Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
 
OGŁOSZENIA
Wybory
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
JEDNOSTKI
SPRAWY OBYWATELSKIE I URZAD STANU CYWILNEGO
DRUKI DO POBRANIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
REJESTRY PUBLICZNE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminny Program profilaktyki raka szyjki macicy
Kanały technologiczne
Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010
(AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
[opublikował(a): Izabela Kołodziej dnia 2014-11-28 12:11:58, dokument aktualny]


1. Uchwała Nr I/1/2006 z dnia 27.11.2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego rady Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr I-1-2006.doc
2. Uchwała Nr I/2/2006 z dnia 27.11.2006r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr I-2-2006.doc
3. Uchwała Nr I/3/2006 z dnia 27.11.2006. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Uchwała Nr I-3-2006.doc
4. Uchwała Nr I/4/2006 z dnia 27.11.2006r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr I-4-2006.doc
5. Uchwała Nr I/5/2006 z dnia 27.11.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2006 Uchwała Nr I-5-2006.doc
6. Uchwała Nr II/6/2006 z dnia 5.12.2006r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktu gry na automatach o niskich wygranych Uchwała Nr II-6-2006.doc
7. Uchwała Nr II/7/2006 z dnia 5.12.2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała Nr II-7-2006.doc
8. Uchwała Nr II/8/2006 z dnia 5.12.2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Uchwała Nr II-8-2006.pdf
9. Uchwała Nr III/9/2006 z dnia 28.12.2006r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr III-9-2006.pdf
10. Uchwała Nr III/10/2006 z dnia 28.12.2006r. w sprawie wyboru osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Związku Gmin "Dolna Mała Panew" z ramienia Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr III-10-2006.pdf
11. Uchwała Nr III/11/2006 z dnia 28.12.2006r. w sprawie wyboru przedstawiciela gminy Dobrzeń Wielki do Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego Uchwała Nr III-11-2006.pdf
12. Uchwała Nr III/12/2006 z dnia 28.12.2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2006 Uchwała Nr III-12-2006.pdf
13. Uchwała Nr III/13/2006 z dnia 28.12.2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki Uchwała Nr III-13-2006.pdf Załącznik do Uchwały Nr III-13-2006.pdf
14. Uchwała Nr III/14/2006 z dnia 28.12.2006r. w sprawie zmiany składów osobowych komisji Rady Gminy Dobrzen Wielki Uchwała Nr III-14-2006.pdf
15. Uchwała Nr IV/15/2007 z dnia 25.01.2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok Uchwała Nr IV-15-2007.pdf Załączniki do Uchwały Nr IV-15-2007.pdf
16. Uchwała Nr IV/16/2007 z dnia 25.01.2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Uchwała Nr IV-16-2007.pdf
17. Uchwała Nr IV/17/2007 z dnia 25.01.2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Uchwała Nr IV-17-2007.pdf
18. Uchwała Nr IV/18/2007 z dnia 25.01.2007r. w sprawie nabycia użytkowania wieczystego na rzecz gminy Uchwała Nr IV-18-2007.pdf
19. Uchwała Nr IV/19/2007 z dnia 25.01.2007r. w sprawie nabycia na własność gminy Uchwała Nr IV-19-2007.pdf
20. Uchwała Nr IV/20/2007 z dnia 25.01.2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała Nr IV-20-2007.pdf
21. Uchwała Nr IV/21/2007 z dnia 25.01.2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała Nr IV-21-2007.pdf
22. Uchwała Nr IV/22/2007 z dnia 25.01.2007r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktu gry na automatach o niskich wygranych Uchwała Nr IV-22-2007.pdf
23. Uchwała Nr IV/23/2007 z dnia 25.01.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2007 Uchwała Nr IV-23-2007.pdf
24. Uchwała Nr V/24/2007 z dnia 01.03.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2007 Uchwała Nr V-24-2007.pdf
25. Uchwała Nr V/25/2007 z dnia 01.03.2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzanowice Uchwała Nr V-25-2007.pdf Załącznik do Uchwały Nr V-25-2007.pdf
26. Uchwała nr VI/26/2007 z dnia 29.03.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2007 Uchwała Nr VI-26-2007.pdf
27. Uchwała nr VI/27/2007 z dnia 29.03.2007r. w sprawie nabycia na własność gminy Uchwała Nr VI-27-2007.pdf
28. Uchwała nr VI/28/2007 z dnia 29.03.2007r. w sprawie nabycia na własność gminy Uchwała Nr VI-28-2007.pdf
29. Uchwała nr VI/29/2007 z dnia 29.03.2007r. w sprawie nabycia użytkowania wieczystego na rzecz gminy Uchwała nr VI-29-2007.pdf
30. Uchwała nr VI/30/2007 z dnia 29.03.2007r. w sprawie uchylenia uchwały Uchwała Nr VI-30-2007.pdf
31. Uchwała nr VI/31/2007 z dnia 29.03.2007r. w sprawie przyjęcia pomnika na własność gminy Uchwała Nr VI-31-2007.pdf
32. Uchwała nr VI/32/2007 z dnia 29.03.2007r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, przyznania zwolnień od realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr VI-32-2007.pdf
33. Uchwała nr VI/33/2007 z dnia 29.03.2007r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych Uchwała Nr VI-33-2007.pdf
34. Uchwała nr VI/34/2007 z dnia 29.03.2007r. w sprawie likwidacji jednostki gminnej noszącej nazwę Stołówka Międzyszkolna w Dobrzeniu Wielkim Uchwała Nr VI-34-2007.pdf
35. Uchwała nr VI/35/2007 z dnia 29.03.2007r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek działających w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr VI-35-2007.pdf
36. Uchwała nr VI/36/2007 z dnia 29.03.2007r. w sprawie zadan finansowania dojazdów uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez gminę Uchwała Nr VI-36-2007.pdf
37. Uchwała nr VII/37/2007 z dnia 12.04.2007r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Uchwała Nr VII-37-2007.pdf
38. Uchwała nr VII/38/2007 z dnia 12.04.2007r. w sprawie upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2007 Uchwała Nr VII-38-2007.pdf
39. Uchwała nr VII/39/2007 z dnia 12.04.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2007 Uchwała Nr VII-39-2007.pdf
40. Uchwała nr VII/40/2007 z dnia 12.04.2007r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała Nr VII-40-2007.pdf
41. Uchwała nr VII/41/2007 z dnia 12.04.2007r. w sprawie zmiany składów osobowych komisji Rady Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr VII-41-2007.pdf    
42. Uchwała nr VIII/42/2007 z dnia 26.04.2007r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za działalność związaną z wykonaniem budżetu gminy w roku 2006 Uchwała nr VIII-42-2007.pdf
43. Uchwała nr VIII/43/2007 z dnia 26.04.2007r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 Uchwała Nr VIII-43-2007.pdf
44. Uchwała nr VIII/44/2007 z dnia 26.04.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżeie gminy na rok 2007 Uchwała Nr VIII-44-2007.pdf
45. Uchwała nr VIII/45/2007 z dnia 26.04.2007r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr VIII-45-2007.pdf
46. Uchwała nr VIII/46/2007 z dnia 26.04.2007r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr VIII-46-2007.pdf
47. Uchwała nr VIII/47/2007 z dnia 26.04.2007r. w sprawie nabycia nieruchomosci na własność gminy Uchwała Nr VIII-47-2007.pdf
48. Uchwała nr VIII/48/2007 z dnia 26.04.2007r. w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Uchwała Nr VIII-48-2007.pdf
49. Uchwała nr VIII/49/2007 z dnia 26.04.2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała Nr VIII-49-2007.pdf
50. Uchwała nr VIII/50/2007 z dnia 26.04.2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała Nr VIII--50-2007.pdf
51. Uchwała nr VIII/51/2007 z dnia 26.04.2007r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktu gry na automatach o niskich wygranych Uchwała Nr VIII-51-2007.pdf
52. Uchwała nr IX/52/2007 z dnia 31.05.2007r. w sprawie dokonania budżecie gminy na rok 2007 Uchwała Nr IX-52-2007.pdf
53. Uchwała nr IX/53/2007 z dnia 31.05.2007r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych Uchwała nr IX-53-2007.pdf Załącznik do uchwały nr IX-53-2007.pdf
54.  Uchwała nr IX/54/2007 z dnia 31.05.2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała Nr IX-54-2007.pdf Załącznik do Uchwały Nr IX-54-2007.pdf
55.  Uchwała nr IX/55/2007 z dnia 31.05.2007r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania Uchwała Nr IX-55-2007.pdf
56.  Uchwała nr IX/56/2007 z dnia 31.05.2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, przyznania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiary zajęć innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola) gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr IX-56-2007.pdf
57.  Uchwała nr IX/57/2007 z dnia 31.05.2007r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr IX-57-2007.pdf
58.  Uchwała nr IX/58/2007 z dnia 31.05.2007r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2006 Uchwała Nr IX-58-2007.pdf
59. Uchwała nr X/59/2007 z dnia 19.07.2007r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki Uchwała nr X-59-2007.pdf
