Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych
(WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011 / Obwieszczenia i Informacje)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2011-09-20 12:30:40, dokument aktualny]


ZARZĄDZENIE   Nr  OR.0050.113.2011
BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia 19 września 2011r.


w  sprawie  powołania w Gminie   Biała  obwodowych komisji   wyborczych  w   wyborach do  Sejmu   Rzeczypospolitej  Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej  Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

    Na podstawie  art. 182 § 1 pkt 1 oraz  § 2, 3 i 7  ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy  / Dz.U.Nr 21, poz.112, Nr 94, poz.550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz.777, Nr 147, poz.881 i Nr 149, poz. 889/ zarządzam  co następuje:


§ 1.


Powołuję obwodowe komisje wyborcze w Gminie Biała w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku, w składach osobowych określonych w załącznikach od nr 1 do nr 18 niniejszego zarządzenia.


§ 3.


Obwieszczenie o składach  obwodowych komisji wyborczych, o których mowa w § 1 podlega  podaniu do publicznej wiadomości  poprzez umieszczenie  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej, w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu oraz w siedzibach  obwodowych komisji wyborczych.


§ 4.


Wykonanie zarządzenia powierza  się  Sekretarzowi Gminy Biała.


§ 5.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Arnold Hindera

Do pobrania:
Załacznik do zarządzenia (PDF)

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Biały
Data wytworzenia: 2011-09-20

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 976  |  pokaż szczegóły załączników >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26