Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budowy drogi użytku publicznego w Chróścicach, od drogi wojewódzkiej nr 457 do granicy gminy Dobrzeń Wielki
(OGŁOSZENIA / Obwieszczenia Wójta)
[opublikował(a): Jolanta Mikuła dnia 2009-01-23 10:09:24, dokument aktualny]


Dobrzeń Wielki, 20 stycznia 2009 r.
 
Obwieszczenie
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budowy drogi użytku publicznego w Chróścicach, od drogi wojewódzkiej nr 457 do granicy gminy Dobrzeń Wielki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki  nr XIII/93/2007 z dnia 27 września 2007 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budowy drogi użytku publicznego w Chróścicach, od drogi wojewódzkiej nr 457 do granicy gminy Dobrzeń Wielki zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budowy drogi użytku publicznego w Chróścicach, od drogi wojewódzkiej nr 457 do granicy gminy Dobrzeń Wielki, w dniach od 28 stycznia do 26 lutego 2009 roku w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44, w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 7.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 lutego 2009 r. siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 o godzinie 15.00,
w pokoju nr 7
.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2009 r.
 
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.) zawiadamiam omożliwości zapoznania się z dokumentacją projektu ww planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie i miejscu podanym powyżej.  Wnioski i uwagi w trybie art. 39. ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.)do wyżej wymienionej dokumentacji należy składać do dnia 16 mara 2009 r.:
  1. na piśmie na adres:Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki,
  2. drogą elektroniczną, na adres: ug@dobrzenwielki.pl;
  3. osobiście do protokołu w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki w pokoju nr 7.
Organem właściwym do rozparzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Dobrzeń Wielki.
 
 
Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

 

Podmiot udostępniający: Jolanta Mikuła
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Wróbel -Regioplan
Data wytworzenia: 2009.01.23


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 746
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58