60. Uchwała nr X/60/2007 z dnia 19.07.2007r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usługowych wsi Krzanowice Uchwała nr X-60-2007.pdf
61. Uchwała nr X/61/2007 z dnia 19.07.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2007 Uchwała nr X-61-2007.pdf
62. Uchwała nr X/62/2007 z dnia 19.07.2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki Uchwała nr X-62-2007.pdf
63. Uchwała nr X/63/2007 z dnia 19.07.2007r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr X-63-2007.pdf
64. Uchwała nr X/64/2007 z dnia 19.07.2007r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr X-64-2007.pdf
65. Uchwała nr X/65/2007 z dnia 19.07.2007r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr X-65-2007.pdf
66.Uchwała nr X/66/2007 z dnia 19.07.2007r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr X-66-2007.pdf
67. Uchwała nr X/67/2007 z dnia 19.07.2007r. w sprawie zamiany gruntów Uchwała nr X-67-2007.pdf
68. Uchwała nr X/68/2007 z dnia 19.07.2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała nr X-68-2007.pdf
69. Uchwała nr X/69/2007 z dnia 19.07.2007r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr X-69-2007.pdf
70.Uchwała nr X/70/2007 z dnia 19.07.2007r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki przedszkoli Uchwała nr X-70-2007.pdf
71. Uchwała nr X/71/2007 z dnia 19.07.2007r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charaktarze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr X-71-2007.pdf
72. Uchwała nr X/72/2007 z dnia 19.07.2007r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr X-72-2007.pdf
73.  Uchwała nr X/73/2007 z dnia 19.07.2007r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr X-73-2007.pdf
74.  Uchwała nr X/74/2007 z dnia 19.07.2007r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr X-74-2007.pdf
75.  Uchwała nr X/75/2007 z dnia 19.07.2007r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2008-2011 Uchwała nr X-75-2007.pdf
76.  Uchwała nr X/76/2007 z dnia 19.07.2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr X-76-2007.pdf
77. Uchwała nr XI/77/2007 z dnia 30.08.2007r. w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki" Uchwała nr XI-77-2007.pdf
78. Uchwała nr XI/78/2007 z dnia 30.08.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2007 Uchwała nr XI-78-2007.pdf
79. Uchwała nr XI/79/2007 z dnia 30.08.2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Uchwała nr XI-79-2007.pdf
80. Uchwała nr XI/80/2007 z dnia 30.08.2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowącej własność gminy Uchwała nr XI-80-2007.pdf
81. Uchwała nr XI/81/2007 z dnia 30.08.2007r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XI-81-2007.pdf
82. Uchwała nr XI/82/2007 z dnia 30.08.2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowącej własność gminy Uchwała nr XI-82-2007.pdf
83. Uchwała nr XI/83/2007 z dnia 30.08.2007r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktu gry na automatach o niskich wygranych Uchwała nr XI-83-2007.pdf
84. Uchwała nr XI/84/2007 z dnia 30.08.2007r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktu gry na automatach o niskich wygranych Uchwała nr XI-84-2007.pdf
85. Uchwała nr XI/85/2007 z dnia 30.08.2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XI-85-2007.pdf
86. Uchwała nr XII/86/2007 z dnia 13.09.2007r. w sprawie utworzenia dodatkowych, odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 Uchwała nr XII-86-2007.pdf
87. Uchwała nr XIII/87/2007 z dnia 27.09.2007r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Gminy Dobrzen Wielki Ireny Weber Uchwała nr XIII-87-2007.pdf
88. Uchwała nr XIII/88/2007 z dnia 27.09.2007r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Opole w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Uchwała nr XIII-88-2007.pdf
89. Uchwała nr XIII/89/2007 z dnia 27.09.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2007 Uchwała nr XIII-89-2007.pdf
90. Uchwała nr XIII/90/2007 z dnia 27.09.2007r. w sprawie warunków i sposobu przyznawania świadczenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki Uchwała nr XIII-90-2007.pdf
91. Uchwała nr XIII/91/2007 z dnia 27.09.2007r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XIII-91-2007.pdf
92. Uchwała nr XIII/92/2007 z dnia 27.09.2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała nr XIII-92-2007.pdf
93. Uchwała nr XIII/93/2007 z dnia 27.09.2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budowy drogi użytku publicznego w Chróścicach, od drogi wojewódzkiej nr 457 do granicy gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XIII-93-2007.pdf
94. Uchwała nr XIV/94/2007 z dnia 25.10.2007r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opolu na kadencję w latach 2008-2011 Uchwała nr XIV-94-2007.pdf
95. Uchwała nr XIV/95/2007 z dnia 25.10.2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w Chróścicach Uchwała nr XIV-95-2007.pdf
96. Uchwała nr XIV/96/2007 z dnia 25.10.2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolniczej zabudowy produkcyjnej we wsi Świerkle wraz z terenami infrastruktury towarzyszącej Uchwała nr XIV-96-2007.pdf
97. Uchwała nr XIV/97/2007 z dnia 25.10.2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego  programu opieki nad zabytkami Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2007-2010 Uchwała nr XIV-97-2007.pdf
98. Uchwała nr XIV/98/2007 z dnia 25.10.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2007 Uchwała nr XIV-98-2007.pdf
99. Uchwała nr XIV/99/2007 z dnia 25.10.2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała nr XIV-99-2007.pdf
100. Uchwała nr XIV/100/2007 z dnia 25.10.2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XIV-100-2007.pdf
101. Uchwała nr XIV/101/2007 z dnia 25.10.2007r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktu gry na automatach o niskich wygranych Uchwała nr XIV-101-2007.pdf
102. Uchwała nr XV/102/2007 z dnia 29.11.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2007 Uchwała nr XV-102-2007.pdf
103. Uchwała nr XV/103/2007 z dnia 29.11.2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008 Uchwała nr XV-103-2007.pdf
104. Uchwała nr XV/104/2007 z dnia 29.11.2007r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2007r. Uchwała nr XV-104-2007.pdf
105. Uchwała nr XV/105/2007 z dnia 29.11.2007r. w spraiwe rozliczenia i kontroli zadań zleconych organizacjom pozarządowym niezaliczanym do sektora finansów publicznych Uchwała nr XV-105-2007.pdf
106. Uchwała nr XV/106/2007 z dnia 29.11.2007r. w sprawie ustalenia regulaminu okreslającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wyplacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiqgnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkolach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2008 Uchwała nr XV-106-2007.pdf
107. Uchwała nr XV/107/2007 z dnia 29.11.2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała nr XV-107-2007.pdf
108. Uchwała nr XV/108/2007 z dnia 29.11.2007r. w sprawie złożenia oświadczeń lustracyjnych przez Sekretarza i Skarbnika Gminy Uchwała nr XV-108-2007.pdf
109. Uchwała nr XV/109/2007 z dnia 29.11.2007r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktu gry na automatach o niskich wygranych Uchwała nr XV-109-2007.pdf
110. Uchwała nr XVI/110/2007 z dnia 27.12.2007r. w spawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2007 Uchwała nr XVI-110-2007.pdf
111. Uchwała nr XVI/111/2007 z dnia 27.12.2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok Uchwała nr XVI-111-2007.pdf
112. Uchwała nr XVI/112/2007 z dnia 27.12.2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała nr XVI-112-2007.pdf
113. Uchwała nr XVII/113/2008 z dnia 14.02.2008r. w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników niektórych gminnych jednostek organizacyjnych oraz ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania Uchwała nr XVII-113-2008.pdf
114. Uchwała nr XVII/114/2008 z dnia 14.02.2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008 Uchwała nr XVII-114-2008.pdf
115. Uchwała nr XVII/115/2008 z dnia 14.02.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Uchwała nr XVII-115-2008.pdf
116. Uchwała nr XVII/116/2008 z dnia 14.02.2008r. w sprawie zmiany składów osobowych komisji Rady Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XVII-116-2008.pdf
117. Uchwała nr XVII/117/2008 z dnia 14.02.2008r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktu gry na automatach o niskich wygranych Uchwała nr XVII-117-2008.pdf
118. Uchwała nr XVIII/118/2008 z dnia 27.03.2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/320/2006 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzanowice Uchwała nr XVIII-118-2008.pdf
119. Uchwała nr XVIII/119/2008 z dnia 27.03.2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Uchwała nr XVIII-119-2008.pdf
