Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2010r.
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Wójta)
[opublikował(a): Izabela Kołodziej dnia 2011-02-24 11:57:34, dokument aktualny]


1. ZARZĄDZENIE NR 0153/1/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 5 stycznia 2010r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim Zarządzenie Nr 0153-1-2010.pdf
2. ZARZĄDZENIE NR 0153/2/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie przekazania części majątku Gminy Dobrzeń Wielki w administrowanie przez ZS w Czarnowąsach i ZS w Chróścicach Zarządzenie Nr 0153-2-2010.pdf
3. ZARZĄDZENIE NR 0153/3/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania niektórych zmian w planie wydatków budżetowych Zarządzenie Nr 0153-3-2010.pdf
4. ZARZĄDZENIE NR 0153/4/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych – Gminy Dobrzeń Wielki Zarządzenie Nr 0153-4-2010.pdf
5. ZARZĄDZENIE NR 0153/5/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie organizacji roku szkolnego 2010/2011 w publicznych szkołach i przedszkolach Gminy Dobrzeń Wielki Zarządzenie Nr 0153-5-2010.pdf
6. ZARZĄDZENIE NR 0153/6/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przekazania środka trwałego Zarządzenie Nr 0153-6-2010.pdf
7. ZARZĄDZENIE NR 0153/7/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zarządzenie Nr 0153-7-2010.pdf
8. ZARZĄDZENIE NR 0153/8/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkół w Dobrzeniu Wielkim Zarządzenie Nr 0153-8-2010.pdf
9. ZARZĄDZENIE NR 0153/9/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Zarządzenie Nr 0153-9-2010.pdf
10. ZARZĄDZENIE NR 0153/10/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora  Zarządzenie Nr 0153-10-2010.pdf
11. ZARZĄDZENIE NR 0153/11/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zarządzenie Nr 0153-11-2010.pdf
12. ZARZĄDZENIE NR 0153/12/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zarządzenie Nr 0153-12-2010.pdf
13. ZARZĄDZENIE NR 0153/13/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Zarządzenie Nr 0153-13-2010.pdf
14. ZARZĄDZENIE NR 0153/14/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 18 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Zarządzenie Nr 0153-14-2010.pdf
15. ZARZĄDZENIE NR 0153/15/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  23 marca 2010r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu Zarządzenie Nr 0153-15-2010.pdf
16. ZARZĄDZENIE NR 0153/16/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 23 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Zarządzenie Nr 0153-16-2010.pdf
17. ZARZĄDZENIE NR 0153/17/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 marca 2010r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Zarządzenie Nr 0153-17-2010.pdf
18. ZARZĄDZENIE NR 0153/18/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 marca  2010r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjne dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  Zarządzenie Nr 0153-18-2010.pdf
19. ZARZĄDZENIE NR 0153/19/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Zarządzenie Nr 0153-19-2010.pdf
20. ZARZĄDZENIE NR 0153/20/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych w stałych obwodach głosowania w gminie Dobrzeń Wielki Zarządzenie Nr 0153-20-2010.pdf
21. ZARZĄDZENIE NR 0153/21/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych Zarządzenie Nr 0153-21-2010.pdf
22. ZARZĄDZENIE NR 0153/22/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Zarządzenie Nr 0153-22-2010.pdf
23. ZARZĄDZENIE NR 0153/23/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Zarządzenie Nr 0153-23-2010.pdf
24. ZARZĄDZENIE NR 0153/24/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego Zarządzenie Nr 0153-24-2010.pdf
25. ZARZĄDZENIE NR 0153/25/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 4 maja 2010r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu Zarządzenie Nr 0153-25-2010.pdf
26. ZARZĄDZENIE NR 0153/26/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 5 maja 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Zarządzenie Nr 0153-26-2010.pdf
27. ZARZĄDZENIE NR 0153/27/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 17 maja 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Zarządzenie Nr 0153-27-2010.pdf
28. ZARZĄDZENIE NR 0153/28/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 21 maja 2010r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu Zarządzenie Nr 0153-28-2010.pdf
29. ZARZĄDZENIE NR 0153/29/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 21 maja 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Zarządzenie Nr 0153-29-2010.pdf
30. ZARZĄDZENIE NR 0153/30/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 25 maja 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Zarządzenie Nr 0153-30-2010.pdf
31. ZARZĄDZENIE NR 0153/31/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 maja 2010r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim Zarządzenie Nr 0153-31-2010.pdf
32. ZARZĄDZENIE NR 0153/32/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania komisji do oględzin i szacowania szkód powodziowych Zarządzenie Nr 0153-32-2010.pdf
33. ZARZĄDZENIE NR 0153/33/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta rzeczpospolitej Polskiej Zarządzenie Nr 0153-33-2010.pdf
34. ZARZĄDZENIE NR 0153/34/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Zarządzenie Nr 0153-34-2010.pdf
35. ZARZĄDZENIE NR 0153/35/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 4 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Zarządzenie Nr 0153-35-2010.pdf
