Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIE



wyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
4. Skarbnik Gminy
(URZĄD MIEJSKI / Kierownictwo)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2011-06-30 08:51:27, dokument aktualny]


Skarbnik Gminy- Klaudia Kopczyk
Tel. 77 438-85-32, pokój nr 18





Skarbnik Gminy powoływany jest przez Radę Miejską, na wniosek Burmistrza. Skarbnik Gminy zajmuje się problemami ekonomiczno-finansowymi Gminy oraz obsługą finansowo-księgową Urzędu Miejskiego.

Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:

 1. kierowanie  pracą Referatu Finansowego;
 2. organizacja i czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej;
 3. przygotowywanie projektu budżetu gminy zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi;
 4. dokonywanie analizy budżetu i informowanie na bieżąco Burmistrza o jego realizacji;
 5. nadzór nad wykonywaniem budżetu przez jednostki organizacyjne gminy;
 6. koordynacja kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie gospodarki finansowej;
 7. opracowywanie sprawozdań finansowych i analiz z wykonania budżetu;
 8. nadzorowanie wykonania obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i obsługi księgowej budżetu;
 9. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Burmistrza, a dotyczących prowadzenia rachunkowości;
 10. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 11. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 12. kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych;
 13. nadzorowanie całokształtu prac związanych z właściwym naliczeniem i poborem    podatków oraz opłat lokalnych, czynszów za lokale  mieszkalne i użytkowe oraz pozostałych dochodów budżetowych;
 14. pełnienie nadzoru  nad pobieraniem i rozliczaniem podatku VAT;
 15. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.

 

Skarbnik Gminy bezpośrednio nadzoruje pracę Referatu Finansowego.


Osoba odpowiedzialna za treść : Grażyna Biały



  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 754

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 3112

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poprawa numeru telefonu
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>




Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26