120. Uchwała nr XVIII/120/2008 z dnia 27.03.2008r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Uchwała nr XVIII-120-2008.pdf
121. Uchwała nr XVIII/121/2008 z dnia 27.03.2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008 Uchwała nr XVIII-121-2008.pdf
122. Uchwała nr XVIII/122/2008 z dnia 27.03.2008r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki Uchwała nr XVIII-122-2008.pdf
123. Uchwała nr XVIII/123/2008 z dnia 27.03.2008r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania Uchwała nr XVIII-123-2008.pdf
124. Uchwała nr XVIII/124/2008 z dnia 27.03.2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet przysługujących radnym Uchwała nr XVIII-124-2008.pdf
125. Uchwała nr XIX/125/2008 z dnia 24.04.2008r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za działalność związaną z wykonaniem budżetu gminy w roku 2007 Uchwała nr XIX-125-2008.pdf
126. Uchwała nr XIX/126/2008 z dnia 24.04.2008r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 Uchwała nr XIX-126-2008.pdf
127. Uchwała nr XIX/127/2008 z dnia 24.04.2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008 Uchwała nr XIX-127-2008.pdf
128. Uchwała nr XIX/128/2008 z dnia 24.04.2008r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Uchwała nr XIX-128-2008.pdf
129. Uchwała nr XIX/129/2008 z dnia 24.04.2008r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Uchwała nr XIX-129-2008.pdf
130. Uchwała nr XX/130/2008 z dnia 29.05.2008r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2007 Uchwała nr XX-130-2008.pdf
131. Uchwała nr XX/131/2008 z dnia 29.05.2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008 Uchwała nr XX-131-2008.pdf
132. Uchwała nr XX/132/2008 z dnia 29.05.2008r. w sprawie zmiany nazwy szkoły Uchwała nr XX-132-2008.pdf
133. Uchwała nr XX/133/2008 z dnia 29.05.2008r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim Uchwała nr XX-133-2008.pdf
134. Uchwała nr XX/134/2008 z dnia 29.05.2008r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XX-134-2008.pdf
135. Uchwała nr XX/135/2008 z dnia 29.05.2008r. w sprawie uchylenia uchwały i wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej Uchwała nr XX-135-2008.pdf
136. Uchwała nr XX/136/2008 z dnia 29.05.2008r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktu gry na automatach o niskich wygranych Uchwała nr XX-136-2008.pdf
137. Uchwała nr XX/137/2008 z dnia 29.05.2008r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XX-137-2008.pdf
138. Uchwała nr XXI/138/2008 z dnia 03.07.2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008 Uchwała nr XXI-138-2008.pdf
139. Uchwała nr XXI/139/2008 z dnia 03.07.2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego Uchwała nr XXI-139-2008.pdf
140. Uchwała nr XXI/140/2008 z dnia 03.07.2008r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXI-140-2008.pdf
141. Uchwała nr XXI/141/2008 z dnia 03.07.2008r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXI-141-2008.pdf
142. Uchwała nr XXI/142/2008 z dnia 03.07.2008r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXI-142-2008.pdf
143. Uchwała nr XXI/143/2008 z dnia 03.07.2008r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników oraz uzgodnienia wartości jednego punktu Uchwała nr XXI-143-2008.pdf
144. Uchwała nr XXI/144/2008 z dnia 03.07.2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Dobrzeń Wielki do realizacji projektu w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Uchwała nr XXI-144-2008.pdf
145. Uchwała nr XXI/145/2008 z dnia 03.07.2008r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktów gry na automatach o nieskich wygranych Uchwała nr XXI-145-2008.pdf
146. Uchwała nr XXII/146/2008 z dnia 17.07.2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008 Uchwała nr XXII-146-2008.pdf
147. Uchwała nr XXIII/147/2008 z dnia 04.09.2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008 Uchwała nr XXIII-147-2008.pdf
148. Uchwała nr XXIII/148/2008 z dnia 04.09.2008r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletnim programie inwestycyjnym Uchwała nr XXIII-148-2008.pdf
149. Uchwała nr XXIII/149/2008 z dnia 04.09.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego umowy dotacji Uchwała nr XXIII-149-2008.pdf
150. Uchwała nr XXIII/150/2008 z dnia 04.09.2008r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Uchwała nr XXIII-150-2008.pdf
151. Uchwała nr XXIII/151/2008 z dnia 04.09.2008r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXIII-151-2008.pdf
152. Uchwała nr XXIII/152/2008 z dnia 04.09.2008r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów Uchwała nr XXIII-152-2008.pdf
153. Uchwała nr XXIII/153/2008 z dnia 04.09.2008r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXIII-153-2008.pdf
154. Uchwała nr XXIII/154/2008 z dnia 04.09.2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała nr XXIII-154-2008.pdf
155. Uchwała nr XXIII/155/2008 z dnia 04.09.2008r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktu gry na automatach o niskich wygranych Uchwała nr XXIII-155-2008.pdf
156. Uchwała nr XXIII/156/2008 z dnia 04.09.2008r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktu gry na automatach o niskich wygranych Uchwała nr XXIII-156-2008.pdf
157. Uchwała nr XXIV/157/2008 z dnia 26.09.2008r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup Uchwała nr XXIV-157-2008.pdf
158. Uchwała nr XXIV/158/2008 z dnia 26.09.2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008 Uchwała nr XXIV-158-2008.pdf
159. Uchwała nr XXIV/159/2008 z dnia 26.09.2008r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych Uchwała nr XXIV-159-2008.pdf
160.  Uchwała nr XXIV/160/2008 z dnia 26.09.2008r  w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktów gry na automatach o nieskich wygranych Uchwała nr XXIV-160-2008.pdf
161. Uchwała nr XXIV/161/2008 z dnia 26.09.2008r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Uchwała nr XXIV-161-2008.pdf
162. Uchwała nr XXIV/162/2008 z dnia 26.09.2008r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletnim programie inwestycyjnym Uchwała nr XXIV-162-2008.pdf
163. Uchwała nr XXV/163/2008 z dnia 30.10.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie języka pomocniczego Uchwała nr XXV-163-2008.pdf
164. Uchwała nr XXV/164/2008 z dnia 30.10.2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu zyta dla celów wymiaru podatku rolnego Uchwała nr XXV-164-2008.pdf
165. Uchwała nr XXV/165/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009 Uchwała nr XXV-165-2008.pdf
166. Uchwała nr XXV/166/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała nr XXV-166-2008.pdf
167. Uchwała nr XXV/167/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008 Uchwała nr XXV-167-2008.pdf
168. Uchwała nr XXV/168/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotnicznych straży pożarnych za udział w działaniu ratownicznym lub szkoleniu Uchwała nr XXV-168-2008.pdf
169.Uchwała nr XXV/169/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała nr XXV-169-2008.pdf
170. Uchwała nr XXV/170/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała nr XXV-170-2008.pdf
171. Uchwała nr XXV/171/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXV-171-2008.pdf
172. Uchwała nr XXV/172/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXV-172-2008.pdf
173. Uchwała nr XXV/173/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXV-173-0008.pdf
174. Uchwała nr XXV/174/2008 z dnia 30.10.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Dobrzeń Wielki" Uchwała nr XXV-174-2008.pdf
175.  Uchwała nr XXV/175/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXV-175-2008.pdf
176.  Uchwała nr XXV/176/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXV-176-2008.pdf
177.  Uchwała nr XXV/177/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXV-177-2008.pdf
178. Uchwała nr XXV/178/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXV-178-2008.pdf
179.  Uchwała nr XXV/179/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXV-179-2008.pdf
180.  Uchwała nr XXV/180/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXV-180-2008.pdf
181.  Uchwała nr XXV/181/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXV-181-2008.pdf
182.  Uchwała nr XXV/182/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie zmiany uchwały o wieloletnim programie inwestycyjnym Uchwała nr XXV-182-2008.pdf
183. Uchwała nr XXVI/183/2008 z dnia 20.11.2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego Uchwała nr XXVI-183-2008.pdf
184. Uchwała nr XXVII/184/2008 z dnia 27.11.2008 w sprawie złożenia wniosku o wpisanie gminy do Rejestru gmin, na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości Uchwała nr XXVII-184-2008.pdf
185. Uchwała nr XXVII/185/2008 z dnia 27.11.2008 w sprawie ustalenia dodatkowej, tradycyjnej nazwy w języku niemieckim dla miejscowości Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXVII-185-2008.pdf
