Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2010 r.
(FINANSE I MIENIE / Budżet Gminy)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2010-08-26 14:43:33, dokument aktualny]


Zgodnie z art.37 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) informuję, że:

 

  1. Wykonanie budżetu Gminy Biała za I I kwartały 2010 r. kształtuje się następująco

 

 

Wyszczególnienie

 

Plan po zmianach

 

Wykonanie

 

A. DOCHODY

28 196 902

15 241 183,02

A1. Dochody bieżące 26 080 002
14 706 577,31
A2 Dochody majątkowe 2 116 900 534 605,71

B. WYDATKI

34 317 201

14 482 167,81

B1. Wydatki bieżące

26 641 901

12 585 063,41

B2. Wydatki majątkowe

7 675 300

1 897 104,40

C. NADWYŻKA/DEFICYT ( A – B )

- 6 120 299

759 015,21

D. FINANSOWANIE ( D1 – D2 )

6 120 299

1 630 843,98

D1. Przychody

6 720 299

1 837 843,98

D11. Kredyty i pożyczki

5 622 455

740 000,00

w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 768 610 ---

D12. Wolne środki z lat ubiegłych

1 097 844

1 097 843,98

D2. Rozchody

600 000

207 000,00

D21. Spłaty kredytów i pożyczek

600 000

207 000,00

 
Biała, dnia 28.07.2010 r.
Sporządził: Skarbnik Gminy – Klaudia Kopczyk
Zatwierdził: Burmistrz Białej – Arnold Hindera

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Klaudia Kopczyk
Data wytworzenia: 2010-07-28

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 643Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26