Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
3. Sekretarz Gminy
(URZĄD MIEJSKI / Kierownictwo)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2011-11-04 08:17:53, dokument aktualny]


Sekretarz Gminy- Grażyna Biały
Tel. 77 438-85-51, pokój nr 17a
 Sekretarz Gminy powoływany jest przez Radę Miejską, na wniosek Burmistrza. Sekretarz Gminy w imieniu Burmistrza koordynuje pracą Urzędu Miejskiego.

Do kompetencji i zadań Sekretarza należy w szczególności:
 1. przygotowywanie projektów  oraz zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji Urzędu;
 2. ustalanie zasad  organizacji pracy Urzędu;
 3. kształtowanie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji;
 4. zapewnienie zgodności działania urzędu z obowiązującymi przepisami prawa;
 5. nadzór nad organizacją i dyscypliną pracy w Urzędzie;
 6. współdziałanie z Burmistrzem w zakresie realizacji polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie;
 7. opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy;
 8. nadzór nad racjonalnym gospodarowaniem etatami, funduszem płac;
 9. nadzór nad doskonaleniem kadr, kierowanie pracowników na kursy, szkolenia i inne formy kształcenia;
 10. organizacja i koordynacja praktyk uczniowskich i studenckich w Urzędzie, nadzór nad stażystami odbywającymi staż w Urzędzie;
 11. udzielanie instruktażu wstępnego nowoprzyjętym pracownikom;
 12. prezentacje nowoprzyjętych pracowników, praktykantów, stażystów;
 13. nadzorowanie przestrzegania przez pracowników instrukcji kancelaryjnej;
 14. prowadzenie kontroli wewnętrznej na stanowiskach pracy w szczególności w zakresie przestrzegania przez pracowników zasad instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, kodeksu postępowania administracyjnego;
 15. nadzór nad przygotowywaniem materiałów na sesje  Rady Miejskiej;
 16. prowadzenie szkoleń i narad z pracownikami;
 17. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami Urzędu;
 18. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
 19. pełnienie funkcji pełnomocnika ds. wyborów – urzędnika wyborczego;
 20. koordynowanie sprawami ds. informacji niejawnych;
 21. nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków;
 22. wykonywanie w imieniu Burmistrza czynności związanych z przyjmowaniem oświadczeń majątkowych składanych przez pracowników Urzędu, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych ( w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym) w tym dokonywanie analiz przyjętych oświadczeń;
 23. wykonywanie innych zadań służbowych na polecenie Burmistrza.

Sekretarz Gminy bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne:
 1. Referat Organizacyjny;
 2. Referat Spraw Obywatelskich;
 3. Urząd Stanu Cywilnego.
 4. Samodzielne stanowisko d/s informatykiOsoba odpowiedzialna za treść : Grażyna Biały


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 714

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 3241

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
aktualizacja danych
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26