Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenie nr 0050.1.6.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 marca 2011r. w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich.
(OGŁOSZENIA / Ogłoszenia)
[opublikował(a): Izabela Kołodziej dnia 2011-03-04 14:01:41, dokument aktualny]


Zarządzenie nr 0050.1.6.2011
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 4 marca 2011r.
 
w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich.
 
         Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami), stosownie do § 14 ust.1 i 4 Statutów sołectw, stanowiących załączniki do Uchwały nr XII/135/2003 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Dobrzeń Wielki (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2004r. Nr 9, poz.171)
 
Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zwołuje w niżej podanych terminach zebrania stałych mieszkańców poszczególnych sołectw w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na lata 2011-2015.
 
Do wzięcia udziału w zebraniach zaproszeni są wszyscy stali mieszkańcy sołectw, którzy najpóźniej w dniu odbywania się zebrania ukończą 18 lat.
 
TERMINY ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZYCH:
1.    Sołectwo Dobrzeń Mały           - 23 marca 2011r. o godz. 1800 w Sali OSP,
2.    Sołectwo Krzanowice              - 25 marca 2011r. o godz. 1800 w Sali Wiejskiej,
3.    Sołectwo Świerkle                   - 26 marca 2011r. o godz. 1800 w Sali Wiejskiej,
4.    Sołectwo Dobrzeń Wielki        - 30 marca 2011r. o godz. 1800 w Sali GOK.
 
Informacja o terminach zebrań zostanie podana do wiadomości mieszkańców poszczególnych sołectw w sposób zwyczajowo przyjęty w formie obwieszczeń, których wzory stanowią załączniki do niniejszego Zarządzenia.
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie www.bip.dobrzenwielki.pl.
 
                                                                                                     WÓJT
                                                                                               Henryk Wróbel
 
 
 

Podmiot udostępniający: UG Dobrzeń Wielki
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Kornelia Lauer-Konecka
Data wytworzenia: 2011-03-04


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 652
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58