Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
8. Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Sportu
(URZĄD MIEJSKI / Zadania)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2012-09-12 12:43:53, dokument aktualny]


Zarządzanie Kryzysowe, sprawy P.POŻ, Sport
tel. (0-77)438 85 48
pokój nr 8

Samodzielne Stanowisko d/s Zarządzania Kryzysowego i Sportu


Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego

 

 

i  Sportu należy w szczególności:

 

 1. opracowywanie, nadzorowanie oraz aktualizowanie planów i innych dokumentów dotyczących przygotowywania i działania obronnego i Obrony Cywilnej;
 2. kierowanie organizacja szkoleń z zakresu Obrony Cywilnej;
 3. planowanie i koordynacja przyjęcia ludności z rozśrodkowania i ewakuacji z rejonów zagrożonych na teren  Gminy Biała;
 4. prowadzenie magazynu sprzętu Obrony Cywilnej;
 5. opracowywanie ,  aktualizacja  oraz realizowanie zadań wynikających z planu reagowania kryzysowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi;
 6. prowadzenie spraw Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 7. koordynowanie sprawami dot. pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu  informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 8. realizacja zapisów ustawy o stanie klęski żywiołowej oraz przepisów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności:
  1. prowadzenie działań w sytuacjach zagrożeń katastrofa naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej,
  2. analizowanie i ocenianie zagrożeń oraz koordynowanie działań ratowniczych,
  3. wykonywanie działań planistycznych dot. sposobu reagowania  w sytuacji wystąpienia klęski żywiołowej,
  4. podejmowanie działań w celu zahamowania rozwoju występujących zagrożeń oraz mających na celu ograniczenie strat i zniszczeń,
 9. współpraca z Wydziałem zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Starostwem Powiatowym w Prudniku Wydziałem Organizacyjnym Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w zakresie realizacji zadań zarządzania kryzysowego;
 10. prowadzenie całości zagadnień z zakresu spraw obronnych w Urzędzie Miejskim w Białej;
 11. bieżąca współpraca z jednostkami ochrony przeciwpożarowej; zapewnienie jednostkom OSP z terenu gminy pomieszczeń, środków transportu, alarmowania i łączności, wyposażenia, umundurowania;
 12. nadzór nad  pracą kierowców-mechaników z jednostek OSP;
 13. składanie wniosków o powołanie i odwołanie gminnego komendanta ochrony przeciwpożarowej;
 14. podejmowanie działań na rzecz zabezpieczenia gminy w zbiorniki i środki ochrony przeciwpożarowej;
 15. koordynowanie funkcjonowaniem kryzysowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy;
 16. opracowywanie propozycji do projektu budżetu gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu;
 17. przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania o charakterze gminnym w zakresie kultury fizycznej i sportu;
 18. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wydatkami budżetowymi na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu;
 19. prowadzenie nadzoru nad gminnymi obiektami sportowymi.Osoba odpowiedzialna za treść : Grażyna Biały  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 551

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 2841

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poprawka w tytule strony - zmiana numeracji
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26