Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2010
(FINANSE I MIENIE / Budżet Gminy)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2011-03-25 15:16:19, dokument aktualny]


ZARZĄDZENIE NR OR.0050.32.2011
BURMISTRZA BIAŁEJ
z dnia 18 marca 2011 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2010 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego


Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz art. 4 i art. 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. tj. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, zm. Nr 127, poz. 857) zarządzam co następuje:


§ 1


1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za 2010 r.
2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2010 r.
3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego za okres od 1 października 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.


§ 2


Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się:
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
2) Radzie Miejskiej w Białej.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Białej
Arnold Hindera


Załączniki:
Sprawozdanie z wykoniania budżetu
Informacja o stanie mienia komunalnego
Sprawozdanie z wykonania planu instytucji kultury
 


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Klaudia Kopczyk
Data wytworzenia: 2011-03-17


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 607Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26