Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2010 r.
(FINANSE I MIENIE / Budżet Gminy)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2010-10-22 15:09:47, dokument aktualny]


Zgodnie z art.37 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) informuję, że:

 

  1. Wykonanie budżetu Gminy Biała za II I kwartały 2010 r. kształtuje się następująco

 

 

Wyszczególnienie

 

Plan po zmianach

 

Wykonanie

 

A. DOCHODY

29 050 484

21 836 467,04

A1. Dochody bieżące 26 121 301
20 823 380,45
A2 Dochody majątkowe 2 929 183 1 013 086,59

B. WYDATKI

35 170 783

23 912 921,39

B1. Wydatki bieżące

26 892 100

18 432 905,41

B2. Wydatki majątkowe

8 278 683

5 480 015,98

C. NADWYŻKA/DEFICYT ( A – B )

- 6 120 299

- 2 076 454,35

D. FINANSOWANIE ( D1 – D2 )

6 120 299

4 662 816,22

D1. Przychody

6 720 299

4 943 500,72

D11. Kredyty i pożyczki

5 622 455

3 845 656,74

w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 768 610 479 310,89

D12. Wolne środki z lat ubiegłych

1 097 844

1 097 843,98

D2. Rozchody

600 000

280 684,50

D21. Spłaty kredytów i pożyczek

600 000

280 684,50

 
Biała, dnia 22.10.2010 r.
Sporządził: Skarbnik Gminy – Klaudia Kopczyk
Zatwierdził: Burmistrz Białej – Arnold Hindera

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Klaudia Kopczyk
Data wytworzenia: 2010-10-22

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 677Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26