Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2007 r.
(FINANSE I MIENIE / Budżet Gminy)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2007-07-26 13:05:16, dokument aktualny]


Zgodnie z art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) informuję, że:

1. Wykonanie budżetu Gminy Biała za II kwartał 2007 r. kształtuje się następująco

Wyszczególnienie
Plan po zmianach
Wykonanie
A. DOCHODY

24.232.094

13.050.145,87

B. WYDATKI

27.049.631

10.905.141,87

 B1. Wydatki bieżące

22.335.359

10.286.284,38

 B2. Wydatki majątkowe

4.714.272

618.857,49

C. NADWYŻKA/DEFICYT ( A – B )

-2.817.537

2.145.004,00

D. FINANSOWANIE ( D1 – D2 )

2.817.537

1.167.121,59

 D1. Przychody

3.822.889

1.672.089,45

  D11. Kredyty i pożyczki

3.078.384

927.584,47

  D12. Wolne środki z lat ubiegłych

309.676

309.675,62

  D13. Nadwyżka budżetowa

434.829

434.829,36

 D2. Rozchody

1.005.352

504.967,86

  D21. Spłaty kredytów i pożyczek

1.005.352

504.967,86

                                
 
Biała, dnia 24.07.2007 r.
Sporządził: Skarbnik Gminy – Klaudia Kopczykinformację wytworzył(a): Klaudia Kopczyk
za treść odpowiada: Klaudia Kopczyk
data wytworzenia: 24.07.2007r.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1132Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26