Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 lipca 2011 roku
(OGŁOSZENIA / Obwieszczenia Wójta)
[opublikował(a): Marcin Włodarczyk dnia 2011-07-07 11:07:28, dokument aktualny]


OŚ.6220.2.2011
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 7 lipca 2011 roku.
 
 
            Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu szklarniowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie miejscowości Świerkle, w gminie Dobrzeń Wielki”.
 
1.     Postępowanie wszczęte jest na wniosek Pana Ryszarda Kowalczyk ECOPLAN ul. Szpitalna 3/9, 45-010 Opole działającego z pełnomocnictwa Grupy Producentów Owoców i Warzyw „Gospodarstwo ogrodnicze T. Mularski” Sp. z o.o. Różanki, ul. Gorzowska 2, 66-415 Kłodawa.
2.     Przed wydaniem decyzji przeprowadzone jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach której sporządzono raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.
3.     Przedmiotem decyzji jest określenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu szklarni wraz z obiektami towarzyszącymi w celu uprawy (produkcji) pomidorów szklarniowych. Powierzchnia zabudowy szklarni ok. 77,06 ha, powierzchnia zabudowy budynków ok. 4,30 ha, powierzchnia dróg, parkingów i placów manewrowych ok. 5,29 ha, placów nieutwardzonych ok. 7,62 ha, zbiorników retencyjnych wody brudnej i rowów ok. 14,93 ha, zieleń urządzona ok. 20,70 ha. Łączna powierzchnia całego kompleksu szklarni to ok. 129,9 ha.
4.     Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Dobrzeń Wielki, natomiast organami właściwymi do wydania uzgodnień są:
-      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu,
-      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu.
5.     Z niezbędną dokumentacją sprawy (wnioskiem, raportem oddziaływania na środowisko) można się zapoznać w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki w Referacie Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska w pok. nr 110 lub 109.
6.     Informuje się o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski składać można w formie pisemnej w terminie 21 dni tj. od dnia 8 lipca 2011 roku do dnia 28 lipca 2011 roku w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki w Referacie Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska w pok. nr 110 lub 109.
7.     Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dobrzeń Wielki.
 
Informacje o wniosku i raporcie umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, pok. 110.


 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Włodarczyk
Data wytworzenia: 07-07-2011


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 646
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58