Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
(DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA / Ewidencja działalności gospodarczej)
[opublikował(a): Jolanta Mikuła dnia 2011-05-11 12:40:30, dokument aktualny]


 Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej

Przedsiębiorca dokonuje zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia 

Wykreślenie wpisu może nastąpić również z urzędu w następujących przypadkach: 
- dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną, 
- wpis dotyczy działalności nieobjętej przepisami ustawy, 
- prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej objętej wpisem, 
- nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, 
- wpisu dokonano z naruszeniem prawa lub gdy dowody przedstawione w sprawie okazały się fałszywe, 
- wpis zawiera dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. 
 
Miejsce składania wniosku:
Osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do   w/w wniosku oryginał dokumentu wraz z opłata skarbową w wysokości 17 zł, pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej
Za pośrednictwem poczty listem poleconym (własnoręczność podpis na wniosku  poświadczona notarialnie)
Dokumenty składamy w pokoju nr 111

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie po złożeniu wniosku o zaprzestaniu działalności gospodarczej, a w sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
  
Podstawa prawna:
Art.7d – 7g ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r, Nr 101, poz. 1178 z późn. zm. poz. 1095 z póżn. zm.) 
 
Druki do pobrania:

Instrukcja wypełnienia EDG -1.pdf  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 659  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58