Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 czerwca 2010 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej obrębu Krzanowice
(OGŁOSZENIA / Obwieszczenia Wójta)
[opublikował(a): Marcin Włodarczyk dnia 2010-06-17 10:46:04, dokument aktualny]


Dobrzeń Wielki, dn. 17 czerwca 2010 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej obrębu Krzanowice
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Dobrzeniu Wielkim uchwały nr XLV/343/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej obrębu Krzanowice.
Granicą opracowania objęta jest część południowa obrębu Krzanowice od terenów zabudowy wsi do granicy gminy, zawierająca obwodnicę miasta Opola.
Wnioski do planu należy składać na piśmie w terminie do dnia 9 lipca 2010  r.,na adres: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki. Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r.) zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww projektu planu.
Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi należy składać do dnia 9 lipca 2010 r.:
1.    na piśmie na adres:Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki,
2.    drogą elektroniczną, na adres: ug@dobrzenwielki.pl;
3.    osobiście do protokołu w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki.
Organem właściwym do rozparzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Dobrzeń Wielki.
 
 
 
Wójt Gminy Dobrzeń Wielki
  

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rafał Parzonka
Data wytworzenia: 17-06-2010


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 696
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58