Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2011r.
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Wójta)
[opublikował(a): Izabela Kołodziej dnia 2011-08-30 13:52:04, dokument aktualny]


2. ZARZĄDZENIE NR 0153/2/2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim do podawania informacji o dłużnikach alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej Zarządzenie Nr 0153-2-2011.pdf
3. ZARZĄDZENIE NR 0153/3/2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie nie wykonywania prawa pierwokupu Zarządzenie Nr 0153-3-2011.pdf
4. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.1.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Czarnowąsy Zarządzenie Nr 0050-1-1-2011.pdf
5. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie organizacji roku szkolnego 2011/2012 w publicznych szkołach i przedszkolach Gminy Dobrzeń Wielki Zarządzenie Nr 0050-1-2-2011.pdf
6. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.3.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu Zarządzenie Nr 0050-1-3-2011.pdf
7. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.4.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kup Zarządzenie Nr 0050-1-4-2011.pdf
8. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.5.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011 Zarządzenie Nr 0050-1-5-2011.pdf
9. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.6.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 4 marca 2011r. w sprawie wyborów Sołtysów i rad sołeckich Zarządzenie Nr 0050-1-6-2011.pdf
10. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.7.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 marca 2011r. w sprawie powołania komisji konkursowej oraz regulaminu konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim "Młodzież recytuje poezję" w roku 2011 Zarządzenie Nr 50-1-7-2011.pdf
11. ZARZĄDZENIE NR 120.10.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim Zarządzenie Nr 120-10-2011.pdf
12. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.8.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 marca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011 Zarządzenie Nr 0050-1-8-2011.pdf
13. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.9.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim Zarządzenie Nr 0050-1-9-2011.pdf
14. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.10.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 2 maja 2011r. w sprawie wyborów sołytsa i Rady Sołeckiej wsi Brzezie Zarządzenie Nr 0050-1-10-2011.pdf
15. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.11.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 maja 2011r. w sprawie określenia trybu podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. Zarządzenie Nr 0050-1-11-2011.pdf
16. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.12.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 26 maja 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011 Zarządzenie Nr 0050-1-12-2011.pdf
17. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.13.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 maja 2011r. w sprawie w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011 Zarządzenie Nr 0050-1-13-2011.pdf
18. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.14.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie nie wykonywania prawa pierwokupu Zarządzenie Nr 0050-1-14-2011.pdf
19. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.15.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 czerwca 2011r. o uchyleniu zarządzenia w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych Zarządzenie Nr 0050-1-15-2011.pdf
20. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.16.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o świadczenie usług przez publiczne przedszkola Gminy Dobrzeń Wielki na pobyt dziecka z wyżywieniem Zarządzenie Nr 0050-1-16-2011.pdf
21. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.17.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011 Zarządzenie Nr 0050-1-17-2011.pdf
22. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.18.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie opiniowania złożonych wniosków o nadanie tytułu "Dobrzeński Talent" Zarządzenie Nr 0050-1-18-2011.pdf
23. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.19.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 01 lipca 2011r. w sprawie ustalenia terminów składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników Zarządzenie Nr 0050-1-19-2011.pdf Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050-1-19-2011.pdf Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050-1-19-2011.pdf Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050-1-19-2011.pdf
24. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.20.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 04 lipca 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Zarządzenie Nr 0050-1-20-2011.pdf
25. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.21.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 01 lipca 2011r. w sprawie opiniowania złożonych wniosków na stypendia o charakterze motywującym dla uczniów Zarządzenie Nr 0050-1-21-2011.pdf
26. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.22.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 01 lipca 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 Zarządzenie Nr 0050-1-22-2011.pdf
27. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.23.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 06 lipca 2011r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości Zarządzenie Nr 0050-1-23-2011.pdf
28. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.24.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 06 lipca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011 Zarządzenie Nr 0050-1-24-2011.pdf
29. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.25.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  Zarządzenie Nr 0050-1-25-2011.pdf
30. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.26.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Zespołu Interdyscyplinarnego  Zarzadzenie w sprawie zmiany Zarządzenia o powołaniu Zespołu Interdyscyplinarnego .doc
31. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.27.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  Zarządzenie Nr 0050-1-27-2011.pdf
32. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.28.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie przekazania części majątku Gminy Dobrzeń Wielki Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Dobrzeniu Wielkim Zarządzenie Nr 0050-1-28-2011.pdf
33. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.29.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie przekazania części majątku Gminy Dobrzeń Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Dobrzeniu Wielkim z/s w Kup Zarządzenie Nr 0050-1-29-2011.pdf
34. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.30.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011 Zarządzenie Nr 0050-1-30-2011.pdf
35. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.31.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011 Zarządzenie Nr 0050-1-31-2011.pdf
36. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.32.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 08 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. Zarządzenie Nr 0050-1-32-2011.pdf
37. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.33.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie przekazania części majątku Gminy Dobrzeń Wielki Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Dobrzeniu Wielkim Zarządzenie Nr 0050-1-33-2011.pdf
38. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.34.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 08 sierpnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011 Zarządzenie Nr 0050-1-34-2011.pdf
39. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.35.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych w stałych obwodach głosowania w gminie Dobrzeń Wielki w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r. Zarządzenie Nr 0050-1-35-2011.pdf
40. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.36.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r. Zarządzenie Nr 0050-1-36-2011.pdf
41. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.37.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków i terminarza zajęć dotyczących dowozu ucznia/dziecka niepełnosprawnego z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do i ze szkoły lub przedszkola Zarządzenie Nr 0050-1-37-2011.pdf
42. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.38.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Dobrzeń Wielki na 2012 rok Zarządzenie Nr 0050-1-38-2011.pdf  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1332  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 7009

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
dodano zarządzenia 0050.1.35.2011-0050.1.38.2011
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58