186. Uchwała nr XXVII/186/2008 z dnia 27.11.2008 w sprawie ustalenia dodatkowej, tradycyjnej nazwy w języku niemieckim dla miejscowości Czarnowąsy Uchwała nr XXVII-186-2008.pdf
187. Uchwała nr XXVII/187/2008 z dnia 27.11.2008 w sprawie ustalenia dodatkowej, tradycyjnej nazwy w języku niemieckim dla miejscowości Brzezie Uchwała nr XXVII-187-2008.pdf
188. Uchwała nr XXVII/188/2008 z dnia 27.11.2008 w sprawie ustalenia dodatkowej, tradycyjnej nazwy w języku niemieckim dla miejscowości Krzanowice Uchwała nr XXVII-188-2008.pdf
189. Uchwała nr XXVII/189/2008 z dnia 27.11.2008 w sprawie ustalenia dodatkowej, tradycyjnej nazwy w języku niemieckim dla miejscowości Świerkle Uchwała nr XXVII-189-2008.pdf
190. Uchwała nr XXVII/190/2008 z dnia 27.11.2008 w sprawie ustalenia dodatkowej, tradycyjnej nazwy w języku niemieckim dla miejscowości Chróścice Uchwała nr XXVII-190-2008.pdf
191. Uchwała nr XXVII/191/2008 z dnia 27.11.2008 w sprawie ustalenia dodatkowej, tradycyjnej nazwy w języku niemieckim dla miejscowości Borki Uchwała nr XXVII-191-2008.pdf
192. Uchwała nr XXVII/192/2008 z dnia 27.11.2008 w sprawie ustalenia dodatkowej, tradycyjnej nazwy w języku niemieckim dla miejscowości Kup Uchwała nr XXVII-192-2008.pdf
193. Uchwała nr XXVII/193/2008 z dnia 27.11.2008 w sprawie ustalenia dodatkowej, tradycyjnej nazwy w języku niemieckim dla miejscowości Dobrzeń Mały Uchwała nr XXVII-193-2008.pdf
194. Uchwała nr XXVII/194/2008 z dnia 27.11.2008 w sprawie ustalenia regulaminu okreslającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wyplacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiqgnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkolach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2009 Uchwała nr XXVII-194-2008.pdf
195. Uchwała nr XXVII/195/2008z dnia 27.11.2008  w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXVII-195-2008.pdf
196. Uchwała nr XXVII/196/2008z dnia 27.11.2008  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008 Uchwała nr XXVII-196-2008.pdf
197. Uchwała nr XXVII/197/2008z dnia 27.11.2008  w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Uchwała nr XXVII-197-2008.pdf
198. Uchwała nr XXVII/198/2008z dnia 27.11.2008  w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXVII-198-2008.pdf

199. Uchwała nr XXVIII/199/2008 z dnia 22.12.2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok Uchwała nr XXVIII-199-2008.pdf
200. Uchwała nr XXVIII/200/2008 z dnia 22.12.2008 w sprawie określenia zasad refundacji kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości zabudowanych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXVIII-200-2008.pdf WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.doc
201.Uchwała nr XXVIII/201/2008 z dnia 22.12.2008 w sprawie określenia zasad refundacji kosztów modernizacji ogrzewania na proekologiczne lub budowy proekologicznego ogrzewania Uchwała nr XXVIII-201-2008.pdf WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW MODERNIZACJI-BUDOWY PROEKOLOGICZNEGO OGRZEWANIA.doc
202. Uchwała nr XXVIII/202/2008 z dnia 22.12.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008 Uchwała nr XXVIII-202-2008.pdf
203. Uchwała nr XXIX/203/2009 z dnia 08.01.2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolniczej zabudowy produkcyjnej w Świerklach Uchwała nr XXIX-203-2009.pdf
204. Uchwała nr XXIX/204/2009 z dnia 008.01.2009r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktu gry na automatach o niskich wygranych Uchwała nr XXIX-204-2009.pdf
205. Uchwała nr XXX/205/2009 z dnia 12.02.2009r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXX-205-2009.pdf Załącznik nr 1 do Uchwały XXX-205-2009.pdf Załącznik nr 4 do uchwały nr XXX-205-2009.pdf Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXX-205-2009.jpg Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXX-205-2009.jpg
206. Uchwała nr XXX/206/2009 z dnia 12.02.2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego wsi Czarnowąsy Uchwała nr XXX-206-2009.pdf Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX-206-2009 cz1.pdf Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX-206-2009 cz2.pdf
207. Uchwała nr XXX/207/2009 z dnia 12.02.2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2009 Uchwała nr XXX-207-2009.pdf
208. Uchwała nr XXX/208/2009 z dnia 12.02.2009r. w sprawie określenia zasad refundacji kosztów zakupu urządzeń grzewczych wytwarzających ciepło z energii słonecznej Uchwała nr XXX-208-2009.pdf Wniosek o refundację kosztów zakupu urządzeń grzewczych wytwarzających ciepło z energii słonecznej.doc
209. Uchwała nr XXX/209/2009 z dnia 12.02.2009r. w sprawie warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXX-209-2009.pdf
210. Uchwała nr XXX/210/2009 z dnia 12.02.2009r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Chróścice do Programu Odnowa Wsi w województwie opolskim Uchwała nr XXX-210-2009.pdf
211. Uchwała nr XXX/211/2009 z dnia 12.02.2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXX-211-2009.pdf
212. Uchwała nr XXX/212/2009 z dnia 12.02.2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXX-212-2009.pdf
213. Uchwała nr XXX/213/2009 z dnia 12.02.2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXX-213-2009.pdf
214. Uchwała nr XXX/214/2009 z dnia 12.02.2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXX-214-2009.pdf
215. Uchwała nr XXX/215/2009 z dnia 12.02.2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXX-215-2009.pdf
216. Uchwała nr XXX/216/2009 z dnia 12.02.2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXX-216-2009.pdf
217. Uchwała nr XXXI/217/2009 z dnia 26.03.2009r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXXI-217-2009.pdf Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu gminy Dobrzeń Wielki.pdf
218. Uchwała nr XXXI/218/2009 z dnia 26.03.2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych Uchwała nr XXXI-218-2009.pdf Załączniki do Regulaminu.pdf
219. Uchwała nr XXXI/219/2009 z dnia 26.03.2009r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 Uchwała nr XXXI-219-2009.pdf Załącznik do Uchwały XXXI-219-2009.pdf
220. Uchwała nr XXXI/220/2009 z dnia 26.03.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie z Miastem Opole porozumienia dotyczącego przejęcia zadania w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych  uzależnieniem od alkoholu, doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu w stanie nietrzeźwości Uchwała nr XXXI-220-2009.pdf
221. Uchwała nr XXXI/221/2009 z dnia 26.03.2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecei gminy na rok 2009 Uchwała nr XXXI-221-2009.pdf
222. Uchwała nr XXXI/222/2009 z dnia 26.03.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Popielów Uchwała nr XXXI-222-2009.pdf
223. Uchwała nr XXXI/223/2009 z dnia 26.03.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Województwa Opolskiego Uchwała nr XXXI-223-2009.pdf
224. Uchwała nr XXXI/224/2009 z dnia 26.03.2009r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2008 Uchwała nr XXXI-224-2009.pdf Załącznik do uchwały XXXI-224-2009.pdf
225. Uchwała nr XXXI/225/2009 z dnia 26.03.2009r. w sprawie utworzenia dodatkowych, odrębnych obwodów głosowania
w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. Uchwała nr XXXI-225-2009.pdf
226. Uchwała nr XXXI/226/2009 z dnia 26.03.2009r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania
w Gminie Dobrzeń Wielki do stanu faktycznego Uchwała nr XXXI-226-2009.pdf
227. Uchwała nr XXXI/227/2009 z dnia 26.03.2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXXI-227-2009.pdf
228. Uchwała nr XXXI/228/2009 z dnia 26.03.2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXXI-228-2009.pdf
229. Uchwała nr XXXI/229/2009 z dnia 26.03.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Uchwała nr XXXI-229-2009.pdf
230. Uchwała nr XXXI/230/2009 z dnia 26.03.2009r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu Uchwała nr XXXI-230-2009.pdf
231. Uchwała nr XXXI/231/2009 z dnia 26.03.2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki Uchwała nr XXXI-231-2009.pdf
232. Uchwała nr XXXI/232/2009 z dnia 26.03.2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki Uchwała nr XXXI-232-2009.pdf
233. Uchwała nr XXXII/233/2009 z dnia 30.04.2009r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za działalność związaną z wykonaniem budżetu gminy w roku 2008 Uchwała nr XXXII-233-2009.pdf
234. Uchwała nr XXXII/234/2009 z dnia 30.04.2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2009 Uchwała nr XXXII-234-2009.pdf
235. Uchwała nr XXXII/235/2009 z dnia 30.04.2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała nr XXXII-235-2009.pdf
236. Uchwała nr XXXII/236/2009 z dnia 30.04.2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała Nr XXXII-236-2009.pdf
237. Uchwała nr XXXII/237/2009 z dnia 30.04.2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXXII-237-2009.pdf
