Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2009r
(OGŁOSZENIA / Obwieszczenia Wójta)
[opublikował(a): Izabela Kołodziej dnia 2010-05-31 08:29:00, dokument aktualny]


 

INFORMACJA
 
 
             Wójt Gminy Dobrzeń Wielki działając na podstawie art. 37 oraz art. 38 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Ustawa o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2009.
 
 
 1. Blacha Krystian i Irena – umorzono zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w kwocie 706,80 zł  – z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 2. Fabio sp. z o. o. - umorzono w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zaległość w podatku od nieruchomości w kwocie 7.300,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 146,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 3. Gabriel Tomasz – umorzono zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w kwocie 681,00 zł – z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 4. Galwic Alfred, Warzecha Waldemar – umorzono zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w kwocie 688,40 zł wraz z odsetkami w kwocie 194,00 zł – z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 5. Hortus sp. z o. o . - umorzono w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zaległość w podatku od nieruchomości w kwocie 6.255,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 189,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 6. Jakubik Antoni - umorzono zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w kwocie 789,00 zł – z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 7. Janik Ireneusz i Danuta - umorzono zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w kwocie 5.532,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 66,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 8. Kałamarz Elżbieta - umorzono zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w kwocie 860,00 zł – z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 9. Kaniuth Henryk i Brygida - umorzono zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w kwocie 932,00 zł – z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 10. Kasperek Rafał - umorzono zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w kwocie 621,00 zł – z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 11. Krygiel Zbigniew i Urszula - umorzono zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w kwocie 660,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 79,00 zł – z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 12. Nowakowicz Zbigniew - umorzono w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zaległość w podatku od nieruchomości w kwocie 18.141,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 273,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 13. Polok Edyta i Franciszek – umorzono zaległość w podatku od nieruchomości w kwocie 15.174,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 14. Roj Krzysztof i Renata – umorzono zaległość w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w kwocie 670,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 15. Schwiertz Rudolf i Róża - umorzono zaległość w podatku od nieruchomości w kwocie 1.723,00 zł wraz odsetkami w kwocie 10,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 16. Słowik Erwin i Bronisława - umorzono zaległość w podatku od nieruchomości w kwocie 7.669,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 234,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 17. Wojtera Teresa, Kołodziej Krzysztof, Kołodziej Iwona - umorzono zaległość w podatku od nieruchomości w kwocie 3.598,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 18. Wójcik Ryszard - umorzono zaległość w podatku od nieruchomości w kwocie 2.842,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 19. Wrzeciono Norbert i Renata - umorzono zaległość w podatku rolnym w kwocie 554,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 20. LZS TOR Dobrzeń Wielki – umorzono zaległość w podatku transportowym w kwocie 870,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 32,90 zł – ze względu na społeczny charakter zrzeszenia sportowego i ważny interes publiczny;
 21. LZS Victoria Chróścice – umorzono zaległość w podatku transportowym w kwocie 1.300,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 68,90 zł – ze względu na społeczny charakter zrzeszenia sportowego i ważny interes publiczny;
 22. Gruszka Bogusław - umorzono zaległość w podatku transportowym w kwocie 8.041,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.153,20 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 23. Józef Kisling - umorzono zaległość w podatku transportowym w kwocie 990,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 7,50 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 24. Jacek Pajdak - umorzono zaległość w podatku transportowym w kwocie 990,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 9,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 25. Świtała Paweł i Krystyna – odroczono termin płatności I raty podatku od środków transportowych za 2009 rok;
 26. Gruszka Bogusław – rozłożono na raty zaległości w podatku transportowym;
 
Podmiot udostępniający: UG Dobrzeń Wielki
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Robert Młynek
Data wytworzenia: 2010-05-31


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 994
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58