Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu
(WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011 / Obwieszczenia i Informacje)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2011-08-08 14:51:59, dokument aktualny]ZARZĄDZENIE   NR  OR.050. 89.2011
BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia   8  sierpnia  2011r.


w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na  bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na  dzień 9 października 2011r.


    Na podstawie art. 114  ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. -  Kodeks wyborczy / Dz.U. Nr 21, poz.112 ,  Nr 26,poz.134, Nr 94, poz.550 i Nr 102, poz.588/ zarządzam co następuje:


§ 1.


Wyznaczam na terenie Gminy Biała miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów  komitetów wyborczych, w wyborach  do Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej  i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 9 października 2011r:
1) na terenie miasta Biała:


a) słup ogłoszeniowy – róg ulicy Armii Ludowej i Plac Zamkowy;
b) tablica ogłoszeniowa – ul. Rynek – naprzeciw bloku spółdzielni mieszkaniowej (obok kiosku warzywnego);
c) tablica ogłoszeniowa na ścianie budynku komunalnego przy ul.1 Maja 32;
d) gabloty ogłoszeniowe usytuowane:


-ul.Rynek – naprzeciw salonu kosmetycznego w bloku spółdzielni  mieszkaniowej,
- ul. Prudnicka – obok pawilonu handlowego Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska
- ul. Tysiąclecia – obok budynku szkoły,
- skrzyżowanie ulic: Kilińskiego i Stare Miasto,
- skrzyżowanie ulic: Opolska i Szynowice,
- skrzyżowanie ulic: Świerczewskiego i Nyska.


2)  na terenie sołectw Gminy – tablice ogłoszeniowe będące w dyspozycji sołtysów wsi.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Gminy Biała.


§ 3.


Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej i na terenie sołectw oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej.


§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Z-ca Burmistrza
Maria  Tomala
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Tomala
Data wytworzenia: 2011-08-08


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 621Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26