Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
(OGŁOSZENIA / Obwieszczenia Wójta)
[opublikował(a): Marcin Włodarczyk dnia 2009-05-27 14:36:36, dokument aktualny]


INFORMACJA

    

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki działając na podstawie art. 14 oraz art. 15  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – Ustawa o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości:

 a) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,

b) wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

w roku 2008. 

 1. Agata Drąg –  umorzono zaległości za lata 2006 – 2007 w podatku od nieruchomości w kwocie 3.772 zł wraz z odsetkami w kwocie 319,00 zł – z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 2. Anna Szmolke - umorzono I ratę podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za 2008 rok w kwocie 621,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 3. Krzysztof Weber – umorzono IV ratę podatku od nieruchomości za 2007 rok w kwocie 943,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 37,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 4. Edyta i Franciszek Polok – umorzono w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą I, II, III i IV ratę podatku od nieruchomości za 2008 rok w kwocie 19.783,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 5. Ryszard Wójcik - umorzono w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą I ratę podatku od nieruchomości za 2008 rok w kwocie 2.746,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 6. Linus Sabasz - umorzono I, III i IV ratę podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za 2008 rok w kwocie 698,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 7. Adrian Kampa - umorzono I ratę podatku transportowego za 2008 rok w kwocie 1.270,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 33,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 8. „Walwi” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Valor” Sp. z o. o. i Spółka, Spółka Jawna – umorzono ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą zaległości podatkowe w kwocie 35.354,30 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.554,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 9. Eugeniusz Gruszka – umorzono odsetki w kwocie 16.359,00 zł pod warunkiem uregulowania pozostałych zaległości podatkowych - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 10. Erwin i Bronisława Słowik - umorzono w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą I, II, III i IV ratę podatku od nieruchomości za 2008 rok w kwocie 3.782,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 146,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 11. Gminny Ośrodek Kultury umorzono zobowiązania podatkowe za 2006 i 2007 rok w kwocie 13.558,00 zł – ze względu na społeczny charakter instytucji i ważny interes publiczny; 
 12. Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego i Usług „HORTUS” Sp. z o. o – umorzono ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą podatek od nieruchomości za raty: XII / 2005, I i II / 2006, II ÷ IV / 2007 oraz II ÷ IV / 2008 w kwocie 17.611,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.160,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 13. LZS TOR Dobrzeń Wielki – umorzono zobowiązania podatkowe za 2006, 2007 oraz 2008 rok w kwocie 3.610,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 473,00 zł – ze względu na społeczny charakter zrzeszenia sportowego i ważny interes publiczny;
 14. LZS Victoria Chróścice – umorzono zobowiązania podatkowe za 2006 i 2007 rok w kwocie 3.610,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 472,00 zł – ze względu na społeczny charakter zrzeszenia sportowego i ważny interes publiczny;
 15. Violetta Skierska – umorzono zaległości podatkowe za lata 2002 – 2007 oraz I, II i III ratę 2008 roku w kwocie 944,90 zł wraz z odsetkami w kwocie 339,00 - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 16. Elżbieta, Andrzej i Maria Kałamarz - umorzono I, II, III i IV ratę podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za 2008 rok w kwocie 751,80 zł wraz z odsetkami w kwocie 24,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 17. Halama International Transporte & Spedition Sp. z o. o. – umorzono część  I i II raty w podatku transportowym za 2008 rok w kwocie 2.290,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 105,00 zł – ze względu na wycofanie środka transportowego z ruchu z powodu wypadku drogowego
 18. Mariusz Przybyłko - umorzono I i II  ratę podatku transportowego za 2008 rok w kwocie 3.160,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 169,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 19. Sabina i Norbert Moczko - umorzono II i III ratę podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za 2008 rok w kwocie 510,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 20. Ireneusz i Danuta Janik - umorzono w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą IV ratę podatku od nieruchomości za 2008 rok w kwocie 1.831,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 13,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 21. Rudolf i Róża Schwiertz - umorzono III i IV ratę podatku w podatku od nieruchomości za 2008 rok w kwocie 1.416,00 zł wraz odsetkami w kwocie 30,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 22. Dorota Woźnicka - umorzono zaległości w podatku od nieruchomości za raty: II i IV / 2005, I ÷ IV / 2006 oraz I ÷ IV / 2008 w kwocie 582,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 114,00 zł - z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika;
 23. FABIO Sp. z o. o. – odroczono termin płatności podatku, 
 24. Nowakowicz Zbigniew i Maria – przesunięto termin płatności III raty podatku za 2008 rok;
 25. Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup - odroczono termin płatności rat I-XI 2008 roku;
 26. Świtała Paweł i Krystyna – odroczono termin płatności I raty podatku od środków transportowych za 2008 rok;

 

W Ó J T       

inż. Ryszard Śnieżek

 

Podmiot udostępniający: Marcin Włodarczyk
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Robert Młynek
Data wytworzenia: 27-05-2009

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1879
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 2275

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58