Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Informacja o dopisaniu, sprawdzaniu spisu wyborców i pobieraniu zaświadczeń o prawie do głosowania
(WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011 / Obwieszczenia i Informacje)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2011-09-20 12:18:45, dokument aktualny]


 

INFORMACJA DLA WYBORCÓW


    W związku z zarządzeniem na dzień 9 października 2011 r. wyborów do Sejmu  i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Miejski w Białej informuje wyborców o następujących uprawnieniach:  


WPISANIE DO SPISU WYBORCÓW


Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. nr 21 z 2011 r. poz. 112 ze zm.) wyborca nigdzie nie zamieszkały, a przebywający na obszarze Gminy Biała w dzień wyborów oraz przebywający czasowo na obszarze Gminy Biała  w okresie obejmującym dzień wyborów może na własny wniosek (pobierz wniosek) wniesiony pisemnie do tut. Urzędu zostać wpisani do spisu wyborców właściwego dla wskazanego miejsca zamieszkania lub przebywania.

Wniosek można składać w Urzędzie Miejskim w Białej – Referat Spraw Obywatelskich, pok. nr 14 (I piętro) w godzinach od 7.30 do 15.30 najpóźniej do 4 października 2011 r.


WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA


 Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. nr 21 z 2011 r. poz. 112 ze zm.) wyborcy zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymują na swój wniosek (pobierz wniosek) zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej zaświadczenie o prawie do głosowania  w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Wniosek można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Białej – Referat Spraw Obywatelskich, pok. nr 14 (I piętro), na nr faxu – 77 4387679 lub drogą elektroniczną na adres: ewidencja.ludności@biala.gmina.pl w godzinach od 7.30 do 15.30, najpóźniej do 7 października 2011 r.


UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW


    Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. nr 21 z 2011 r. poz. 112 ze zm.) w dniach od 18 września do 30 września 2011 r. każdy wyborca będzie mógł sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie ujęty.

Udostępnienie spisu następuję na pisemny wniosek (pobierz wniosek) wyborcy i polega na udzieleniu informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Wniosek można składać w Urzędzie Miejskim w Białej – Referat Spraw Obywatelskich, pok. nr 14 (I piętro) w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Leokadia Schneider
Data wytworzenia: 2011-09-07


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 991  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1634

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poprawka tytułu
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26