Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Urząd Gminy - referaty , stanowiska.
(ORGANY / Urząd Gminy - Referaty i stanowiska)
[opublikował(a): Jolanta Mikuła dnia 2011-05-09 19:24:13, dokument aktualny]


Strukturę organizacyjną Urzędu Gminy przedstawia załączony  .


KIEROWNICTWO URZĘDU

Henryk Wróbel- Wójt - Kierownik Urzędu
Irena Weber - Zastępca Wójta
Kornelia Lauer-Konecka - Sekretarz Gminy
Barbara Buchta - Skarbnik Gminy
Kierownicy Referatów

REFERATY i STANOWISKA

REFERAT ORGANIZACYJNY
Kierownik Referatu - Jolanta Mikuła

Inspektorzy :
- Gizela Patrzek - Sekretariat , biuro Rady Gminy
- Krystyna Śmiarowska - ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opieka zdrowotna
- Dominika Jonek - język niemiecki jako język pomocniczy w Urzędzie Gminy, współpraca z gminami partnerskimi, pozyskiwanie środków unijnych


REFERAT BUDŻETU i FINASÓW
Kierownik Referatu - Skarbnik Gminy - Barbara Buchta
Zastępca Gł. Księgowego - Łucja Kraczkowska
Inspektorzy:
- Martyna Kałuża - Księgowość
- Monika Fabian - Księgowość
- Katarzyna Wieczorek - Księgowość
- Maria Rippel - podatek VAT, ewidencja środków trwałych,
- Ewa Maziarska - księgowość
- Robert Młynek - podatki: od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych (BorkI, Czarnowąsy, Krzanowice, Świerkle)
- Teresa Kulig - podatki: od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych (Kup , Chróścice) i od osób prawnych.
- Rita Lazik - podatki: od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych (Brzezie, Dobrzeń Mały, Dobrzeń Wielki) i podatek od środków transportowych,
- Ewelina Ledwolorz - księgowość, płatności faktur i rachunków
- Gizela Jendryca - kasa, archiwum Urzędu Gminy

REFERAT BUDOWNICTWA i GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Kierownik Referatu - Stefan Warzecha

Inspektorzy :
- Krystiana Sośnik - zagospodarowanie przestrzenne,gospodarka mieszkaniowa,
ewidencja budynków nowo rozpoczynanych i oddawanych do użytku, ewidencja zabytków, gospodarka komunalna i mieszkaniowa
- Teresa Brzuchowska: ewidencja i utrzymanie dróg, oświetlenie ulic, zajęcie pasa drogowego, uzgodnienie lokalizacji sieci przyłączy i zjazdów
- Rafał Parzonka - decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ,wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego,
- Stanisław Żebrowski - inwestycje wod- kan. centralne ogrzewanie,  gazowe
- Ryszard Karwasiecki - inspektor nadzoru robót w zakresie ogólno-budowlanym

REFERATGOSPODARKI GRUNTAMI  i MIENIA KOMUNALNEGO
Kierownik Referatu - Sabina Morela Mirecki

- Prowadzenie ewidencji  mienia komunalnego gminy, tworzenie zasobów gruntów gminnych na cele zabudowy, zarządzanie gruntami nierolniczymi stanowiącymi mienie gminne, prowadzenie operatu nazewnictwa ulic i palców oraz numeracji nieruchomości, ustalanie w drwodze wyceny biegłego cen za nabywanie i zbywane przez gminę, kierowanie wniosków do Wydziału ksiąg Wieczystych Sadu Rejonowego w Opolu o regulację stanu prawnego nieruchomości komunalnych. prowadzenie postępowań w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym, sprawy z zakresu rozgraniczeń i podziału nieruchomości.

młodszy referent - Ewa Siejka

REFERAT ROLNICTWA, MELIORACJI i OCHRONY ŚRODOWISKA
Kierownik Referatu - Czesław Sankowski

Inspektor - Irena Kokot
Inspektor - Marcin Włodarczyk

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Kierownik Referatu - Piotr Jonek

Inspektor - Joanna Kurtz
Inspektor - Izabela Długosz

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH i URZĄD STANU CYWILNEGO (USC)
Kierownik Referatu - Izabela Walos

Inspektorzy:
- Krystyna Sabasz - ewidencja ludności, stały rejestr wyborców
- Cezary Kowalczyk - ewidencja ludności
- Robert Sadowski - obrona cywilna, sprawy wojskowe
- Beata Ścigała- (Zastępca Kierownika USC) dowody tożsamości

Samodzielne stanowiska:

- Audytor wewnętrzny - Jacek Frister

- Informatyk - Izabela Kołodziej


Organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy, jak również zakres działania i kompetencji kierownictwa Urzedu i poszczególnych referatów określa Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy.doc.docorazRegulamin Organizacyjny - zmiana 2009.doc

Schemat organizacyjny UG- 2009.doc

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 4923  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 24731

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58