Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Mienie Gminy 2007
(FINANSE I MIENIE / Mienie Gminy)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2011-07-04 13:02:59, dokument aktualny]


I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego w gminie Biała

 

według stanu na dzień  30.09.2007 roku

 

     Obrót  nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy Biała w okresie od 30 września 2006 do 30 września 2007 2006 roku przedstawia się następująco:

  • Decyzją Wojewody Opolskiego RR.IV- TM-7723-1/76/07 z dnia 6.09.2007 skomunalizowano na rzecz Gminy Biała działkę 805/256 m.3 o pow. 0,1090 ha w Łączniku
  • Decyzją Wojewody Opolskiego RR.IV- TM-7723-1/80/07 z dnia 6.09.2007 skomunalizowano na rzecz Gminy Biała działkę 137 m.3 o pow. 1,1140 ha w Ogierniczu
  • Decyzją Wojewody Opolskiego RR.IV- TM-7723-1/79/07 z dnia 6.09.2007 skomunalizowano na rzecz Gminy Biała działkę 300/4 m.3 o pow. 0,5003 ha i 303/4 m.3 o pow. 1,6814 ha w Radostyni
  • Decyzją Wojewody Opolskiego RR.IV-TM -7710/7/07 z dnia 9.3.2007 skomunalizowano na rzecz Gminy Biała działkę 104 m.3 o pow. 0,0820 ha w Krobuszu.

Przybyło w wyniku komunalizacji na rzecz Gminy Biała łącznie 3,4867 ha

 
  • Postanowieniem Sądu Rejonowego w Prudniku Sygn.akt.INs 119/06  z  24 stycznia 2007 roku Gmina Biała  nabyła spadek po Annie i Zygmuncie Majcher stanowiący nieruchomość o pow. 3,5700 ha położone w  Kolnowicach.

Na wniosek Burmistrza Białej, Wojewoda Opolski zmienił w części decyzje w sprawie skomunalizowania na rzecz Gminy Biała nieruchomości ,które w związku z utworzeniem powiatów stały się drogami zaliczonymi obecnie do kategorii dróg powiatowych.

 

Uchylenie dotyczyło działek : 887/278 m.3 obręb Pogórze o pow. 0,0004 ha, 803/253 m.3 o pow.0,0515 ha położonej w Łączniku, 36/1 m.10 o pow. 0,0520 ha położonej w Radostyni, 1201 m.6 o pow. 0,0790 ha położonej w Chrzelicach, 172 m.1 o pow. 0,0130 ha położonej w Gostomii, 886/258 m.3 o pow. 0,1996 ha, 881/277 m.3 o pow.0,0043 ha, 883/278 m.3 o pow. 0,0158 ha położone w Pogórzu

 

Ubytek powierzchni w wyniku przekazania działek na rzecz Powiatu Prudnickiego to 0,4156 ha

 
 
 
 
  • Aktem notarialnym rep.A 2481/2007 z dnia 10-05-2007 Burmistrz Białej przyjął darowiznę od Powiatu Prudnickiego  działek 1090 m.18 o pow. 0,2815 ha i 1282 m.20 o pow. 0,2250 ha stanowiącymi drogi położone w Białej
  • Aktem notarialnym rep.A 3411/2007 z dnia 26-06-2007 Burmistrz Białej przyjął darowiznę działki 313/2 m.2 o pow. 0,0933 ha położoną w Kolnowicach.
  • Aktem notarialnym –umową darowizny  z dnia 16-11-2006 roku Burmistrz Białej przyjął od Starosty Prudnickiego  -6/8 części w nieruchomości położonej w Białej ul. Rynek 11
  • Aktem notarialnym- rep.A.2140/2007  z dnia 23-04-2007 roku nabyty został udział 2/8 części w nieruchomości położonej w Białej ul. Rynek 11

Kontynuowana jest sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców  do  30 września  2007 sprzedano 12 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej, 4 budynki  mieszkalne , 3 lokale użytkowe, w tym 1 w drodze przetargu, 1 budynek użytkowy,  26 działek gruntu o pow. 9.0712 ha

 

Nieodpłatnie została ustanowiona na działce stanowiącej własność Polskiego Związku Działkowców służebność gruntowa-prawo przejazdu i przechodu na rzecz Gminy Biała w celu dojazdu do wieży ciśnień oraz na działce stanowiącej własność osoby fizycznej w celu dojścia i dojazdu do nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białej położonej w Białej przy ul. Rynek 25.

