Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szemrowice i Warłów z tranzytem ścieków do oczyszczalni w Dobrodzieniu
(OGŁOSZENIA / Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2011-04-08 09:34:56, dokument aktualny]


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.PDF

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.PDF

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (cz. 1).PDF

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (cz. 2).PDF

 

Wyjaśnienia treści SIWZ (cz. 1).PDF

Zmiana treści SIWZ (cz. 1).PDF

Przedmiary w ATH (część przedmiarów).zip

PROJEKT TECHNOLOGICZNY PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWYCH PRZEPOMPOWNIE Pp-1, Pp-2, Pp-3, Pp-4, Pp-5 (Nr rys. 11).pdf

DECYZJA GDDKiA w Opolu.PDF

DECYZJA PZD w Oleśnie.PDF

Uchwała Nr XXI_160_04 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.pdf

 

Wyjaśnienia treści SIWZ (cz. 2).PDF

Zmiana treści SIWZ (cz. 2).PDF

OPINIA GEOTECHNICZNA w miejscowości SZEMROWICE.zip

OPINIA GEOTECHNICZNA dla wsi WARŁÓW.pdf

DOKUMENTACJA BADAŃ GEOTECHNICZNYCH dot. zadania 3.pdf

Załącznik nr 5 do SIWZ uwzględniający zmianę treści SIWZ (cz. 2).doc

 

Załącznik nr 1 do SIWZ.doc

Załącznik nr 2 do SIWZ.doc

Załącznik nr 3 do SIWZ.doc

Załącznik nr 4 do SIWZ.doc

Załącznik nr 5 do SIWZ.doc

Załącznik nr 6 do SIWZ.doc

Przedmiary robót dla zadania 1-3.zip

Projekt wykonawczy dla zadania 1 (cz. 1).zip

Projekt wykonawczy dla zadania 1 (cz. 2).zip

Projekt wykonawczy dla zadania 1 (cz. 3).zip

Projekt wykonawczy dla zadania 2.zip

Projekt wykonawczy dla zadania 3 (cz. 1).zip

Projekt wykonawczy dla zadania 3 (cz. 2).zip

Projekt wykonawczy dla zadania 3 (cz. 3).zip

Projekt wykonawczy dla zadania 3 (cz. 4).zip

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania 1-3.zip

Oświadczenie Projektanta (1).pdf

Oświadczenie Projektanta (2).pdf


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Dobrodzieniu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marek Kochel
Data wytworzenia: 22.03.2011r.

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.PDF (rozmiar 295,59 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-04-08 09:33:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 5 do SIWZ uwzględniający zmianę treści SIWZ (cz. 2).doc (rozmiar 31,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-04-08 08:21:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • DOKUMENTACJA BADAŃ GEOTECHNICZNYCH dot. zadania 3.pdf (rozmiar 1 262,98 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-04-07 13:52:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • OPINIA GEOTECHNICZNA dla wsi WARŁÓW.pdf (rozmiar 2 764,93 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-04-07 13:51:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • OPINIA GEOTECHNICZNA w miejscowości SZEMROWICE.zip (rozmiar 2 468,82 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-04-07 13:51:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zmiana treści SIWZ (cz. 2).PDF (rozmiar 819,44 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-04-07 13:50:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (cz. 2).PDF (rozmiar 392,32 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-04-07 13:50:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXI_160_04 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.pdf (rozmiar 39,48 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-04-04 09:57:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • DECYZJA PZD w Oleśnie.PDF (rozmiar 444,24 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-04-04 09:57:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • DECYZJA GDDKiA w Opolu.PDF (rozmiar 401,03 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-04-04 09:56:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • PROJEKT TECHNOLOGICZNY PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWYCH PRZEPOMPOWNIE Pp-1, Pp-2, Pp-3, Pp-4, Pp-5 (Nr rys. 11).pdf (rozmiar 320,42 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-04-04 09:56:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Przedmiary w ATH (część przedmiarów).zip (rozmiar 52,98 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-04-04 09:56:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zmiana treści SIWZ (cz. 1).PDF (rozmiar 113,90 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-04-04 09:56:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (cz. 1).PDF (rozmiar 518,77 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-04-04 09:56:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.PDF (rozmiar 2 555,42 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-03-22 14:42:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Oświadczenie Projektanta (1).pdf (rozmiar 52,17 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-03-22 14:42:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Oświadczenie Projektanta (2).pdf (rozmiar 71,10 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-03-22 14:42:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt wykonawczy dla zadania 1 (cz. 1).zip (rozmiar 5 050,06 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-03-22 14:42:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt wykonawczy dla zadania 1 (cz. 2).zip (rozmiar 3 928,13 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-03-22 14:42:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt wykonawczy dla zadania 1 (cz. 3).zip (rozmiar 530,31 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-03-22 14:42:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt wykonawczy dla zadania 2.zip (rozmiar 3 592,63 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-03-22 14:42:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt wykonawczy dla zadania 3 (cz. 1).zip (rozmiar 4 863,87 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-03-22 14:42:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt wykonawczy dla zadania 3 (cz. 2).zip (rozmiar 4 613,34 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-03-22 14:42:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt wykonawczy dla zadania 3 (cz. 3).zip (rozmiar 2 195,27 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-03-22 14:42:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt wykonawczy dla zadania 3 (cz. 4).zip (rozmiar 2 764,62 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-03-22 14:42:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Przedmiary robót dla zadania 1-3.zip (rozmiar 3 641,61 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-03-22 14:42:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (cz. 1).PDF (rozmiar 3 755,82 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-03-22 14:42:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (cz. 2).PDF (rozmiar 2 908,15 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-03-22 14:42:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania 1-3.zip (rozmiar 882,96 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-03-22 14:42:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 1 do SIWZ.doc (rozmiar 36,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-03-22 14:42:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 2 do SIWZ.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-03-22 14:42:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 3 do SIWZ.doc (rozmiar 82,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-03-22 14:42:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 4 do SIWZ.doc (rozmiar 31,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-03-22 14:42:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 5 do SIWZ.doc (rozmiar 32,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-03-22 14:42:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 6 do SIWZ.doc (rozmiar 33,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-03-22 14:42:28, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1468
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 3001

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  dod. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.PDF
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
  tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
  e-mail: urzad@dobrodzien.pl
  strona www: www.dobrodzien.pl
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16