Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
OBWIESZCZENIE WÓTJA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzanowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
(OGŁOSZENIA / Obwieszczenia Wójta)
[opublikował(a): Izabela Kołodziej dnia 2009-06-10 13:15:58, dokument aktualny]


OBWIESZCZENIE
WÓTJA GMINY DOBRZEŃ WIELKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzanowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałami Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXVI/320/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. oraz XVIII/118/2008  z dnia 27 marca 2008 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzanowice zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzanowice, w dniach od 24 czerwca do 23 lipca 2009 roku w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44, w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 7.
Dyskusja publiczna
nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 czerwca 2009 r. siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 o godzinie 15.00, w pokoju nr 7.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2009 r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją prognozy oddziaływania na środowisko projektu ww planu, w terminie i miejscu podanym powyżej.  Wnioski i uwagi w trybie art. 39. ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.) do wyżej wymienionej dokumentacji  należy składać do 7 sierpnia 2009r.:
1. na piśmie na adres: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki,
2. drogą elektroniczną, na adres: ug@dobrzenwielki.pl;
3. osobiście do protokołu w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki w pokoju nr 7.
Organem właściwym do rozparzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Dobrzeń Wielki.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 634
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58