Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Mienie Gminy 2006
(FINANSE I MIENIE / Mienie Gminy)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2011-07-04 13:02:37, dokument aktualny]


I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego w gminie Biała

 

    Mienie komunalne utworzono z dniem 27 maja 1990 roku na mocy przepisów ustawy o samorządzie terytorialnym. Zgodnie z art. 43 tej ustawy mienie komunalne należy do poszczególnych gmin, ich związków oraz innych komunalnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw komunalnych.
Mienie komunalne powstało przede wszystkim poprzez przekształcenie części mienia państwowego na mocy ustaw - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 32 poz.191 i Nr 43 poz.253 ). Nieruchomości komunalne Gminy Biała są przedmiotem obrotu, a w szczególności mogą być przedmiotem sprzedaży ,zamiany ,oddania w użytkowanie wieczyste ,w najem lub dzierżawę , użyczenia ,oddania w trwały zarząd - po wcześniejszym wyznaczeniu do obrotu przez Radę Miejską , a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek kapitałowych (zarówno własność ,jak i prawo użytkowania wieczystego),przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw samorządowych .Ponadto nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonanej na rzecz Skarbu Państwa lub między jednostkami samorządu terytorialnego.

 Obrót gruntami stanowiącymi mienie Gminy Biała w 2006 roku przedstawia się następująco:

  •  Decyzją Wojewody Opolskiego RR.IV-KS-7723-1/18/06 z dnia 21.04.2006 skomunalizowano na rzecz Gminy Biała działkę 393/2 m.2 o pow. 0,2160 ha w Górce Prudnickiej
  • Decyzją Wojewody Opolskiego RR.IV-KS-7723-1/19/06 z dnia 21.04.2006 skomunalizowano na rzecz Gminy Biała działkę 109 m.2 o pow. 0,1200 ha w Kolnowicach.
  • Postanowieniem Sądu Rejonowego w Prudniku Sygn.akt.INs 412/05 z 7.06.2006 nabyto spadek po Marii Osiewacz stanowiący 1/2 udziału w nieruchomości o pow. 0,5056 ha położonej w Białej.

Aktem notarialnym –umową zamiany nieruchomości ,zamieniona się na działki w Ogierniczu oddano działkę 23/1 o pow. 0,0286 ha  a przejęto działkę 24/2 o pow. 0,0386 ha.
Aktem notarialnym –umową sprzedaży nabyto działkę w  Pogórzu  554/161 m.3 o pow. 0,0144 ha z przeznaczeniem pod budowę drogi we wsi Pogórze.

  • Decyzją Wojewody Opolskiego RR-KS-7723-1/123/06 z 4.08.2006 roku wyłączono z komunalizacji działkę 347/4 m.3 o pow. 1,3126 ha stanowiąca w chwili obecnej drogę kategorii powiatowej położoną w Ligocie Bialskiej.
  • Decyzją Wojewody Opolskiego RR-KS-7723-1/183/05 z 14.11.2005 roku wyłączono z komunalizacji działkę 87/1 m.2 o pow. 0,0088 ha stanowiąca w chwili obecnej drogę kategorii powiatowej położoną w Białej
  • Kontynuowana jest sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców  do 10 października 2006 sprzedano 10 lokali mieszkalnych , 2 budynki  mieszkalne , 2 lokale użytkowe , 10 działek gruntu oraz  budynek użytkowy  wraz z działką w Łączniku.

Pełną treść informacji o stanie mienia komunalnego  można znaleźć w dokumencie: Załącznik do budżetu nr 4.pdf

informację wytworzył(a): Sławomir Szmulik
za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
data wytworzenia: 10.01.2007 r.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 878

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1873

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poprawa tytułu
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26