36. ZARZĄDZENIE NR 0153/36/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie częściowego uchylenia zarządzenia Nr 0153/35/2010 Zarządzenie Nr 0153-36-2010.pdf
37. ZARZĄDZENIE NR 0153/37/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Zarządzenie Nr 0153-37-2010.pdf
38. ZARZĄDZENIE NR 0153/38/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie Zarządzenia nr 0153/33/2010 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Zarządzenie Nr 0153-38-2010.pdf
39. ZARZĄDZENIE NR 0153/39/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Zarządzenie Nr 0153-39-2010.pdf
40. ZARZĄDZENIE NR 0153/40/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Zarządzenie Nr 0153-40-2010.pdf
41.  ZARZĄDZENIE NR 0153/41/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników Zarządzenie Nr 0153-41-2010.pdf
42.  ZARZĄDZENIE NR 0153/42/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i terminu składania wniosków o wypłatę zasiłku powodziowego na cele edukacyjne dla dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń wielki Zarządzenie Nr 0153-42-2010.pdf
43. ZARZĄDZENIE NR 0153/43/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Zarządzenie Nr 0153-43-2010.pdf
44. ZARZĄDZENIE NR 0153/44/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie opiniowania złożonych wniosków o nadanie tytułu „Dobrzeński Talent” Zarządzenie Nr 0153-44-2010.pdf
45. ZARZĄDZENIE NR 0153/45/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie opiniowania złożonych wniosków na stypendia o charakterze motywującym dla uczniów Zarządzenie Nr 0153-45-2010.pdf
46. ZARZĄDZENIE NR 0153/46/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 czerwca 2010r. o zmianie Zarządzenia nr 0153/33/2010 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Zarządzenie Nr 0153-46-2010.pdf
47. ZARZĄDZENIE NR 0153/47/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 czerwca 2010r. o zmianie Zarządzenia nr 0153/33/2010 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Zarządzenie Nr 0153-47-2010.pdf
48. ZARZĄDZENIE NR 0153/48/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Zarządzenie Nr 0153-48-2010.pdf
49. ZARZĄDZENIE NR 0153/49/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Zarządzenie Nr 0153-49-2010.pdf
50. ZARZĄDZENIE NR 0153/50/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie Nr 0153-50-2010.pdf
51. ZARZĄDZENIE NR 0153/51/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Zarządzenie Nr 0153-51-2010.pdf
52. ZARZĄDZENIE NR 0153/52/2010 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie wytycznych do przyznawania i rozliczania zasiłku na koszty remontu lub odbudowy lokalu lub domu mieszkalnego zniszczonego podczas powodzi w maju 2010r. Zarządzenie Nr 0153-52-2010.pdf
53. ZARZĄDZENIE NR 0153/53/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie przekazania części majątku Gminy Dobrzeń Wielki w administrowanie przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z/s w Kup Zarządzenie Nr 0153-53-2010.pdf
54. ZARZĄDZENIE NR 0153/54/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie powołania zespołu do likwidacji składnika mienia Zarządzenie Nr 0153-54-2010.pdf
55. ZARZĄDZENIE NR 0153/55/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Zarządzenie Nr 0153-55-2010.pdf
56. ZARZĄDZENIE NR 0153/56/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Zarządzenie Nr 0153-56-2010.pdf
57. ZARZĄDZENIE NR 0153/57/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Zarządzenie Nr 0153-57-2010.pdf
58. ZARZĄDZENIE NR 0153/58/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki i jednostkach organizacyjnych Gminy Dobrzeń Wielki oraz zasad jej koordynacji Zarządzenie Nr 0153-58-2010.pdf Zarządzenie Nr 0153-58-2010 cz2.pdf
59. ZARZĄDZENIE NR 0153/59/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Zarządzenie Nr 0153-59-2010.pdf
60. ZARZĄDZENIE NR 0153/60/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Zarządzenie Nr 0153-60-2010.pdf
61. ZARZĄDZENIE NR 0153/61/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie przekazania części majątku Gminy Dobrzeń Wielki w administrowanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim Zarządzenie Nr 0153-61-2010.pdf
62. ZARZĄDZENIE NR 0153/62/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zarządzenie Nr 0153-62-2010.pdf
63. ZARZĄDZENIE NR 0153/63/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia regulaminu nadawania tytułu „DOBRZEŃSKI TALENT” uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych gminy Dobrzeń Wielki   Zarządzenie Nr 0153-63-2010.pdf
64. ZARZĄDZENIE NR 0153/64/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Dobrzeń Wielki na 2011 rok Zarządzenie Nr 0153-64-2010.pdf
65. ZARZĄDZENIE NR 0153/65/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Zarządzenie Nr 0153-65-2010.pdf
66. ZARZĄDZENIE NR 0153/66/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 2 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Zarządzenie Nr 0153-66-2010.pdf
67. ZARZĄDZENIE NR 0153/67/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 9 września 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad przyznawania i terminu składania wniosków o wypłatę zasiłku powodziowego na cele edukacyjne dla dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki Zarządzenie Nr 0153-67-2010.pdf
68. ZARZĄDZENIE NR 0153/68/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 9 września 2010r. w sprawie przyznania pomocy finansowej rolnikom Gminy Dobrzeń Wielki Zarządzenie Nr 0153-68-2010.pdf
