Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
3. Referat Spraw Obywatelskich
(URZĄD MIEJSKI / Zadania)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2008-08-11 12:19:02, dokument aktualny]


Kierownik referatu i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego- Leokadia Schneider
tel. 4388543, pokój nr 11
Dowody Osobiste, Sprawy Wojskowe, Ewidencja Ludności
tel. 4388553, pokój nr 14Referat Spraw Obywatelskich

Do zadań  Referatu Spraw Obywatelskich  należą sprawy z zakresu : dowodów osobistych ,  ewidencji ludności oraz spraw wojskowych  tj.  w szczególności:


 1. przyjmowanie wniosków  o wydanie dowodu osobistego oraz wydawanie dowodów osobistych;
 2. prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem, wymianą i utratą dowodu osobistego;
 3. prowadzenie dokumentacji archiwalnej wydanych dowodów osobistych;
 4. współpraca z Centralnym Biurem Adresowym, Rządowym Centrum Informacyjnym-PESEL, urzędami stanu cywilnego, urzędami gmin, organami policji i wojskowymi w sprawach wynikających z ruchu ludności oraz w zakresie przestrzegania dyscypliny meldunkowych a także w związku z wydawaniem dokumentów tożsamości;
 5. prowadzenie kart osobowych mieszkańców oraz ich aktualizowanie;
 6. prowadzenie i aktualizowanie komputerowej bazy danych w zakresie ewidencji ludności;
 7. sporządzanie spisu wyborców do przeprowadzania wyborów, referendów,
 8. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie;
 9. prowadzenie ewidencji pobytu czasowego obywateli polskich i cudzoziemców;
 10. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania oraz ustalenia charakteru pobytu;
 11. wydawanie zaświadczeń / potwierdzeń/ na podstawie zbiorów meldunkowych, zbiorów PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych;
 12. nanoszenie numerów ewidencyjnych w dokumentacji ewidencyjnej i dowodowej;
 13. prowadzenie statystyki z ruchu wędrówkowego ludności;
 14. sporządzanie wykazu dzieci do szkoł;
 15. odtwarzanie ewidencji wojskowej;
 16. przyjmowanie, sprawdzanie zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-3 składanego przez osoby dokonujące wymiany dowodu osobistego oraz przekazywanie zgłoszenia do Urzędu Skarbowego w Prudniku;
 17. wykonywanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem rejestracji przedpoborowych;
 18. wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem poboru – współpraca w tym zakresie z Starostwem Powiatowym w Prudniku i Wojskową Komendą Uzupełnień w Nysie;
 19. udział w pracach komisji poborowej;
 20. występowanie do organów policji w czasie trwania rejestracji o doprowadzenie przedpoborowego na rejestrację a w czasie trwania poboru o doprowadzenie poborowego na pobór;
 21. sporządzanie wniosków o ukaranie w stosunku do przedpoborowych i poborowych, którzy nieusprawiedliwili swego niestawiennictwa na rejestracji czy na poborze;
 22. prowadzenie ewidencji osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej;
 23. wydawanie decyzji o konieczności sprawowania przez poborowego, żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny;
 24. wydawanie decyzji dotyczących wypłacania zasiłków członkom rodziny osób spełniających obowiązek wojskowy;
 25. realizacja zadań specjalnych – akcja kurierska, współdziałanie w tym zakresie z  organami wojskowymi, starostwem powiatowym, policja;
 26. nakładanie obowiązku świadczeń osobistych  i rzeczowych na rzecz obrony RP, prowadzenie ewidencji wykonywanych świadczeń;
 27. podejmowanie działań związanych z oczyszczaniem terenu z niewypałów i porzuconej amunicji;
 28. wydawanie zezwoleń na zorganizowanie zbiórek publicznych przeprowadzanych na obszarze gminy;
 29. realizacja przepisów w zakresie spraw związanych z  organizacja zgromadzeń;

Do zadań z zakresu spraw  urzędu stanu cywilnego należy w szczególności:

 1. prowadzenie rejestracji i dokumentacji urodzeń, małżeństw i zgonów zgodnie z wymogami prawa o aktach stanu cywilnego;
 2. wydawanie decyzji i postanowień przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego dotyczących: ustalenia, odtwarzania i wpisywania akt stanu cywilnego, prostowania i uzupełniania akt stanu cywilnego;
 3. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, wyborze imienia dziecka, powrocie do poprzedniego nazwiska, uznaniu dziecka;
 4. przyjmowanie zapewnień oraz dokumentów do ślubu konkordatowego, wydawanie zaświadczeń w tym celu oraz sporządzanie aktów małżeństw tych ślubów;
 5. wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania;
 6. wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do ślubu za granicą;
 7. nanoszenie zmian w aktach stanu cywilnego;
 8. wydawanie decyzji w zakresie zmiany imion i nazwisk zgodnie z przepisami ustawy w tym zakresie;
 9. prowadzenie skorowidzów aktów stanu cywilnego oraz wydawanie odpisów aktów;
 10. występowanie z wnioskami o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie;
 11. organizowanie uroczystości zawarcia małżeństwa, nadania imienia dziecku oraz jubileuszu małżeństwa;
 12. współdziałanie z sadami, organami ewidencji ludności i innymi urzędami stanu cywilnego w zakresie dokumentowania zmian mających wpływ na zasadniczą treść aktów stanu cywilnego;
 13. prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego i przekazywanie ich do Archiwum Państwowego;
 14. spisywanie oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy.

 

Osoba odpowiedzialna za treść : Grażyna Biały  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1777

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 3838

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Poprawki po wprowadzeniu nowego Regulaminu Organizacyjnego
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26