Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2008 r.
(FINANSE I MIENIE / Budżet Gminy)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2008-07-28 10:19:49, dokument aktualny]


Zgodnie z art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. ) informuję, że:

 

  1. Wykonanie budżetu Gminy Biała za II kwartały 2008r. kształtuje się następująco

 


Wyszczególnienie

 

Plan po zmianach

 

Wykonanie

 

A. DOCHODY

25.852.947

14.327.357,90

B. WYDATKI

27.215.756

11.902.150,42

B1. Wydatki bieżące

23.547.756

11.027.756,39

B2. Wydatki majątkowe

3.668.000

874.394,03

C. NADWYŻKA/DEFICYT ( A – B )

- 1.362.809

2.425.207,48

D. FINANSOWANIE ( D1 – D2 )

1.362.809

727.220,38

D1. Przychody

2.597.911

1.355.815,30

D11. Kredyty i pożyczki

1.742.781

500.685,46

D12. Wolne środki z lat ubiegłych

855.130

855.129,84

D2. Rozchody

1.235.102

628.594,92

D21. Spłaty kredytów i pożyczek

1.235.102

628.594,92

Biała, dnia 25.07.2008 r.

Sporządził: Skarbnik Gminy – Klaudia Kopczyk

Zatwierdził: Z-ca Burmistrza Białej – Maria Tomala


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Klaudia Kopczyk
Data wytworzenia: 2008-07-25

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 876Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26