Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Informacje Ogólne
(URZĄD MIEJSKI / Informacje Ogólne)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2012-12-05 14:49:07, dokument aktualny]


Urząd Miejski w Białej jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz jako organ wykonawczy Rady Miejskiej wykonuje swoje zadania.
Organizację, zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez Burmistrza Białej Zarządzeniem Nr OR-0152-18/08 z dnia 2 lipca 2008 roku.
Urząd Miejski w Białej działa na podstawie przepisów prawnych, a w szczególności:

  1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
  2. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
  3. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.  Nr 223, poz. 1458),
  4. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112 poz. 1319 ze zm.),
  5. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego,
  6. Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego,
  7. Innych przepisów prawa regulujących zadania i kompetencje Gminy i ich organów. 
 

Pracownicy Urzędu serdecznie witają wszystkich odwiedzających!!!Dane kontaktowe
Nazwa instytucji Urząd Miejski w Białej
Adres pocztowy ul. Rynek10
48-210 Biała
Miejscowość Biała
Kontakt
internet
tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
Strona www: www.biala.gmina.pl
E-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
Numer NIP 755-10-03-699
Numer REGON 000527977
Numer konta bankowego 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
Burmistrz Arnold Hindera
tel.: 77 438 85 34, pokój nr 13
Sekretarz Gminy Grażyna Biały
tel.: 77 438 85 51, pokój nr 17
Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk
tel.: 77 438 85 32, pokój nr 18
Godziny pracy poniedziałek  - piątek 7:30 - 15:30
Burmistrz przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 13:00 do 16:30


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2759

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 19138

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
aktualizacja danych
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26