnienia zarzutu wniesionego przez Panią Marię Nierzwicką do projektu miejscowego poanu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń WielkiUchwała Nr X-97-2003 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 października 2003r..doc
98. Uchwała Nr X/98/2003 z dnia 16.10.2003r. w sprawie uwzględnienia zarzutu wniesionego przez Pana Gerarda Lisowskiego, Panią Renate Zakrzewską, Pana Waldemara Polaka,Pana Henryka Bujaka, Panią Teresę Kokot, Pana Alojzego Łazik,Pana Bernarda Lazik, Pana Norberta Dratwę do projektu miejscowego poanu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń WielkiUchwała Nr X-98-2003 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16.10.2003r..doc
99. Uchwała Nr X/99/2003 z dnia 16.10.2003r. w sprawie uwzględnienia zarzutu wniesionego przez Państwa Katarzynę i Franciszka Kałużę
 do projektu miejscowego poanu zagospodarowania orzestrzennego wsi Dobrzeń WielkiUchwała Nr X-99-2003 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 października 2003 r..doc
100.Uchwała Nr X/100/2003 z dnia 16.10.2003r. w sprawie uwzględnienia zarzutu wniesionego przez Panią Helenę Cebulę do projektu miejscowego poanu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń WielkiUchwała Nr X-100-2003 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 października 2003r..doc
101.Uchwała Nr X/101/2003 z dnia 16.10.2003r. w sprawie uwzględnienia protestu wniesionego przez Państwa Urszule i Józefa Slottę do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki Uchwała Nr X-101-2003.doc
102.Uchwała Nr X/102/2003 z dnia 16.10.2003r. w sprawie uwzględnienia protestu wniesionego przez Pana franciszka Sonsala do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki Uchwała Nr X-102-2003.doc
103.Uchwała Nr X/103/2003 z dnia 16.10.2003r. w sprawie uwzględnienia protestu wniesionego przez Pana Józefa Scheitza do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki Uchwała Nr X-103-2003.doc
104.Uchwała Nr X/104/2003 z dnia 16.10.2003r. w sprawie uwzględnienia protestu wniesionego przez Pana Alojzego Pampucha, Pana Marcina Pampucha, Pana Sebastiana Pampucha, Pana Rajmunda Pampucha, Państwa Anny i Jerzego Nalewaja, Państwa Elżbietę i Alojzego Rudek do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki Uchwała Nr X-104-2003.doc
105. Uchwała Nr X/105/2003 z dnia 16.10.2003r. w sprawie uwzględnienia protestu wniesionego przez Pana Stefana Kessler do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki Uchwała Nr X-105-2003.doc
106. Uchwała Nr X/106/2003 z dnia 16.10.2003r. w sprawie uwzględnienia protestu wniesionego przez Pana Jana Jurek do projektu miejscowego poanu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki Uchwała Nr X-106-003.doc
107. Uchwała Nr X/107/2003 z dnia 16.10.2003r. w sprawie uwzględnienia protestu wniesionego przez Pana Andrzeja Nimpsz do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki Uchwała Nr X-107-2003.doc
108. Uchwała Nr X/108/2003 z dnia 16.10.2003r. w sprawie uwzględnienia protestu wniesionego przez Pana Bernarda Lazika do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki Uchwała Nr X-108-2003.doc
109. Uchwała Nr X/109/2003 z dnia 16.10.2003r. w sprawie uwzględnienia protestu wniesionego przez Panią Elżbietę Wawrzyniak do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki Uchwała Nr X-109-2003.doc
110. Uchwała Nr X/110/2003 z dnia 16.10.2003r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Pana Jerzego Polok do projektu miejscowego poanu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki Uchwała Nr X-110-2003.doc
111. Uchwała Nr X/111/2003 z dnia 16.10.2003r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Pana Frnaciszka Polok do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki Uchwała Nr X-111-2003.doc