238. Uchwała nr XXXII/238/2009 z dnia 30.04.2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXXII-238-2009.pdf
239. Uchwała nr XXXII/239/2009 z dnia 30.04.2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXXII-239-2009.pdf
240. Uchwała nr XXXII/240/2009 z dnia 30.04.2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXXII-240-2009.pdf
241. Uchwała nr XXXII/241/2009 z dnia 30.04.2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXXII-241-2009.pdf
242. Uchwała nr XXXII/242/2009 z dnia 30.04.2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXXII-242-2009.pdf
243. Uchwała nr XXXII/243/2009 z dnia 30.04.2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXXII-243-2009.pdf
244. Uchwała nr XXXII/244/2009 z dnia 30.04.2009r. w sprawie  ustalenia regulaminu okreslającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wyplacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiqgnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkolach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXXII-244-2009.pdf Załącznik do uchwały nr XXXII-244-2009.pdf
245. Uchwała nr XXXII/245/2009 z dnia 30.04.2009r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXXII-245-2009.pdf
246. Uchwała nr XXXIII/246/2009 z dnia 28.05.2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2009 Uchwała nr XXXIII-246-2009.pdf
247. Uchwała nr XXXIII/247/2009 z dnia 28.05.2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu Uchwała nr XXXIII-247-2009.pdf
248. Uchwała nr XXXIII/248/2009 z dnia 28.05.2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu Uchwała nr XXXIII-248-2009.pdf
249. Uchwała nr XXXIII/249/2009 z dnia 28.05.2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu Uchwała nr XXXIII-249-2009.pdf
250. Uchwała nr XXXIII/250/2009 z dnia 28.05.2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXXIII-250-2009.pdf
251. Uchwała nr XXXIII/251/2009 z dnia 28.05.2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowącej własność gminy Uchwała nr XXXIII-251-2009.pdf
252. Uchwała nr XXXIV/252/2009 z dnia 25.06.2009r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Dobrzeń Wielki na 2010 rok środków stanowiących fundusz sołecki Uchwała nr XXXIV-252-2009.pdf
253. Uchwała nr XXXV/253/2009 z dnia 09.07.2009r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego budowy drogi użytku publicznego w Chróścicach, od drogi wojewódzkiej nr 457 do granicy Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXXV-253-2009.pdf Załącznik do Uchwały nr XXXV-253-2009.jpg Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXV-253-2009.jpg.pdf Załącznik nr 3 do Uchwały XXX-253-2009.pdf
254. Uchwała nr XXXV/254/2009z dnia 09.07.2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Dobrzeń Mały, Brzezie i Borki oraz terenów użytków rolnych we wsi Dobrzeń Wielki i Dobrzeń Mały Uchwała nr XXXV-254-2009.pdf Załącznik nr 1 do Uchwały XXXV-254-2009.jpg Załącznik nr 2 do Uchwały XXXV-254-2009.jpg Załącznik nr 3 do Uchwały XXXV-254-2009.jpg Załącznik nr 4 do Uchwały XXXV-254-2009.jpg Załącznik nr 5 do Uchwały XXXV-254-2009.jpg
255. Uchwała nr XXXV/255/2009 z dnia 09.07.2009r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Kup Uchwała nr XXXV-255-2009.pdf Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV-255-2009.pdf
256. Uchwała nr XXXV/256/2009 z dnia 09.07.2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/218/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych Uchwała nr XXXV-256-2009.pdf
257. Uchwała nr XXXV/257/2009 z dnia 09.07.2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecei gminy na rok 2009 Uchwała nr XXXV-257-2009.pdf
258. Uchwała nr XXXV/258/2009 z dnia 09.07.2009r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XXXV-258-2009.pdf
259. Uchwała nr XXXVI/259/2009 z dnia 10.09.2009r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXV/253/2009 z dnia 9 lipca 2009r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego budowy drogi użytku publicznego w Chróścicach, od drogi wojewódzkiej nr 457 do granicy Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXXVI-259-2009.pdf
260. Uchwała nr XXXVI/260/2009 z dnia 10.09.2009r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego budowy drogi użytku publicznego w Chróścicach, od drogi wojewódzkiej nr 457 do granicy Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XXXVI-260-2009.pdf Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVI-260-2009.pdf Załącznik nr 2 do Uchwały XXXVI-260-2009.pdf Załącznik nr 3 do Uchwały XXXVI-260-2009.pdf
261. Uchwała nr XXXVI/261/2009 z dnia 10.09.2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnicy na przebiegu drogi wojewódzkiej wraz z terenami przyległymi we wsi Czarnowąsy, Borki, Dobrzeń Mały, Brzezie, Dobrzeń Wielki, Kup Uchwała nr XXXVI-261-2009.pdf
262. Uchwała nr XXXVI/262/2009 z dnia 10.09.2009r. w sprawie zasad udzielania obniżek godzin i zwolnień nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, a także zasad ewidencjonowania w szkołach innych zajęć i czynności wykonywanych przez nauczycieli w ramach maksymalnie czterdziestogodzinnego wymiaru czasu pracy Uchwała nr XXXVI-262-2009.pdf  Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVI-262-2009.pdf UCHWAŁA UNIEWAŻNIONA obowiązująca jest uchwała nr XXXVIII/280/2009 z dnia 22.10.2009r
263. Uchwała nr XXXVI/263/2009 z dnia 10.09.2009r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym dla uczniów Uchwała nr XXXVI-263-2009.pdf Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI-263-2009.pdf Załącznik nr 2 do Uchwały XXXVI-263-2009.pdf Załącznik nr 3 do Uchwały XXXVI-263-2009.pdf Załącznik nr 4 do Uchwały XXXVI-263-2009.pdf
264. Uchwała nr XXXVI/264/2009 z dnia 10.09.2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2009 Uchwała nr XXXVI-264-2009.pdf
265. Uchwała nr XXXVI/265/2009 z dnia 10.09.2009r. w sprawie przejęcia od Wojewody Opolskiego zadania z zakresu administracji rządowej Uchwała nr XXXVI-265-2009.pdf
266. Uchwała nr XXXVI/266/2009 z dnia 10.09.2009r. w sprawie nadania zazwy ulicy Uchwała nr XXXVI-266-2009.pdf
267. Uchwała nr XXXVI/267/2009 z dnia 10.09.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność nieruchomości Uchwała nr XXXVI-267-2009.pdf
268. Uchwała nr XXXVI/268/2009 z dnia 10.09.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność nieruchomości Uchwała nr XXXVI-268-2009.pdf
269. Uchwała nr XXXVI/269/2009 z dnia 10.09.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność nieruchomości Uchwała nr XXXVI-269-2009.pdf
270. Uchwała nr XXXVI/270/2009 z dnia 10.09.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność nieruchomości Uchwała nr XXXVI-270-2009.pdf
271. Uchwała nr XXXVI/271/2009 z dnia 10.09.2009r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji punktu gry na automatach o niskich wygranych Uchwała nr XXXVI-271-2009.pdf
272. Uchwała nr XXXVII/272/2009 z dnia 22.09.2009 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu „Remont dróg gminnych nr 102501 i 102510 w m. Kup i Chróścice” Uchwała nr XXXVII-272-2009.pdf
273. Uchwała nr XXXVII/273/2009 z dnia 22.09.2009 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dalszych działań w celu doprowadzenia do zbudowania na terenie Gminy Dobrzeń Wielki Aquaparku tj. wodnego obiektu sportowo – rekreacyjnego Uchwała nr XXXVII-273-2009.pdf
274. Uchwała nr XXXVIII/274/2009 z dnia 22.10.2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2009 Uchwała Nr XXXVIII-274-2009.pdf Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII-274-2009.pdf
275. Uchwała nr XXXVIII/275/2009 z dnia 22.10.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXXVIII-275-2009.pdf
276. Uchwała nr XXXVIII/276/2009 z dnia 22.10.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XXXVIII-276-2009.pdf
277. Uchwała nr XXXVIII/277/2009 z dnia 22.10.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.  Uchwała Nr XXXVIII-277-2009.pdf
278. Uchwała nr XXXVIII/278/2009 z dnia 22.10.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.  Uchwała Nr XXXVIII-278-2009.pdf
279. Uchwała nr XXXVIII/279/2009 z dnia 22.10.2009r.  w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy. Uchwała Nr XXXVIII-279-2009.pdf
280. Uchwała nr XXXVIII/280/2009 z dnia 22.10.2009r. w sprawie zasad udzielania obniżek godzin i zwolnień nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, a także zasad ewidencjonowania w szkołach innych zajęć i czynności wykonywanych przez nauczycieli w ramach maksymalnie czterdziestogodzinnego wymiaru czasu pracy Uchwała nr XXXVIII-280-2009.pdf Załącznik do uchwały nr XXXVIII-280-2009.pdf
281. Uchwała nr XXXVIII/281/2009 z dnia 22.10.2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki. Uchwała Nr XXXVIII-281-2009.pdf
282. Uchwała nr XXXVIII/282/2009 z dnia 22.10.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dobrzeń Wielki do projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” Uchwała Nr XXXVIII-282-2009.pdf
