Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2007
(FINANSE I MIENIE / Budżet Gminy)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2008-05-30 09:52:54, dokument aktualny]


Zgodnie z art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. ) informuję, że:
  1. Wykonanie budżetu Gminy Biała za 2007 r. kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie

A. DOCHODY

24.800.371

24.604.069,77

B. WYDATKI

25.742.061

24.863.798,47

B1. Wydatki bieżące

22.892.470

22.076.008,43

B2. Wydatki majątkowe

2.849.591

2.787.790,04

C. NADWYŻKA/DEFICYT ( A – B )

- 941.690

- 259.728,70

D. FINANSOWANIE ( D1 – D2 )

941.690

1.114.858,54

D1. Przychody

2.469.906

2.469.905,90

D11. Kredyty i pożyczki

1.725.401

1.725.400,92

D12. Wolne środki z lat ubiegłych

744.505

744.504,98

D2. Rozchody

1.528.216

1.355.047,36

D21. Spłaty kredytów i pożyczek

1.528.216

1.355.047,36


  1. Na dzień 31.12.2007 r. gmina nie ma żadnych wymagalnych zobowiązań, o których mowa w art.11 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

  1. Kwoty dotacji:

    • otrzymanych w 2007 r. z budżetu Wojewody – 3.620.433 zł.

    • udzielonych w 2007 r. dla innych jednostek samorządu terytorialnego – 51.841 zł.

  1. W 2007 r. Gmina Biała nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.


  5. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty powyżej kwoty 500 zł. oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej za 2007 rok


UMORZENIA

L.p

Nazwisko i imię

Kwota

Przyczyna umorzenia


1.

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.Handzik Karina

Zespół Opieki Zdrowotnej

Cabała Łukasz

Okoń Franciszka

Krupa Maria

Tyralla Beata i Adrian

Kędzierska Helena i Pohl Anna

Aksman Bernard

Bajorek Jan

Przyklenk Henryk

Kontny Manfred

Lemko Róża i Ryszard

Mazur Krystyna

Grelich Brygida

Kiersztajn Lidia

Przyklenk Norbert

Kułakowski Stanisław


5.556,00

10.086,00

6.373,00

511,00

510,00

861,00

2.637,00

672,00

1.092,00

1.226,00

592,50

1.024,00

657,00

624,00

296,00

361,00

142,00


Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Zdarzenie losowe,

Zdarzenie losowe, pożar

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Zdarzenie losowe, pożar

Zdarzenie losowe

Zdarzenie losowe

Trudna sytuacja finansowa
    6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej za 2007 rok


Ulgi inwestycyjne

Zwolnienia i ulgi z tyt. zakupu gruntów

Lp.

Nazwisko i imię

Lp.

Nazwisko i imię

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Marzotko Sylwia

Puchała Jan

Piechaczek Piotr i Lidia

Schinke Karol

Wilde Kamilla i Romuald

Augustyn Krystian

Grőhlich Jan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Latta Norbert

Sokol Bernard i Renata

Bednarski Krzysztof

Suchy Joachim

Hanko Ryszard

Bartoszewski Damian

Sacher Mariusz i Gabriela

Kollek Rajmund

Pierskalla Roman i Klaudia

Augustyn Krystian

Domaszwski Marek

Kampa Henryk

Wilczyński Sebastian

Przyklenk Joachim

Sołtysek Piotr

Meja Adrian

Nowak Ernest

Przyklenk Jan i Ilona

Dierszke Roland

Duda Norbert

Czaja Adrian

Robota Damian


Odroczenia oraz rozłożenia zapłaty podatku na raty

Lp.

Nazwisko i imię

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Cabała Łukasz

Domaradzki Józef

Baniak Zbigniew i Ewa

Toschke Rafał

Wójcik Zofia

Miałczygrosz Janusz

Jurkowski Roman i Irena

Alter Roman

Kułakowski Stanisław

Hortsch Alojzy

Bąk Karol

Bąk Zbigniew

Wróblewska Elżbieta

Schulz Damian

Chrząszcz Konrad

Samojeden – Bulik Kornelia

Kwoczek Konrad

Zespół Opieki Zdrowotnej

Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej

C.HARTWIG – KATOWICE SA

Cziomer Ernest i Monika

Czech Herbert

Wróbel Adrian

Mazur Kornelia

Wistuba Ryszard

Augustyn Ryszard

Hupka Józef

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Arnold Hindera
Data wytworzenia: 2008-05-30


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1027
wyślij podstronę na e-mail:Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26