Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Mienie Gminy 2005
(FINANSE I MIENIE / Mienie Gminy)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2011-07-04 13:02:21, dokument aktualny]


I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego w gminie Biała
 
 
Mienie komunalne utworzono z dniem 27 maja 1990 roku na mocy przepisów ustawy o samorządzie terytorialnym. Zgodnie z art. 43 tej ustawy mienie komunalne należy do poszczególnych gmin, ich związków oraz innych komunalnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw komunalnych.
Mienie komunalne powstało przede wszystkim poprzez przekształcenie części mienia państwowego na mocy ustaw - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 32 poz.191 i Nr 43 poz.253 ). Nieruchomości komunalne Gminy Biała są przedmiotem obrotu, a w szczególności mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd - po wcześniejszym wyznaczeniu do obrotu przez Radę Miejską, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek kapitałowych (zarówno własność, jak i prawo użytkowania wieczystego), przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw samorządowych. Ponadto nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonanej na rzecz Skarbu Państwa lub między jednostkami samorządu terytorialnego.
Obrót gruntami stanowiącymi mienie Gminy Biała w 2005 roku przedstawia się następująco:
- Decyzją Wojewody Opolskiego RR.IV-KS-7723-89/05 z dnia 2005.07.19 skomunalizowano na rzecz Gminy Biała działkę 1076 m.18 o pow. 0,0380 ha wraz z budynkiem mieszkalnym i dwoma boksami garażowymi w Białej ul. 1 Maja 32 W dniu 2 grudnia 2005 roku aktem notarialnym
–umową darowizny nabyto od Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu działki 1135/2 m.6 o pow. 0,0600 ha i 1132 m.6 o pow. 0,0605 ha położone w Chrzelicach, a przeznaczonych na poszerzenie boiska sportowego w Chrzelicach oraz działkę 436/8 m.3 o pow. 0,0876 ha w Ligocie Bialskiej, przeznaczonej także na poszerzenie boiska.
- W wyniku przeprowadzonego scalenia i wymiany gruntów, które objęło wieś Mokra i Krobusz ubyło 0,1231 ha gruntów rolnych za które Gmina otrzyma odszkodowanie
- Decyzją Burmistrza Białej RGNI 6011-69/05 z dnia 25.07.2005 zatwierdzającą podział nieruchomości pod drogi –obwodnicę miasta Białej przekazano na rzecz Województwa Opolskiego działki o łącznej powierzchni 0,2995 ha za które Gmina Biała otrzymała odszkodowanie.
- Kontynuowana jest sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców do 15 listopada 2005 sprzedano 3 lokale mieszkalne, 3 budynki mieszkalne, 2 lokale użytkowe, 6 działek gruntu oraz budynki gospodarcze wraz z działką w Miłowicach.
 
Obrót i stan majątku Gminy Biała przedstawia się następująco:
 
Grunty komunalne - stan na 10 listopada 2005 roku 

rozmiar: 24,80 KB 
pobrań: 55 
data: 2006-02-22 12:57:35 
opis:

 
 
Całkowita wartość gruntów komunalnych wynosi - 2 118 559,00 zł co daje średnią wartość jednego hektara w kwocie 4 254,00 zł ( słownie: cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery złoty).
 
Udział gminy w Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Białej sp.z o.o wynosi 2 513 100,00 zł i stanowi to 100% udziału w tej spółce.
 
Budynki komunalne - stan na 10 listopada 2005 roku
 
Rodzaj budynku, budowli
Ilość
Miasto Biała
Ilość
Tereny wiejskie
Ilość
Gmina Biała
Wartość
( zł )
Budynki mieszkalne i gospodarcze
79
18
97
11 150 754,00
Obiekty OSP
1
21
22
603 433,00
Obiekty kulturalno-oświatowe
(przedszkola, świetlice, ośrodki kultury)
1
10
11
678 616,00
Obiekty sportowe
2
1
3
350 029,00
Obiekty usługowo-handlowe
-
2
2
148 154,00
Inne obiekty
3
1
4
1 220 678,00
Razem:
86
53
139
14 151 664,00
 
 
Przewidywany obrót mieniem komunalnym do końca 2005 roku
 
Przewidywana sprzedaż lokali mieszkalnych
 
Lp.
Obręb
Oznaczenie nieruchomości (adres)
Liczba lokali
1.
Biała
ul. Świerczewskiego 26 1 budynek mieszkalny
2.
Biała
ul. Rynek 13/3 1 lokal mieszkalny
3.
Biała
ul. Rynek 26/2 1 lokal mieszkalny
4.
Gostomia
Gostomia 87/2 1 lokal użytkowy
5.
Chrzelice
Chrzelice 14 1 budynek mieszkalny
Razem:
5