112. Uchwała Nr X/112/2003 z dnia 16.10.2003r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Panią Martę Galus i Panią Monikę Galus do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki Uchwała Nr X-112-2003.doc
113. Uchwała Nr X/113/2003 z dnia 16.10.2003r. w sprawie odrzucenia protestów wniesionych przez Panią Marie Nierzwicką do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki Uchwała Nr X-113-2003.doc
114. Uchwała Nr X/114/2003 z dnia 16.10.2003r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Pana Huberta Gallus do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki Uchwała Nr X-114-2003.doc
115. Uchwała Nr X/115/2003 z dnia 16.10.2003r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Pana Henryka Malek do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki Uchwała Nr X-115-2003.doc
116. Uchwała Nr X/116/2003 z dnia 16.10.2003r. w sprawie wyboru ławników Uchwała Nr X-116-2003.doc.rtf
117. Uchwała Nr X/117/2003 z dnia 16.10.2003r. w sprawie wyboru ławników Uchwała Nr X-117-2003.doc.rtf
118. Uchwała Nr X/118/2003 z dnia 16.10.2003r. w sprawie dokonania zmian w Budżecie gminy na rok 2003 Uchwała Nr X-118-2003.doc.rtf
119. Uchwała Nr X/119/2003 z dnia 16.10.2003r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzen Wielki Uchwała Nr X-119-2003.doc.rtf
120. Uchwała Nr X/120/2003 z dnia 16.10.2003r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr X-120-2003.doc.rtf
121. Uchwała Nr X/121/2003 z dnia 16.10.2003r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr X-121-2003.doc.rtf
122. Uchwała Nr X/116/2003 z dnia 16.10.2003r. w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała Nr X-122-2003.doc.rtf
123. Uchwała Nr X/123/2003 z dnia 16.10.2003r. w sprawie udzielenia pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego Uchwała Nr X-123-2003.doc.rtf
124. Uchwała Nr X/124/2003 z dnia 16.10.2003r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budowy drogi użytku publicznego w Chróścicach, od drogi wojewódzkiej nr 457 do granicy gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr X-124-2003.doc.rtf
125. Uchwała Nr XI/125/2003 z dnia 27.11.2003r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2003 Uchwała Nr XI-125-2003.rtf
126. Uchwała Nr XI/126/2003 z dnia 27.11.2003r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XI-126-2003.doc.rtf
127. Uchwała Nr XI/127/2003 z dnia 27.11.2003r. w sprawie podatku rolnego Uchwała Nr XI-127-2003.doc.rtf
128. Uchwała Nr XI/128/2003 z dnia 27.11.2003r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowegoodprowadzenia ścieków na rok 2004 Uchwała Nr XI-128-2003.doc.rtf
129. Uchwała Nr XI/129/2003 z dnia 27.11.2003r. w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków za rok 2004 Uchwała Nr XI-129-2003.doc.rtf
130. Uchwała Nr XI/130/2003 z dnia 27.11.2003r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała Nr XI-130-2003.rtf
131. Uchwała Nr XII/131/2003 z dnia 18.12.2003r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2003 Uchwała Nr XII-131-2003.doc.rtf
132. Uchwała Nr XII/132/2003 z dnia 18.12.2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzen Wielki Uchwała Nr XII-132-2003.doc.rtf
133. Uchwała Nr XII/133/2003 z dnia 18.12.2003r. w sprawie zamiany gruntów uchwała Nr XII-133-2003.doc.rtf
134. Uchwała Nr XII/134/2003 z dnia 18.12.2003r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany statutu Międzygminnego Związku "Trias Opolski", którego gmina Dobrzen Wielki jest członkiem Uchwała Nr XII-134-2003.doc.rtf
135. Uchwała Nr XII/135/2003 z dnia 18.12.2003r. w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr XII-135-2003.doc.rtf
136. Uchwała Nr XII/136/2003 z dnia 30.12.2003r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2003 Uchwała Nr XII-136-2003.rtf


   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 3127  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 6474

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58