69. ZARZĄDZENIE NR 0153/69/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 września 2010r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Zarządzenie Nr 0153-69-2010.pdf
70. ZARZĄDZENIE NR 0153/70/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 23 września 2010r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i wyborczych plakatów komitetów wyborczych Zarządzenie Nr 0153-70-2010.pdf
71. ZARZĄDZENIE NR 0153/71/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 września 2010r. w sprawie siedziby Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim Zarządzenie Nr 0153-71-2010.pdf
72. ZARZĄDZENIE NR 0153/72/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 września 2010r. w sprawie ustalenia wzoru Obwieszczenia w sprawie numerów i granic okręgów wyborczych, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz siedziby Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Gminy Dobrzeń Wielki zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. Zarządzenie Nr 0153-72-2010.pdf
73. ZARZĄDZENIE NR 0153/73/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 września 2010r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Zarządzenie Nr 0153-73-2010.pdf
74. ZARZĄDZENIE NR 0153/74/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 września 2010r. w sprawie powołania koordynatora gminnego Zarządzenie Nr 0153-74-2010.pdf
 75. ZARZĄDZENIE NR 0153/75/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Zarządzenie Nr 0153-75-2010.pdf
76. ZARZĄDZENIE NR 0153/76/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 11 października 2010r. w sprawie wytycznych do określenia rodzaju odzieży ochronnej i obuwia roboczego,  których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne, okresu  ich używalności oraz kosztów dla pracowników placówek oświatowych gminy Dobrzeń Wielki Zarządzenie Nr 0153-76-2010.pdf
77. ZARZĄDZENIE NR 0153/77/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 października 2010r. w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych w stałych obwodach głosowania w gminie Dobrzeń Wielki Zarządzenie Nr 0153-77-2010.pdf
78. ZARZĄDZENIE NR 0153/78/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 września 2010r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Zarządzenie Nr 0153-78-2010.pdf
79. ZARZĄDZENIE NR 0153/79/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 18 października 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Zarządzenie Nr 0153-79-2010.pdf
80. ZARZĄDZENIE NR 0153/80/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 25 października 2010r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydania decyzji administracyjnych Zarządzenie Nr 0153-80-2010.pdf
81. ZARZĄDZENIE NR 0153/81/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 25 października 2010r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydania decyzji administracyjnych Zarządzenie Nr 0153-81-2010.pdf
82. ZARZĄDZENIE NR 0153/82/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 25 października 2010r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydania decyzji administracyjnych Zarządzenie Nr 0153-82-2010.pdf
83. ZARZĄDZENIE NR 0153/83/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 25 października 2010r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydania decyzji administracyjnych Zarządzenie Nr 0153-83-2010.pdf
84. ZARZĄDZENIE NR 0153/84/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 25 października 2010r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem ekektronicznym Zarządzenie Nr 0153-84-2010.pdf
85. ZARZĄDZENIE NR 0153/85/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Chróścicach Zarządzenie Nr 0153-85-2010.pdf
86. ZARZĄDZENIE NR 0153/86/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Zarządzenie Nr 0153-86-2010.pdf
87. ZARZĄDZENIE NR 0153/87/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Zarządzenie Nr 0153-87-2010.pdf
88. ZARZĄDZENIE NR 0153/88/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie Nr 0153-88-2010.pdf
89. ZARZĄDZENIE NR 0153/89/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 19 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Zarządzenie Nr 0153-89-2010.pdf
90. ZARZĄDZENIE NR 0153/90/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 23 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Zarządzenie Nr 0153-90-2010.pdf
91. ZARZĄDZENIE NR 0153/91/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Zarządzenie Nr 0153-91-2010.pdf
92. ZARZĄDZENIE NR 0153/92/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania gminnych komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Zarządzenie Nr 0153-92-2010.pdf
93. ZARZĄDZENIE NR 0153/93/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracyZarządzenie Nr 0153-93-2010.pdf
94. ZARZĄDZENIE NR 0153/94/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zepsołu Szkół w Chróścicach Zarządzenie Nr 0153-94-2010.pdf
95. ZARZĄDZENIE NR 0153/95/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zarządzenie Nr 0153-95-2010.pdf
96. ZARZĄDZENIE NR 0153/96/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Zarządzenie Nr 0153-96-2010.pdf
97. ZARZĄDZENIE NR 0153/97/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Zarządzenie Nr 0153-97-2010.pdf
98. ZARZĄDZENIE NR 0153/98/2010 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Zarządzenie Nr 0153-98-2010.pdf

 

 

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1371  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 7012

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
dodano zarządzenia 97 i98
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58