283. Uchwała nr XXXIX/283/2009 z dnia 18.11.2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2009 Uchwała nr XXXIX-283-2009.pdf
284. Uchwała nr XXXIX/284/2009 z dnia 18.11.2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzanowice Uchwała nr XXXIX 284 2009.pdf Zalacznik nr 1 do Uchwały XXXIX-284-2009.pdf
285. Uchwała nr XXXIX/285/2009 z dnia 18.11.2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała nr XXXIX-285-2009.pdf
286. Uchwała nr XXXIX/286/2009 z dnia 18.11.2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Uchwała nr XXXIX-286-2009.pdf
287. Uchwała nr XXXIX/287/2009 z dnia 18.11.2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Uchwała nr XXXIX-287-2009.pdf

288. Uchwała nr XXXIX/288/2009 z dnia 18.11.2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r. Uchwała nr XXXIX-288-2009.pdf
289. Uchwała nr XXXIX/289/2009 z dnia 18.11.2009r.w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r. Uchwała nr XXXIX-289-2009.pdf
290. Uchwała nr XXXIX/290/2009 z dnia 18.11.2009r w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego. Uchwała nr XXXIX-290-2009.pdf
291. Uchwała nr XL/291/2009 z dnia 17.12.2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w Chróścicach gm. Dobrzeń Wielki Uchwała nr XL-291-2009.pdf Załącznik do uchwały nr XL-291-2009.pdf
292. Uchwała nr XL/292/2009 z dnia 17.12.2009r. w sprawie zmiany uchwały Uchwała nr XL-292-2009.pdf
293. Uchwała nr XL/293/2009 z dnia 17.12.2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok Uchwała nr XL-293-2009.pdf Załączniki do Uchwały Nr XL-293-2009.pdf
294. Uchwała nr XL/294/2009 z dnia 17.12.2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2009 Uchwała nr XL-294-2009.pdf
295. Uchwała nr XL/295/2009 z dnia 17.12.2009r. w sprawie zamiany gruntów Uchwała nr XL-295-2009.pdf
296. Uchwała nr XL/296/2009 z dnia 17.12.2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Uchwała nr XL-296-2009.pdf
297. Uchwała nr XL/297/2009 z dnia 17.12.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości stanowiącej własność gminy w uzytkowanie wieczyste Uchwała nr XL-297-2009.pdf
298. Uchwała nr XLI/298/2010 z dnia 14.01.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Uchwała Nr XLI-298-2010.pdf
299. Uchwała nr XLI/299/2010 z dnia 14.01.2010 sprawie udzielenia Powiatowi Opolskiemu pomocy finansowej w formie
dotacji celowej Uchwała nr XLI-299-2010.pdf
300. Uchwała nr XLI/300/2010 z dnia 14.01.2010 o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 2x400 kV + 2x110 kV wraz z pasem technologicznym, relacji Dobrzeń - Wrocław uchwała nr XLI-300-2010.pdf
301. Uchwała nr XLI/301/2010 z dnia 14.01.2010 o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej w Brzeziu Uchwała nr XLI-301-2010.pdf
302. Uchwała nr XLI/302/2010 z dnia 14.01.2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów  komunikacji drogowej dla realizacji obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich nr 454 i 457oraz mostu na rzece Odrze  w ciągu drogi wojewódzkiej nr  465, wraz z dojazdem Uchwała nr XLI-302-2010.pdf 1.zał. uchw. OBWOD.pdf 2.zał. uchw. OBWOD.pdf 3.zał. uchw. OBWOD.pdf 4.zał. uchw. OBWOD.pdf
303. Uchwała nr XLI/303/2010 z dnia 14.01.2010 w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała Nr XLI-303-2010.pdf Załącznik do Uchwały nr XLI-303-2010.pdf
304. Uchwała nr XLI/304/2010 z dnia 14.01.2010 w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała Nr XLI-304-2010.pdf Załącznik do Uchwały nr XLI-304-2010.pdf
305. Uchwała nr XLI/305/2010 z dnia 14.01.2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Dobrzeń Wielki, a Gminą Popielów Uchwała nr XLI-305-2010.pdf
306. Uchwała nr XLII/306/2010 z dnia 26.02.2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki raka szyjki macicy - szczepienia HPV na lata 2010-2013 Uchwała Nr XLII-306-2010.pdf
307. Uchwała nr XLII/307/2010 z dnia 26.02.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Uchwała Nr XLII-307-2010.pdf
308. Uchwała nr XLII/308/2010 z dnia 26.02.2010 w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej Uchwała Nr XLII-308-2010.pdf
309. Uchwała nr XLIII/309/2010 z dnia 11.03.2010 w sprawie włączenia Przedszkola Publicznego w Kup do Zespołu Szkół w Kup oraz zmiany nazwy Zespołu Uchwała Nr XLIII-309-2010.pdf
310. Uchwała nr XLIII/310/2010 z dnia 11.03.2010 w sprawie aktualizacji "Gminnego Programu Ochrony Środowiska" i „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dobrzeń Wielki” Uchwała nr XLIII-310-2010.pdf Załącznik nr 1 do uchwały XLIII-310-2010.pdf Załącznik nr 2 do uchwały XLIII-310-2010.pdf
311.  Uchwała nr XLIII/311/2010 z dnia 11.03.2010 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XLIII-311-2010.pdf Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIII-311-2010.pdf Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIII-311-2010.pdf Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIII-311-2010.pdf
312.  Uchwała nr XLIII/312/2010 z dnia 11.03.2010 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego poanu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dobrzeń Wielki Uchwała nr XLIII-312-2010.pdf Załącznik do Uchwały nr XLIII-312-2010.pdf
313.  Uchwała nr XLIII/313/2010 z dnia 11.03.2010 w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej Uchwała nr XLIII-313-2010.pdf
314. Uchwała nr XLIII/314/2010 z dnia 11.03.2010 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr XLIII-314-2010.pdf
315.  Uchwała nr XLIII/315/2010 z dnia 11.03.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Uchwała nr XLIII-315-2010.pdf
316.  Uchwała nr XLIII/316/2010 z dnia 11.03.2010 w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała nr XLIII-316-2010.pdf załącznik nr1.pdf
317. Uchwała nr XLIII/317/2010 z dnia 11.03.2010 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy. Uchwała nr XLIII-317-2010.pdf
318 Uchwała nr XLIII/318/2010 z dnia 11.03.2010 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy. Uchwała nr XLIII-318-2010.pdf
319. Uchwała nr XLIII/319/2010 z dnia 11.03.2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy. Uchwała nr XLIII-319-2010.pdf
320. Uchwała nr XLIII/320/2010 z dnia 11.03.2010 w sprawie zamiany nieruchomości Uchwała nr XLIII-320-2010.pdf
321. Uchwała nr XLIII/321/2010 z dnia 11.03.2010 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy. Uchwała nr XLIII-321-2010.pdf
322. Uchwała nr XLIII/322/2010 z dnia 11.03.2010 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy. Uchwała nr XLIII-322-2010.pdf
323. Uchwała nr XLIII/323/2010 z dnia 11.03.2010 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy. Uchwała nr XLIII-323-2010.pdf
324. Uchwała nr XLIII/324/2010 z dnia 11.03.2010 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy. Uchwała nr XLIII-324-2010.pdf
325. Uchwała nr XLIII/325/2010 z dnia 11.03.2010 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 maja 2009r Nr XXXIII/251/2009 dotyczącej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy. Uchwała nr XLIII-325-2010.pdf
326. Uchwała nr XLIII/326/2010 z dnia 11.03.2010 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego Uchwała nr XLIII-326-2010.pdf
327. Uchwała nr XLIV/327/2010 z dnia 12.04.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Uchwała Nr XLIV-327-2010.pdf
328. Uchwała nr XLV/328/2010 z dnia 22.04.2010 sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za działalność związaną z wykonaniem budżetu gminy w roku 2009 Uchwała Nr XLV-328-2010.pdf
329. Uchwała nr XLV/329/2010 z dnia 22.04.2010 sprawie Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Uchwała Nr XLV-329-2010.pdf
330. Uchwała nr XLV/330/2010 z dnia 22.04.2010 sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie z Miastem Opole porozumienia dotyczącego przejęcia zadania w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych  uzależnieniem od alkoholu, doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu w stanie nietrzeźwości Uchwała Nr XLV-330-2010.pdf
331. Uchwała nr XLV/331/2010 z dnia 22.04.2010 sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Uchwała Nr XLV-331-2010.pdf
332. Uchwała nr XLV/332/2010 z dnia 22.04.2010 sprawie zmiany uchwały Uchwała Nr XLV-332-2010.pdf
333. Uchwała nr XLV/333/2010 z dnia 22.04.2010 sprawie zmiany uchwały Uchwała Nr XLV-333-2010.pdf
334. Uchwała nr XLV/334/2010 z dnia 22.04.2010 sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała Nr XLV-334-2010.pdf Załącznik do uchwały XLV-334-2010.jpg
335. Uchwała nr XLV/335/2010 z dnia 22.04.2010 sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała Nr XLV-335-2010.pdf Załącznik do uchwały XLV-335-2010.jpg
336. Uchwała nr XLV/336/2010 z dnia 22.04.2010 sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XLV-336-2010.pdf
337. Uchwała nr XLV/337/2010 z dnia 22.04.2010 sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XLV-337-2010.pdf
