Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2010-2014
(AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
[opublikował(a): Izabela Kołodziej dnia 2011-09-02 13:38:59, dokument aktualny]


1. Uchwała nr I/1/2010 z dnia 30.11.2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr I-1-2010.pdf
2. Uchwała nr I/2/2010 z dnia 30.11.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Uchwała nr I-2-2010.pdf
3. Uchwała nr II/3/2010 z dnia 9.12.2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr II-3-2010.pdf
4. Uchwała nr II/4/2010 z dnia 9.12.2010 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr II-4-2010.pdf
5. Uchwała nr II/5/2010 z dnia 9.12.2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr II-5-2010.pdf
6. Uchwała nr II/6/2010 z dnia 9.12.2010 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr II-6-2010.pdf
7. Uchwała nr II/7/2010 z dnia 9.12.2010 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Uchwała nr II-7-2010.pdf
8. Uchwała nr II/8/2010 z dnia 9.12.2010 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr II-8-2010.pdf
9. Uchwała nr II/9/2010 z dnia 9.12.2010 w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Dobrzeń Wielki Uchwała nr II-9-2010.pdf
10. Uchwała nr II/10/2010 z dnia 9.12.2010 w sprawie skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim Uchwała nr II-10-2010.pdf
11. Uchwała nr II/11/2010 z dnia 9.12.2010 w sprawie skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim Uchwała nr II-11-2010.pdf
12. Uchwała nr III/12/2010 z dnia 29.12.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Uchwała nr III-12-2010.pdf
13. Uchwała nr III/13/2010 z dnia 29.12.2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok Uchwała nr III-13-2010.pdf
14. Uchwała nr III/14/2010 z dnia 29.12.2010 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uchwała nr III-14-2010.pdf Załącznik do Uchwały III-14-2010.pdf
15. Uchwała nr III/15/2010 z dnia 29.12.2010 w sprawie wyboru osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Związku Gmin „Dolna Mała Panew” z ramienia Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr III-15-2010.pdf
16. Uchwała nr III/16/2010 z dnia 29.12.2010 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków systemem kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na rok 2010 Uchwała nr III-16-2010.pdf
17. Uchwała nr III/17/2010 z dnia 29.12.2010 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim Uchwała nr III-17-2010.pdf
18. Uchwała nr III/18/2010 z dnia 29.12.2010 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim Uchwała nr III-18-2010.pdf
19. Uchwała nr IV/19/2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011 Uchwała nr IV-19-2011.pdf
20. Uchwała nr IV/20/2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej Uchwała nr IV-20-2011.pdf
21. Uchwała nr IV/21/2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej Uchwała nr IV-21-2011.pdf
22. Uchwała nr IV/22/2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie 
23. Uchwała nr IV/23/2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Uchwała nr IV-23-2011.pdf
24. Uchwała nr IV/24/2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Uchwała nr IV-24-2011.pdf
25. Uchwała nr IV/25/2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie zamiany nieruchomości Uchwała nr IV-25-2011.pdf
26. Uchwała nr IV/26/2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie zamiany nieruchomości Uchwała nr IV-26-2011.pdf
27. Uchwała nr IV/27/2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy udziału Skarbu Państwa w prawie własności nieruchomości Uchwała nr IV-27-2011.pdf
28. Uchwała nr IV/28/2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr IV-28-2011.pdf
29. Uchwała nr IV/29/2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr IV-29-2011.pdf
30. Uchwała nr IV/30/2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała nr IV-30-2011.pdf
31. Uchwała nr IV/31/2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała nr IV-31-2011.pdf
32. Uchwała nr IV/32/2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/382/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała nr IV-32-2011.pdf
33. Uchwała nr V/33/2011 z dnia 03.03.2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kup Uchwała nr V-33-2011.pdf Załacznik do uchwały Nr V-33-2011.pdf
34. Uchwała nr V/34/2011 z dnia 03.03.2011 w sprawie zmiany uchwały Nr LI/397/2010 z dnia 5 listopada 2010 r., o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chróścice Uchwała nr V-34-2011.pdf Załacznik do uchwały Nr V-34-2011.pdf
35. Uchwała nr V/35/2011 z dnia 03.03.2011 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki Uchwała nr V-35-2011.pdf
36. Uchwała nr V/36/2011 z dnia 03.03.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011 Uchwała nr V-36-2011.pdf Załacznik do uchwały Nr V-36-2011.pdf
37. Uchwała nr V/37/2011 z dnia 03.03.2011 w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2010 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uchwała nr V-37-2011.pdf Załacznik do uchwały Nr V-37-2011.pdf
