Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2008
(FINANSE I MIENIE / Budżet Gminy)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2009-05-29 09:54:21, dokument aktualny]


INFORMACJA


Zgodnie z art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. ) informuję, że:

1.Wykonanie budżetu Gminy Biała za 2008 r. kształtuje się następująco:
 

Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie
A.   DOCHODY 26.770.913,72 26.626.847,62
B.   WYDATKI 27.187.722,72 25.600.652,49

B1. Wydatki bieżące

24.697.964,72 23.205.920,63

B2. Wydatki majątkowe

2.489.758,00 2.394.731,86
C.   NADWYŻKA/DEFICYT  ( A – B ) - 416.809,00 1.026.195,13
D.   FINANSOWANIE ( D1 – D2 ) 416.809,00 416.808,42

D1. Przychody

2.001.911,00 2.001.911,08

D11. Kredyty i pożyczki

1.146.781,00 1.146.781,24

D12. Wolne środki z lat ubiegłych

855.130,00 855.129,84
D2. Rozchody 1.585.102,00 1.585.102,66

D21. Spłaty kredytów i pożyczek

1.585.102,00 1.585.102,66


2. Na dzień 31.12.2008 r. gmina nie ma żadnych wymagalnych zobowiązań, o których mowa w art.11 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

3. Kwoty dotacji:

  • otrzymanych w 2008 r. z budżetu Wojewody – 3.379.798,66 zł.
  • otrzymanych w 2008 r. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 174.747,08 zł.
  • udzielonych w 2008 r. dla innych jednostek samorządu terytorialnego – 24.331,14 zł.


4. W 2008 r. Gmina Biała nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

5. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty powyżej kwoty 500 zł.  oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej za 2008 r.

  

UMORZENIA
Lp. Nazwisko i imię Kwota Przyczyna umorzenia
1. Zespół Opieki Zdrowotnej 10.404,00 Trudna sytuacja finansowa
2. GS „Samopomoc Chłopska” 2.858,00 Trudna sytuacja finansowa
3. AB „Inwest” Sp z o.o. 4.279,00 Trudna sytuacja finansowa
4. Krupa Maria 692,00 Trudna sytuacja finansowa
5. H. Kędzierska  i A. Pohl 2.757,00 Trudna sytuacja finansowa Trudna sytuacja finansowa
6. Tyralla Adrian 1.729,00 Trudna sytuacja finansowa
7. Aksmam Bernard 688,00 Trudna sytuacja finansowa
8. Nawrocki Marek 1.028,50 Trudna sytuacja finansowa
9. Bota Konrad 528,00 Zdarzenie losowe, pożar
10 Smiatek Jan 670,00 Zdarzenie losowe w gospodarstwie

 

UDZIELONA POMOC PUBLICZNA
1. Kiersztajn Lidia Zdarzenie losowe w gospodarstwie
2. Wróblewska Elżbieta Zdarzenie losowe w gospodarstwie
3. Przyklenk Joachim Zdarzenie losowe w gospodarstwie

 

Ulgi inwestycyjne Ulgi wojskowe
Lp. Nazwisko i imię Lp. Nazwisko i imię
1. Hamerla Krystian 1. Polak Gerard
2. Strzoda Jan    
3. Niedźwiedź Konrad i Alfred    
4. Grelich Leon    
5. Wollny Reinhard    
6. Czerwińska Bernadeta    

 

Odroczenia oraz rozłożenia zapłaty podatku na raty Zwolnienia i ulgi z tyt. zakupu   gruntów
Lp. Nazwisko i imię  Lp. Nazwisko i imię
1. Meja  Olaf  1. Suchy Rajmund
2. Goliński Karol  2. Płachta Alfred
3. Hortsch Alojzy  3. Sokol Bernard
4. Alter Roman  4. Meja Waldemar
5. Luszczyk Józef  5. Kollek Rajmund
6. Toschke Rafał  6. Deszczka Damian
7. Czech Herbert  7. Scholz Damian
8. Smiatek Jan  8. Bogon Alojzy
9. Wójcik Zofia  9. Wycisk Justyna
10. Suchy Mariusz  10. Hoppe Rajnard
11. Cziomer Ernest i Monika  11. Ernst Józef
12. Chrząszcz Konrad  12.  Pater Wojciech
13. Augustyn Ryszard  13.  Meja Adrian
14. Wistuba Ryszard  14.  Witor Rudolf
15. Mazur Kornelia  15.  Wilpert- Kycia Elżbieta
16. Hupka Józef  16.  Plicko Ryszard
17. Cabała Łukasz  17.  Batel Bernard
18. Bąk Zbigniew  18.  Rogowski Piotr i Dorota
19. Bąk Karol  19.  Okon Kordian
20.
Przedsiębiorstwo Produkcji Usług i Handlu „AGROPLON” Sp. z o. o.
 20.  Krupa Wilhelm
21. Zespół Opieki Zdrowotnej  21.  Hoppe Eryk
     22.  Styra Józef
     23.  Trenczek Norbert
     24.  Girtler Krzysztof
     25.  Jodłowski Kazimierz
     26.  Plitzko Alojzy
     27.  Czaja Adrian
     28.  Ciesielski Henryk
     29.  Domaszewski Marek
     30.  Dierszke Roland
     31.  Sobota Andrzej
     32.  Gros Ryszard
     33.  Gros Józef
     34.  Kołęk Adrian
     35.  Famulla Klaudia
     36.  Czaja Robert

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Klaudia Kopczyk
Data wytworzenia: 2009-05-29

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 764Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26