Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
OGŁOSZENIA / Obwieszczenia Wójta

Wybierz podstronę:
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 września 2011 roku
  więcej >>


 • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 sierpnia 2011 roku
  więcej >>


 • Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  więcej >>


 • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 lipca 2011 roku
  więcej >>


 • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 lipca 2011 roku
  więcej >>


 • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2011 roku
  więcej >>


 • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2011 roku
  więcej >>


 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 maja 2011r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Brzezie
  więcej >>


 • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 kwietnia 2011 roku
  więcej >>


 • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 kwietnia 2011 roku
  więcej >>


 • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 kwietnia 2011 roku
  więcej >>


 • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  więcej >>


 • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  więcej >>


 • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  więcej >>


 • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  więcej >>


 • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  więcej >>


 • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  więcej >>


 • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  więcej >>


 • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  więcej >>


 • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 czerwca 2010 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej obrębu Krzanowice
  więcej >>


 • Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w Chróścicach
  więcej >>


 • OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Dobrzeń Mały, Brzezie i Borki oraz terenów użytków rolnych we wsi Dobrzeń Wielki i Dobrzeń Mały
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budowy drogi użytku publicznego w Chróścicach, od drogi wojewódzkiej nr 457 do granicy gminy Dobrzeń Wielki
  więcej >>


 • OBWIESZCZENIE WÓTJA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzanowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania wsi Czarnowąsy
  więcej >>


 • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rolniczej zabudowy produkcyjnej w Świerklach
  więcej >>


 • Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki
  więcej >>


 • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki
  więcej >>


 • Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki
  więcej >>


 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2010 roku
  więcej >>


 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym udzielono pomocy publicznej w roku 2010
  więcej >>


 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2009
  więcej >>


 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2009r
  więcej >>


 • Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
  więcej >>


 • Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.
  więcej >>


 • Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.
  więcej >>
Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58