38. Uchwała nr V/38/2011 z dnia 03.03.2011 w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej Uchwała nr V-38-2011.pdf
39. Uchwała nr V/39/2011 z dnia 03.03.2011 w sprawie udzielenia Powiatowi Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej Uchwała nr V-39-2011.pdf
40. Uchwała nr V/40/2011 z dnia 03.03.2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/382/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała nr V-40-2011.pdf
41. Uchwała nr V/41/2011 z dnia 03.03.2011 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2011 – 2015 Uchwała nr V-41-2011.pdf
42. Uchwała nr V/42/2011 z dnia 03.03.2011 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr V-42-2011.pdf
43. Uchwała nr V/43/2011 z dnia 03.03.2011 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr V-43-2011.pdf
44. Uchwała nr V/44/2011 z dnia 03.03.2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Uchwała nr V-44-2011.pdf
45. Uchwała nr VI/45/2011 z dnia 31.03.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011 Uchwała nr VI-45-2011.pdf
46. Uchwała nr VI/46/2011 z dnia 31.03.2011 w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2010 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uchwała nr VI-46-2011.pdf
47. Uchwała nr VI/47/2011 z dnia 31.03.2011 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizacje ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania Uchwała nr VI-47-2011.pdf
48. Uchwała nr VI/48/2011 z dnia 31.03.2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2012 roku Uchwała nr VI-48-2011.pdf
49. Uchwała nr VI/49/2011 z dnia 31.03.2011 w sprawie poparcia budowy zbiornika „Racibórz Dolny”, zbiornika zapasowego „Kotlarnia” oraz przyspieszenia prac z tym związanych Uchwała nr VI-49-2011.pdf
50. Uchwała nr VI/50/2011 z dnia 31.03.2011 w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/369/2010 z dnia 16 września 2010 r., o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dobrzeń Wielki Uchwała nr VI-50-2011.pdf Załacznik do uchwały Nr VI-50-2011.pdf
51. Uchwała nr VII/51/2011 z dnia 12.05.2011 w sprawie Gminnego  programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii Uchwała nr VII-51-2011.pdf
52. Uchwała nr VII/52/2011 z dnia 12.05.2011 w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Uchwała nr VII-52-2011.pdf
53. Uchwała nr VII/53/2011 z dnia 12.05.2011 w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Uchwała nr VII-53-2011.pdf
54. Uchwała nr VII/54/2011 z dnia 12.05.2011 w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie z Miastem Opole porozumienia dotyczącego przejęcia zadań w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi mieszkańców gminy zagrożonych  uzależnieniem od alkoholu, doprowadzonych w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu Uchwała nr VII-54-2011.pdf
55. Uchwała nr VII/55/2011 z dnia 12.05.2011 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Dobrzeń Wielki
i nadania jej statutu Uchwała nr VII-55-2011.pdf
56. Uchwała nr VII/56/2011 z dnia 12.05.2011 w sprawie Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. Uchwała nr VII-56-2011.pdf
57. Uchwała nr VII/57/2011 z dnia 12.05.2011 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr VII-57-2011.pdf
58. Uchwała nr VII/58/2011 z dnia 12.05.2011 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Dobrzeń Wielki w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Uchwała nr VII-58-2011.pdf
59. Uchwała nr VII/59/2011 z dnia 12.05.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011 Uchwała nr VII-59-2011.pdf Załacznik nr 1 do uchwały Nr VII-59-2011.pdf
60. Uchwała nr VII/60/2011 z dnia 12.05.2011 w sprawie zmiany Uchwały nr III/14/2010 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uchwała nr VII-60-2011.pdf Załacznik do uchwały Nr VII-60-2011.pdf
61. Uchwała nr VII/61/2011 z dnia 12.05.2011 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr VII-61-2011.pdf
62. Uchwała nr VII/62/2011 z dnia 12.05.2011 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chróścice – 2 Uchwała nr VII-62-2011.pdf
63. Uchwała nr VII/63/2011 z dnia 12.05.2011 w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2011 – 2014 Uchwała nr VII-63-2011.pdf
64. Uchwała nr VII/64/2011 z dnia 12.05.2011 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na przydomowe oczyszczalnie ścieków Uchwała nr VII-64-2011.pdf
65. Uchwała nr VIII/65/2011 z dnia 16.06.2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2010  Uchwała nr VIII-65-2011.pdf
66. Uchwała nr VIII/66/2011 z dnia 16.06.2011 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za działalność związaną z wykonaniem budżetu gminy w roku 2010 Uchwała nr VIII-66-2011.pdf
67. Uchwała nr VIII/67/2011 z dnia 16.06.2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Uchwała nr VIII-67-2011.pdf
68. Uchwała nr VIII/68/2011 z dnia 16.06.2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI – 2 Uchwała nr VIII-68-2011.pdf Załacznik do uchwały Nr VIII-68-2011.pdf
