Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 maja 2011r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Brzezie
(OGŁOSZENIA / Obwieszczenia Wójta)
[opublikował(a): Izabela Kołodziej dnia 2011-05-04 07:59:03, dokument aktualny]


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 2 maja 2011r.
 
w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
wsi Brzezie.
 
         Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), stosownie do § 14 ust. 1 i 4 Statutu sołectwa Brzezie, stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały nr XII/135/2003 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Dobrzeń Wielki (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2004r. Nr 9, poz.171)
 
Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zwołuje
w dniu 13 maja 2011r. o godz. 1800
 zebranie stałych mieszkańców
sołectwa Brzezie
w celu przeprowadzenia
wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
na lata 2011-2015.
 
Zebranie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Brzeziu.  
Do wzięcia udziału w zebraniu zaprasza się wszystkich stałych mieszkańców wsi Brzezie, którzy najpóźniej
w dniu 13 maja 2011r. ukończą 18 lat.
 
 
Proponowany porządek dzienny zebrania:
1.    Otwarcie zebrania i przedstawienie porządku obrad.
2.    Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3.    Sprawozdanie sołtysa z działalności w okresie minionej kadencji.
(dyskusja nad sprawozdaniem w czasie prac Komisji wyborczej: przygotowania kart wyborczych i liczenia głosów)
4.    Wyłonienie Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
5.    Wybory sołtysa
6.    Wybory Rady Sołeckiej.
7.    Dyskusja, w tym postulaty i wnioski mieszkańców.
 
 
                                                                                                       WÓJT
                                                                                               Henryk Wróbel
 

Podmiot udostępniający: UG Dobrzeń Wielki
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Kornelia Lauer-Konecka
Data wytworzenia: 2011-05-04


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 607
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58