Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2010 r.
(FINANSE I MIENIE / Budżet Gminy)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2010-08-26 13:13:36, dokument aktualny]


Zgodnie z art.37 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) informuję, że:

 

  1. Wykonanie budżetu Gminy Biała za I kwartał 2010 r. kształtuje się następująco

 

 

Wyszczególnienie

 

Plan po zmianach

 

Wykonanie

 

A. DOCHODY

28 715 028

7 893 826,61

A1. Dochody bieżące 25 156 228 7 768 221,50
A2 Dochody majątkowe 3 558 800 125 605,11

B. WYDATKI

36 513 119

7 174 363,84

B1. Wydatki bieżące

25 825 832

5 911 974,33

B2. Wydatki majątkowe

10 687 287

1 262 389,51

C. NADWYŻKA/DEFICYT ( A – B )

- 7 798 091

719 462,77

D. FINANSOWANIE ( D1 – D2 )

7 798 091

1 502 843,98

D1. Przychody

8 398 091

1 597 843,98

D11. Kredyty i pożyczki

7 300 247

500 000,00

w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 1 093 247 ---

D12. Wolne środki z lat ubiegłych

1 097 844

1 097 843,98

D2. Rozchody

600 000

95 000,00

D21. Spłaty kredytów i pożyczek

600 000

95 000,00

 
Biała, dnia 21.04.2010 r.
Sporządził: Skarbnik Gminy – Klaudia Kopczyk
Zatwierdził: Z-ca Burmistrza Białej – Maria Tomala

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Klaudia Kopczyk
Data wytworzenia: 2010-04-21

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 710Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26