69. Uchwała nr VIII/69/2011 z dnia 16.06.2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego KUP – 2 Uchwała nr VIII-69-2011.pdf Załacznik do uchwały Nr VIII-69-2011.pdf
70. Uchwała nr VIII/70/2011 z dnia 16.06.2011 w sprawie udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Jadwigi w Chróścicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Uchwała nr VIII-70-2011.pdf
71. Uchwała nr VIII/71/2011 z dnia 16.06.2011 w sprawie dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Jerzego w Kup na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Uchwała nr VIII-71-2011.pdf
72. Uchwała nr VIII/72/2011 z dnia 16.06.2011 w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej Uchwała nr VIII-72-2011.pdf
73. Uchwała nr VIII/73/2011 z dnia 16.06.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011 Uchwała nr VIII-73-2011.pdf Załacznik do uchwały Nr VIII-73-2011.pdf
74. Uchwała nr VIII/74/2011 z dnia 16.06.2011 w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2010 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uchwała nr VIII-74-2011.pdf Załacznik do uchwały Nr VIII-74-2011.pdf
75. Uchwała nr VIII/75/2011 z dnia 16.06.2011 w sprawie zmiany uchwały Nr V/41/2011 z dnia 03 marca 2011r. dotyczącej wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2011- 2015 Uchwała nr VIII-75-2011.pdf
76. Uchwała nr VIII/76/2011 z dnia 16.06.2011 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy. Uchwała nr VIII-76-2011.pdf
77. Uchwała nr VIII/77/2011 z dnia 16.06.2011 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy. Uchwała nr VIII-77-2011.pdf
78. Uchwała nr VIII/78/2011 z dnia 16.06.2011 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy. Uchwała nr VIII-78-2011.pdf
79. Uchwała nr VIII/79/2011 z dnia 16.06.2011 w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr VIII-79-2011.pdf
80. Uchwała nr VIII/80/2011 z dnia 16.06.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym dla uczniów Uchwała nr VIII-80-2011.pdf
81. Uchwała nr IX/81/2011 z dnia 21.07.2011 w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej Uchwała nr IX-81-2011.pdf
82. Uchwała nr IX/82/2011 z dnia 21.07.2011 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z miastem Opole w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie gminnych przewozów pasażerskich Uchwała nr IX-82-2011.pdf
83. Uchwała nr IX/83/2011 z dnia 21.07.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011 Uchwała nr IX-83-2011.pdf Zalacznik nr 1 do Uchwały IX-83-2011.pdf
84. Uchwała nr IX/84/2011 z dnia 21.07.2011 w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2010 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uchwała nr IX-84-2011.pdf Zalacznik nr 1 do Uchwały IX-84-2011.pdf
85. Uchwała nr X/85/2011 z dnia 25.08.2011 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania wsi Chróścice Uchwała nr X-85-2011.pdf
86. Uchwała nr X/86/2011 z dnia 25.08.2011 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej w Brzeziu Uchwała nr X-86-2011.pdf
87. Uchwała nr X/87/2011 z dnia 25.08.2011 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Świerkle -2
88. Uchwała nr X/88/2011 z dnia 25.08.2011 w sprawie dostosowania do stanu faktycznego opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych w gminie Dobrzeń Wielki Uchwała nr X-88-2011.pdf
89. Uchwała nr X/89/2011 z dnia 25.08.2011  w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Uchwała nr X-89-2011.pdf
90. Uchwała nr X/90/2011 z dnia 25.08.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011-09-02
91. Uchwała nr X/91/2011 z dnia 25.08.2011 w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2010 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
92 Uchwała nr X/92/2011 z dnia 25.08.2011  w sprawie udzielenia Miastu Opole pomocy finansowej w formie dotacji
93. Uchwała nr X/93/2011 z dnia 25.08.2011 w sprawie wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji o udzielenie informacji o zgłoszonych kandydatach na ławników oraz w sprawie powołania zespołu do wypracowania opinii o kandydatach
94. Uchwała nr X/94/2011 z dnia 25.08.2011  w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Górnego Śląska Opolskiego w Opolu
95. Uchwała nr X/95/2011 z dnia 25.08.2011 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
96. Uchwała nr X/96/2011 z dnia 25.08.2011  w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr X-96-2011.pdf
97. Uchwała nr X/97/2011 z dnia 25.08.2011  w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy
98. Uchwała nr X/98/2011 z dnia 25.08.2011 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy
99. Uchwała nr X/99/2011 z dnia 25.08.2011 w sprawie zamiany nieruchomości
100. Uchwała nr X/100/2011 z dnia 25.08.2011 w sprawie zamiany nieruchomości
101. Uchwała nr X/101/2011 z dnia 25.08.2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2900  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 10425

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58