Nastąpiło zbycie prawa użytkowania wieczystego działki 1382 o pow.0,4983 ha na rzecz gminnej spółdzielni . Dwoma decyzjami o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności działki 673 o pow. 0,0600 ha będącej dotychczas w użytkowaniu osoby fizycznej oraz działek 1272/13, 532/91 i 534/90 o łącznej powierzchni 1,4855 ha będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku.
W związku z powyższym w użytkowaniu wieczystym pozostają grunty o pow. 9,8114 ha o wartości 292 448,00 zł
W okresie za który jest sporządzana informacja nie oddano żadnej nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie. Działki stanowiące mienie  Gminy Biała  o pow. 19.0418 ha zostały na podstawie 84 umów dzierżaw ,wydzierżawione osobom fizycznym i prawnym.
Udział gminy w Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Białej sp.z o.o wynosi  2 513 100,00  zł i stanowi to 100% udziału w tej spółce.

 

Obrót  i stan mienia Gminy Biała przedstawia się następująco:
rozmiar: 114,57 KB 
pobrań: 31 
data: 2008-04-22 14:19:47 
opis:

Całkowita wartość gruntów  stanowiących własność Gminy Biała wynosi - 2838 364,00  zł

 
Budynki komunalne - stan na  30 września  2007 roku

 

Rodzaj budynku, budowli

Ilość

Miasto Biała

Ilość

Tereny wiejskie

Ilość

Gmina Biała

Wartość

( zł )

Budynki mieszkalne i gospodarcze

76

17

93

8 696 473,00

Obiekty OSP

1

21

22

     531 810,00

Obiekty kulturalno-oświatowe

1

2

3

3 198 361,00

Szkoły, przedszkola, domy nauczyciela

1

21

22

3 739 628,00

Obiekty sportowe

3

2

5

500 882,00

Obiekty usługowo-handlowe

-

2

2

24 529,00

Inne obiekty

4

13

17

856 793,00

Razem:

 

 

 

17 548 476,00

 

 
Przewidywany obrót mieniem komunalnym do końca 2007 roku


 

Przewidywana sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych

 

Lp.

Obręb

Oznaczenie nieruchomości (adres)

Liczba lokali

1.

Biała

ul. Nyska 3a

3 lokale mieszkalne +1 lokal użytkowy

Razem:

    4

                       

Przewidywana sprzedaż działek gruntu

 

Lp

Obręb

        Położenie

Działka

Mapa

Pow.

 w ha

Opis

1

Otoki

Otoki

139

1

0,8630

działka rolna

2

Ligota Bialska

Ligota Bialska

111

2

0,3470

działka rolna

3

Kolnowice

Kolnowice 74

65 i 185

1

3,5700

gospodarstwo rolne

4

Mokra

Mokra

549/123

1

0,0780

działka przeznaczona pod budowę

5

Mokra

Mokra

550/123

1

0,1870

działka z budynkiem stodoły

 

Informacja o przewidywanym obrocie mieniem komunalnym w 2008 roku

 W 2008 roku planuje się kontynuowanie prywatyzacji mienia komunalnego poprzez jego sprzedaż, lokali mieszkalnych  , lokali użytkowych , działek przeznaczonych pod budowę budynków mieszkalnych oraz działek przeznaczonych do użytkowania rolniczego

 
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Małek
Data wytworzenia: 2007-10-10


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1026  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1620

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poprawa tytułu
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26