Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Obwieszczenie Burmistrza Bialej o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach odwodowych komisji wyborczych
(WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011 / Obwieszczenia i Informacje)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2011-09-07 12:30:22, dokument aktualny]


O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA BIAŁEJ
z dnia  6 września 2011r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach odwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 9 października  2011r.


Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późń. zm. ) informuję, że na mocy uchwał Rady Miejskiej  w Białej : Nr XXX / 324/06 z dnia 30 czerwca 2006r. , Nr XXIII/271/09 z dnia  22 kwietnia 2009r., Nr VII.99.2011r. z dnia 5 września 2011r. oraz zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR. 0151-609/10 z dnia 10 maja 2010r. określono następujące numery, granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w Gminie Biała:

Numer
obwodu
Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji
wyborczej
1 Miasto Biała – ulice:
ADAMA ASNYKA,   ALEJKA PKP,   GŁOGÓWECKA,   HANKI SAWICKIEJ, JANA KOCHANOWSKIEGO,   JOSEPHA VON EICHENDORFFA,   LIPOWA,   ŁĄKOWA, MONIUSZKI,  NYSKA,  OPOLSKA,  STANISŁAWA STASZICA,  STARE MIASTO, SKŁADOWA, ŚWIERCZEWSKIEGO,   ŚW. KAMILA,   SZYNOWICE,   TRAUGUTTA,  TYSIĄCLECIA
 Publiczne Gimnazjum,
ul. Tysiąclecia 16, Biała
2 Miasto Biała – ulice:
ARMII LUDOWEJ, GÓRA WOLNOŚCI, KOŁŁĄTAJA, KOŚCIUSZKI,
1 MAJA, PLAC ZAMKOWY, RYNEK, WAŁOWA

 Urząd Miejski, ul. Rynek 10, Biała
- Lokal dostosowany do potrzeb    osób  niepełnosprawnych.
- Komisja wyznaczona dla celów głosowania korespondencyjnego

3 Miasto Biała – ulice:
ALEKSANDRA ZAWADZKIEGO, ALFREDA LICZBAŃSKIEGO, ARKI BOŻKA, CZARNA, FRANCISZKA SUCHEGO,   JANA I KAROLA AUGUSTYNÓW,  KILIŃSKIEGO, KOPERNIKA, KS. KAROLA  KOZIOŁKA, OŚWIĘCIMSKA, PARKOWA, PRUDNICKA, REYMONTA, SZKOLNA
 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Prudnicka 35, Biała

- Lokal dostosowany do potrzeb osób   niepełnosprawnych.
4 Sołectwo:    CHRZELICE Z PRZYSIÓŁKAMI: JELENI DWÓR I ŚRÓDLESIE  Wiejskie Centrum Kultury
 i Rekreacji, Chrzelice177
5 Sołectwa:           DĘBINA, ŁĄCZNIK, MOKRA, OGIERNICZE  Publiczne Gimnazjum,   ul.Świerczewskiego79 d, Łącznik
- Lokal dostosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych
6 Sołectwa:          BRZEŹNICA, GÓRKA PRUDNICKA, POGÓRZE Z             
                          PRZYSIÓŁKAMI:  FRĄCKI I KOLONIA POGÓRZE
 Szkoła Podstawowa,Pogórze 162
7 Sołectwa:          GRABINA Z PRZYSIÓŁKIEM KOLONIA GRABINA,
                          OTOKI Z PRZYSIÓŁKIEM KOLONIA OTOCKA
 Remiza OSP, Grabina 62
8 Sołectwa:          LIGOTA BIALSKA Z PRZYSIÓŁKIEM KOLONIA LIGOCKA,
                          RADOSTYNIA, WASIŁOWICE
 Sala Samorządu Mieszkańców,
Ligota Bialska 60
9 Sołectwo:          ŚMICZ Z PRZYSIÓŁKIEM WALDEKA  Szkoła Podstawowa, Śmicz106
10 Sołectwa:          JÓZEFÓW, OLBRACHCICE  Sala Samorządu Mieszkańców,
Olbrachcice 69 a
11 Sołectwo:          GOSTOMIA  Szkoła Podstawowa,
 Gostomia 46 a
12 Sołectwa:         ROSTKOWICE,  WILKÓW  Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Rostkowice 38
13 Sołectwa:       CZARTOWICE,  KROBUSZ Z PRZYSIÓŁKIEM ŻABNIK,               
                          NOWA WIEŚ  PRUDNICKA
 Remiza OSP,
Nowa Wieś Prudnicka 51 b
14 Sołectwa:           BROWINIEC POLSKI,  SOLEC  Sala Samorządu Mieszkańców,
 Solec 36

- Lokal dostosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych
15 Sołectwo:         PRĘŻYNA  Sala  Samorządu Mieszkańców, Prężyna 70 a
16 Sołectwa:         KOLNOWICE Z PRZYSIÓŁKIEM KOLNOWICE KOKOT,
                         LASKOWIEC,  MIŁOWICE
 Sala Samorządu Mieszkańców,
Kolnowice 76
17 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH W GRABINIE (odrębny obwód głosowania)  Dom Pomocy Społecznej,
Grabina 72
18 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ- SZPITAL W BIAŁEJ  (odrębny obwód głosowania)  Szpital,  ul. Moniuszki 8, Biała

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 9 października 2011r. otwarte będą w godzinach od 700 do 2100.
         Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie w wyznaczonej w tym celu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Białej z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Białej ul. Rynek 10.
         Zamiar głosowania korespondencyjnego zgodnie z ustawą – Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 21 poz. 112; Nr 94, poz.550;  Nr 102, poz.588; Nr 134, poz.777; Nr 147, poz.881 oraz Nr 149, poz.889) wyborca powinien zgłosić Burmistrzowi Białej w terminie do dnia  19 września 2011r. (termin wydłużony zgodnie z art.9§2 Kodeksu wyborczego).
        Bliższe Informacje udostępnione są w Urzędzie Miejskim w Białej lub telefonicznie pod numerem 77 4388551 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Biała ( www.bip.biala.gmina.pl).


  Burmistrz   Białej
/-/ Arnold Hindera

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
Data wytworzenia: 2011-09-06

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 875

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1050

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poprawki w wyświetlaniu
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26