Przewidywana sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych
 
Lp.
Obręb
Położenie
Działka
Mapa
Pow.
Opis
1.
Mokra
Mokra
114
1
0,3830
użytki rolne oraz nieużytki
 
Informacja o przewidywanym obrocie mieniem komunalnym w 2006 roku
 
Sprzedaż lokali mieszkalnych odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/384/02 z dnia 29 sierpnia 2002 w sprawie uchwalenia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
 
Przewidywana sprzedaż lokali mieszkalnych
 
Lp.
Obręb
Oznaczenie nieruchomości (adres)
Liczba lokali
1.
Biała ul. Kołłątaja 2 1 lokal
2.
Biała ul. Kołłątaja 4 3 lokale
3.
Biała ul. 1 Maja 5 1 lokal
4.
Biała ul. Kościuszki 20 1 lokal
5.
Biała ul. 1 Maja 46-48 3 lokale
6.
Chrzelice Chrzelice 163 1 lokal
7.
Biała ul. Opolska 20 3 lokale
8.
Biała ul .Rynek 13 3 lokale
9.
Biała ul. Szkolna 5 1 lokal
10.
Biała ul. Parkowa 1,3,5 1 lokal
11.
Biała ul. Lipowa 3a 1 lokal
12.
Gostomia Gostomia 108 2 lokale
13.
Biała ul. Kościuszki 20 1 lokal
14.
Biała ul. Kościuszki 8 1 lokal
15.
Górka Prudn. Brzeźnica 9 2 lokale
16.
Biała ul. Plac Zamkowy 2 1 lokal
17.
Biała ul. Prudnicka 4 1 lokal
18.
Biała ul. Kilińskiego 8 2 lokale
19.
Biała ul. Nyska 3a 3 lokale
20.
Biała ul. 1 Maja 30 1 lokal
21.
Łącznik ul. Świerczewskiego 15/2 1 lokal
22.
Biała ul, Rynek 14 2 lokale
23.
Biała ul. Stare Miasto 23 1 lokal
24.
Biała ul. Opolska 12 3 lokale
Razem
41 lokali


Przewidywana sprzedaż lokali użytkowych

 
1.
Biała
ul. Rynek 25
1 lokal użytkowy
Razem:
1 lokal

 

Przewidywana sprzedaż nieruchomości zabudowanych
 
Lp.
Obręb
Adres
Działka
Mapa
Pow.
Charakter zabudowy
1.
Biała ul. Składowa 718/3 13 1,2465 ha teren i zabudowania po byłym budomacie
2.
Biała ul. Kilińskiego 3 1316/1 20 0,3310 zabudowania przy ul. Kilińskiego 3 (po Lorku)
3.
Kolnowice Kolnowice 100 179/5 1 0,1627 zabudowania po byłym SKR
 

 

Przewidywana sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
 
 
Lp.
Obręb
Działka
Mapa
Pow.
1.
Biała 1605/4
26
0,0801 ha
2.
Biała 1297/6
20
0,0144 ha
3.
Biała 1297/7
20
0,0215 ha
4.
Biała 1297/8
20
0,0161 ha
5.
Biała 1297/9
20
0,0170 ha
6.
Biała 997
18
0,0153 ha
7.
Biała 998
18
0,0709 ha
8.
Łącznik 1216/65
2
0,1171 ha
9.
Łącznik 2 działki budowlane z działki 910/13
2
0,2000 ha
10.
Górka Prudnicka 591/2
4
0,2429 ha
11.
Mokra 607/37
2
0,0908 ha
12.
Mokra 608/37
2
0,0514 ha
13.
Mokra 609/37
2
0,0780 ha
14.
Kolnowice 193/1
2
0,1710 ha
15.
Łącznik 1268/257
2
0,0521 ha
16.
Łącznik 1270/257
2
0,0185 ha
17.
Łącznik 1272/257
2
0,0033 ha
18.
Łącznik 1269/257
2
0,0683 ha

 

informację wytworzył(a): Dorota Małek
za treść odpowiada: Dorota Małek
data wytworzenia: 2005-12-13


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 936  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1904

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poprawa tytułu
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26