338. Uchwała nr XLV/338/2010 z dnia 22.04.2010 sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XLV-338-2010.pdf
339. Uchwała nr XLV/339/2010 z dnia 22.04.2010 sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XLV-339-2010.pdf
340. Uchwała nr XLV/340/2010 z dnia 22.04.2010 sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XLV-340-2010.pdf
341. Uchwała nr XLV/341/2010 z dnia 22.04.2010 sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XLV-341-2010.pdf
342. Uchwała nr XLV/342/2010 z dnia 22.04.2010 sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała XLV-342-2010.pdf
343. Uchwała nr XLV/343/2010 z dnia 22.04.2010 sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej obrębu Krzanowice Uchwała Nr XLV-343-2010.pdf Załącznik do Uchwały XLV-343-2010.pdf
344. Uchwała nr XLV/344/2010 z dnia 22.04.2010 sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chróścice Uchwała Nr XLV-344-2010.pdf Załącznik do Uchwały XLV-344-2010.pdf
345. Uchwała nr XLV/345/2010 z dnia 22.04.2010 sprawie sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r Uchwała Nr XLV-345-2010.pdf
346. Uchwała nr XLV/346/2010 z dnia 22.04.2010 sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Gminie Dobrzeń Wielki do stanu faktycznego Uchwała Nr XLV-346-2010.pdf
347. Uchwała nr XLV/347/2010 z dnia 24.06.2010 sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Uchwała Nr XLVI-347-2010.pdf Załącznik nr 1 do Uchwały XLVI-347-2010.pdf Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI-347-2010.pdf
348. Uchwała nr XLVI/348/2010 z dnia 24.06.2010 sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej Uchwała Nr XLVI-348-2010.pdf
349. Uchwała nr XLVI/349/2010 z dnia 24.06.2010 sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobrzeń Wielki i jej jednostkom podległym Uchwała Nr XLVI-349-2010.pdf
350. Uchwała nr XLVI/350/2010 z dnia 24.06.2010 sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Uchwała Nr XLVI-350-2010.pdf
351. Uchwała nr XLVI/351/2010 z dnia 24.06.2010 sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania oraz zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Nr XLVI-351-2010.pdf
352. Uchwała nr XLVI/352/2010 z dnia 24.06.2010 sprawie przyjęcia do realizacji zadań Województwa Opolskiego Uchwała Nr XLVI-352-2010.pdf
353. Uchwała nr XLVI/353/2010 z dnia 24.06.2010 sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała Nr XLVI-353-2010.pdf Załacznik do uchwały Nr XLVI-353-2010.pdf
354. Uchwała nr XLVI/354/2010 z dnia 24.06.2010 sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała nr XLVI-354-2010.pdf
355. Uchwała nr XLVI/355/2010 z dnia 24.06.2010 sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy  Uchwała nr XLVI-355-2010.pdf
356. Uchwała nr XLVI/356/2010 z dnia 24.06.2010 sprawie zmiany uchwały Uchwała Nr XLVI-356-2010.pdf
357. Uchwała nr XLVI/357/2010 z dnia 24.06.2010 sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu Uchwała nr XLVI-357-2010.pdf
358. Uchwała nr XLVI/358/2010 z dnia 24.06.2010 sprawie przyjęcia "Planu Rozwoju Sołectwa Chróścice" Uchwała Nr XLVI-358-2010.pdf Uchwała Nr 1 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Chróścice.pdf Plan Rozwoju Sołectwa Chróścice.pdf
359. Uchwała nr XLVII/359/2010 z dnia 22.07.2010 sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2010 – 2014 Uchwała Nr XLVII-359-2010.pdf
360. Uchwała nr XLVII/360/2010 z dnia 22.07.2010 sprawie w sprawie emisji obligacji komunalnych Uchwała Nr XLVII-360-2010.pdf
361. Uchwała nr XLVII/361/2010 z dnia 22.07.2010 sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Uchwała Nr XLVII-361-2010.pdf
362. Uchwała nr XLVII/362/2010 z dnia 22.07.2010 sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Uchwała Nr XLVII-362-2010.pdf
363. Uchwała nr XLVII/363/2010 z dnia 22.07.2010 sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2011 roku. Uchwała Nr XLVII-363-2010.pdf
364. Uchwała nr XLVII/364/2010 z dnia 22.07.2010 sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy. Uchwała Nr XLVII-364-2010.pdf
365. Uchwała nr XLVII/365/2010 z dnia 22.07.2010 sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy. Uchwała Nr XLVII-365-2010.pdf
366. Uchwała nr XLVII/366/2010 z dnia 22.07.2010 sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2009 Uchwała Nr XLVII-366-2010.pdf
368. Uchwała nr XLVIII/368/2010 z dnia 16.09.2010 sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/343/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej obrębu Krzanowice Uchwała Nr XLVIII-368-2010.pdf Załącznik do uchwały XLVIII-368-2010.pdf
369. Uchwała nr XLVIII/369/2010 z dnia 16.09.2010 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dobrzeń Wielki Uchwała nr XLVIII-369-2010.pdf Załącznik do uchwały XLVIII-369-2010.pdf
370. Uchwała nr XLVIII/370/2010 z dnia 16.09.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Uchwała Nr XLVIII-370-2010.pdf
371. Uchwała nr XLVIII/371/2010 z dnia 16.09.2010 w sprawie udzielenia dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi w Czarnowąsach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Uchwała Nr XLVIII-371-2010.pdf
372. Uchwała nr XLVIII/372/2010 z dnia 16.09.2010 w sprawie udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Bożego Ciała w Czarnowąsach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Uchwała Nr XLVIII-372-2010.pdf
373. Uchwała nr XLVIII/373/2010 z dnia 16.09.2010 w sprawie zmiany nazwy ulicy Uchwała nr XLVIII-373-2010.pdf Załącznik do uchwały nr XLVIII-373-2010.pdf
374. Uchwała nr XLVIII/374/2010 z dnia 16.09.2010 w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała nr XLVIII-374-2010.pdf Załącznik do uchwały XLVIII-374-2010.pdf
375. Uchwała nr XLVIII/375/2010 z dnia 16.09.2010 w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała nr XLVIII-375-2010.pdf Załącznik do Uchwały XLVIII-375-2010.pdf
376. Uchwała nr XLVIII/376/2010 z dnia 16.09.2010 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Uchwała Nr XLVIII-376-2010.pdf
377. Uchwała nr XLVIII/377/2010 z dnia 16.09.2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Uchwała Nr XLVIII-377-2010.pdf
378. Uchwała nr XLVIII/378/2010 z dnia 16.09.2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Uchwała Nr XLVIII-378-2010.pdf
379. Uchwała nr XLXI/379/2010 z dnia 7.10.2010 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 Uchwała nr XLIX-379-2010.pdf
380. Uchwała nr XLXI/380/2010 z dnia 7.10.2010 w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Dobrzeń Wielki do stanu faktycznego Uchwała nr XLIX-380-2010.pdf
381. Uchwała nr XLXI/381/2010 z dnia 7.10.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010-10-11 Uchwała nr XLIX-381-2010.pdf
382. Uchwała nr XLXI/382/2010 z dnia 7.10.2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała nr XLIX-382-2010.pdf
383. Uchwała nr XLXI/383/2010 z dnia 7.10.2010 w sprawie uchylenia uchwały nr XLVIII/375/2010 Rady gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 września 2010r. Uchwała nr XLIX-383-2010.pdf
384. Uchwała nr XLXI/384/2010 z dnia 7.10.2010 w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała nr XLIX-384-2010.pdf
385. Uchwała nr XLXI/385/2010 z dnia 7.10.2010 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi na bezczynności Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała nr XLIX-385-2010.pdf
386. Uchwała nr XLXI/386/2010 z dnia 7.10.2010 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi na bezczynności Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Uchwała nr XLIX-386-2010.pdf
387. Uchwała nr XLXI/387/2010 z dnia 7.10.2010 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości  Uchwała nr XLIX-387-2010.pdf
388. Uchwała nr L/388/2010 z dnia 18.10.2010 w sprawie zmiany uchwały Uchwała nr L-388-2010.pdf
389. Uchwała nr L/389/2010 z dnia 18.10.2010 w sprawie zmiany Uchwały XLIX/379/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. Uchwała nr L-389-2010.pdf
390. Uchwała nr LI/390/2010 z dnia 5.11.2010 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2010 r. Uchwała nr LI-390-2010.pdf
391. Uchwała nr LI/391/2010 z dnia 5.11.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 Uchwała nr LI-391-2010.pdf
392. Uchwała nr LI/392/2010 z dnia 5.11.2010 w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym dla uczniów Uchwała nr LI-392-2010.pdf
393. Uchwała nr LI/393/2010 z dnia 5.11.2010 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXV/392/2002 z dnia 23 maja 2002r. w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała nr LI-393-2010.pdf
394. Uchwała nr LI/394/2010 z dnia 5.11.2010 w sprawie nieruchomości stanowiącej własność gminy Uchwała nr LI-394-2010.pdf
395. Uchwała nr LI/395/2010 z dnia 5.11.2010 w sprawie nadania nazwy ulicy Uchwała nr LI-395-2010.pdf
396. Uchwała nr LI/396/2010 z dnia 5.11.2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/301/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r.o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej w Brzeziu Uchwała nr LI-396-2010.pdf
397. Uchwała nr LI/397/2010 z dnia 5.11.2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/344/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chróścice Uchwała nr LI-397-2010.pdf
398. Uchwała nr LI/398/2010 z dnia 5.11.2010 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki  Uchwała nr LI-398-2010.pdf


 

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1460  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 41306

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:

Rejestr zmian podstrony:
 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2014-11-28 12:10:24 do 2014-11-28 12:11:58]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2011-03-01 14:11:36 do 2014-11-28 12:10:24]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2010-11-10 10:55:47 do 2011-03-01 14:11:36]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2010-10-21 08:45:21 do 2010-11-10 10:55:47]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2010-10-11 09:33:38 do 2010-10-21 08:45:21]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2010-09-23 09:35:32 do 2010-10-11 09:33:38]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2010-07-27 14:12:52 do 2010-09-23 09:35:32]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2010-07-27 10:53:08 do 2010-07-27 14:12:52]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2010-07-27 10:50:01 do 2010-07-27 10:53:08]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2010-07-27 10:46:44 do 2010-07-27 10:50:01]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2010-06-29 12:17:38 do 2010-07-27 10:46:44]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2010-06-29 12:06:21 do 2010-06-29 12:17:38]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2010-06-29 12:01:46 do 2010-06-29 12:06:21]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2010-04-26 08:42:35 do 2010-06-29 12:01:46]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2010-04-26 08:39:07 do 2010-04-26 08:42:35]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2010-04-26 08:34:16 do 2010-04-26 08:39:07]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2010-03-23 13:42:19 do 2010-04-26 08:34:16]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2010-03-17 11:04:45 do 2010-03-23 13:42:19]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2010-03-17 10:58:48 do 2010-03-17 11:04:45]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2010-03-17 10:53:08 do 2010-03-17 10:58:48]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2010-03-03 13:21:04 do 2010-03-17 10:53:08]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2010-01-27 08:57:16 do 2010-03-03 13:21:04]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2010-01-21 13:54:59 do 2010-01-27 08:57:16]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2010-01-21 13:41:40 do 2010-01-21 13:54:59]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2010-01-21 10:39:13 do 2010-01-21 13:41:40]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2010-01-07 09:12:21 do 2010-01-21 10:39:13]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2010-01-07 09:06:20 do 2010-01-07 09:12:21]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2010-01-06 11:30:51 do 2010-01-07 09:06:20]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2010-01-05 10:45:05 do 2010-01-06 11:30:51]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-12-01 12:30:22 do 2010-01-05 10:45:05]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-11-25 14:57:31 do 2009-12-01 12:30:22]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-10-28 09:11:11 do 2009-11-25 14:57:31]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-10-27 12:40:52 do 2009-10-28 09:11:11]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-10-27 12:40:26 do 2009-10-27 12:40:52]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-10-27 12:39:48 do 2009-10-27 12:40:26]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-09-24 10:53:23 do 2009-10-27 12:39:48]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-09-18 12:11:17 do 2009-09-24 10:53:23]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-09-18 10:23:12 do 2009-09-18 12:11:17]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-07-15 10:30:36 do 2009-09-18 10:23:12]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-07-15 10:29:18 do 2009-07-15 10:30:36]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-07-01 12:01:47 do 2009-07-15 10:29:18]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-06-25 09:28:33 do 2009-07-01 12:01:47]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-06-10 08:17:11 do 2009-06-25 09:28:33]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-05-13 12:46:38 do 2009-06-10 08:17:11]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-04-03 09:45:42 do 2009-05-13 12:46:38]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-04-02 12:54:40 do 2009-04-03 09:45:42]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-04-02 12:43:17 do 2009-04-02 12:54:40]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-03-19 11:11:38 do 2009-04-02 12:43:17]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-03-19 10:57:55 do 2009-03-19 11:11:38]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-03-03 09:55:11 do 2009-03-19 10:57:55]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Jolanta Mikuła dnia 2009-02-05 13:33:30 do 2009-03-03 09:55:11]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-01-15 08:37:26 do 2009-02-05 13:33:30]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-01-14 11:55:42 do 2009-01-15 08:37:26]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-01-02 11:08:27 do 2009-01-14 11:55:42]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-01-02 11:07:47 do 2009-01-02 11:08:27]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-01-02 10:57:41 do 2009-01-02 11:07:47]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-01-02 10:57:22 do 2009-01-02 10:57:41]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2009-01-02 10:49:48 do 2009-01-02 10:57:22]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2008-12-10 08:54:26 do 2009-01-02 10:49:48]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2008-12-09 11:08:08 do 2008-12-10 08:54:26]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2008-11-14 11:50:24 do 2008-12-09 11:08:08]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2008-10-08 10:02:25 do 2008-11-14 11:50:24]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2008-09-16 09:42:33 do 2008-10-08 10:02:25]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2008-07-24 09:51:27 do 2008-09-16 09:42:33]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2008-06-09 10:12:02 do 2008-07-24 09:51:27]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2008-06-09 10:11:28 do 2008-06-09 10:12:02]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2008-05-20 09:29:36 do 2008-06-09 10:11:28]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2008-05-19 10:15:38 do 2008-05-20 09:29:36]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2008-05-19 09:05:44 do 2008-05-19 10:15:38]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2008-05-16 11:51:46 do 2008-05-19 09:05:44]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2008-05-16 10:49:00 do 2008-05-16 11:51:46]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2007-06-12 10:48:27 do 2008-05-16 10:49:00]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2007-05-15 09:58:23 do 2007-06-12 10:48:27]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2007-04-19 09:39:46 do 2007-05-15 09:58:23]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2007-03-21 10:13:47 do 2007-04-19 09:39:46]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2007-03-21 10:13:05 do 2007-03-21 10:13:47]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2007-02-01 13:37:57 do 2007-03-21 10:13:05]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2007-02-01 12:44:14 do 2007-02-01 13:37:57]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2007-02-01 12:43:59 do 2007-02-01 12:44:14]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2007-02-01 12:40:45 do 2007-02-01 12:43:59]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2007-01-10 15:13:30 do 2007-02-01 12:40:45]    
  więcej >>


 • Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2006 - 2010 (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
  [Izabela Kołodziej dnia 2006-12-06 09:14:19 do 2007-01-10 15:13:30]    
  więcej >>

 • Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
  tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
  e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
  strona www: www.dobrzenwielki.pl
  NIP: 754 113 77 31
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-11-28 12:11:58